Peilings

Stem nou


Betaal jy om enige nuus in 'n digitale formaat te lees?

Uitslae van alle peilings


Betaal jy om enige nuus in 'n digitale formaat te lees?

 • Nee (63%, 53 Stemme)
 • Ja (37%, 31 Stemme)

Aantal deelnemers: 84

Slaag die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslag-verhoudings daarin om ruimte te maak vir jou standpunt?

 • Nee (66%, 494 Stemme)
 • Ja (34%, 251 Stemme)

Aantal deelnemers: 745

Het mans 'n groter rol te speel om die kultuur van geweld teen vroue om te swaai?

 • Mans moet baie meer doen. (73%, 352 Stemme)
 • Mans doen reeds wat hulle kan. (18%, 85 Stemme)
 • Vroue moet die leiding neem. (9%, 45 Stemme)

Aantal deelnemers: 482

Moet die kerk herbesin oor predikante se salarisse soos 'n leser in 'n brief argumenteer?

 • Die kerk moet herbesin oor hoe predikante se salarisse bepaal word. (70%, 422 Stemme)
 • Die bestaande stelsel werk goed. (16%, 97 Stemme)
 • Ek weet nie hoe gemeentes besluit wat om die predikant te betaal nie. (14%, 85 Stemme)

Aantal deelnemers: 607

In 'n onlangse Kerkbode-artikel skryf ds Jan Lubbe: Die NG Kerk sal nie daarvan wegkom om te moet antwoord op hoe ons die Bybel lees nie, as die skrifgeworde Woord van God.

 • Daar is verskeie aanvaarbare maniere om Skrifgesag te verstaan (56%, 159 Stemme)
 • Daar is slegs een aanvaarbare manier om Skrifgesag te verstaan (44%, 127 Stemme)

Aantal deelnemers: 286

Die kerk slaag daarin om "met" eerder as "oor" gays te praat.

 • Nee (60%, 110 Stemme)
 • Ja (40%, 73 Stemme)

Aantal deelnemers: 183

STEMDAG: Speel jou geloof 'n rol wanneer jy besluit vir wie jy gaan stem?

 • Ja, beslis. (65%, 219 Stemme)
 • Dis een van 'n paar oorwegings. (27%, 90 Stemme)
 • Nee, daar is belangriker oorwegings. (8%, 30 Stemme)

Aantal deelnemers: 339

Kerknuus op Facebook?

 • Bly weg van Facebook. (41%, 105 Stemme)
 • Omarm Facebook en sommige kommentaar daarop. (29%, 75 Stemme)
 • Omarm Facebook en alle kommentaar daarop. (17%, 44 Stemme)
 • Bly weg van omstrede nuus. (13%, 34 Stemme)

Aantal deelnemers: 258

Wanneer moet dominees aftree?

 • 65 is 'n redelike aftree-ouderdom; dan moet hulle plek maak vir jonges (62%, 557 Stemme)
 • Dominees moet self kies wanneer hulle wil aftree (19%, 175 Stemme)
 • Die aftree-ouderdom moet verhoog word om hulle langer in diens te hou. (19%, 167 Stemme)

Aantal deelnemers: 899

Hoe moet godsdiens gereguleer word?

 • Deur ’n gedragskode vir godsdiensleiers (68%, 65 Stemme)
 • Glad nie (21%, 20 Stemme)
 • Deur ’n portuurbeoordelings-meganisme van die staat (11%, 11 Stemme)

Aantal deelnemers: 96

 Page 1 of 2  1  2  »