Peilings

Stem nou


Het mans 'n groter rol te speel om die kultuur van geweld teen vroue om te swaai?

Kyk na die uitslag

Uitslae van alle peilings


Het mans 'n groter rol te speel om die kultuur van geweld teen vroue om te swaai?

 • Mans moet baie meer doen. (73%, 342 Stemme)
 • Mans doen reeds wat hulle kan. (18%, 84 Stemme)
 • Vroue moet die leiding neem. (9%, 44 Stemme)

Aantal deelnemers: 470

Moet die kerk herbesin oor predikante se salarisse soos 'n leser in 'n brief argumenteer?

 • Die kerk moet herbesin oor hoe predikante se salarisse bepaal word. (71%, 415 Stemme)
 • Die bestaande stelsel werk goed. (16%, 95 Stemme)
 • Ek weet nie hoe gemeentes besluit wat om die predikant te betaal nie. (13%, 78 Stemme)

Aantal deelnemers: 591

In 'n onlangse Kerkbode-artikel skryf ds Jan Lubbe: Die NG Kerk sal nie daarvan wegkom om te moet antwoord op hoe ons die Bybel lees nie, as die skrifgeworde Woord van God.

 • Daar is verskeie aanvaarbare maniere om Skrifgesag te verstaan (56%, 159 Stemme)
 • Daar is slegs een aanvaarbare manier om Skrifgesag te verstaan (44%, 127 Stemme)

Aantal deelnemers: 286

Die kerk slaag daarin om "met" eerder as "oor" gays te praat.

 • Nee (60%, 110 Stemme)
 • Ja (40%, 73 Stemme)

Aantal deelnemers: 183

STEMDAG: Speel jou geloof 'n rol wanneer jy besluit vir wie jy gaan stem?

 • Ja, beslis. (65%, 219 Stemme)
 • Dis een van 'n paar oorwegings. (27%, 90 Stemme)
 • Nee, daar is belangriker oorwegings. (8%, 30 Stemme)

Aantal deelnemers: 339

Kerknuus op Facebook?

 • Bly weg van Facebook. (41%, 105 Stemme)
 • Omarm Facebook en sommige kommentaar daarop. (29%, 75 Stemme)
 • Omarm Facebook en alle kommentaar daarop. (17%, 44 Stemme)
 • Bly weg van omstrede nuus. (13%, 34 Stemme)

Aantal deelnemers: 258

Wanneer moet dominees aftree?

 • 65 is 'n redelike aftree-ouderdom; dan moet hulle plek maak vir jonges (62%, 556 Stemme)
 • Dominees moet self kies wanneer hulle wil aftree (20%, 175 Stemme)
 • Die aftree-ouderdom moet verhoog word om hulle langer in diens te hou. (18%, 166 Stemme)

Aantal deelnemers: 897

Hoe moet godsdiens gereguleer word?

 • Deur ’n gedragskode vir godsdiensleiers (68%, 65 Stemme)
 • Glad nie (21%, 20 Stemme)
 • Deur ’n portuurbeoordelings-meganisme van die staat (11%, 11 Stemme)

Aantal deelnemers: 96

Hoe gemaak met jonges tydens die erediens?

 • Die jeug moet met die diens geïntegreer word en kategese vind op ander tye plaas. (49%, 114 Stemme)
 • Laerskoolleerders woon die eerste gedeelte van die erediens by, waarna hulle na hulle kategeseklasse verdaag. Seniorkategese vind na die diens of saans plaas. (41%, 95 Stemme)
 • Kategese moet tydens die diens bedien word. (10%, 25 Stemme)

Aantal deelnemers: 234

Die aantal belydende lidmate in die NGK het in 2018 met 20 812 afgeneem. Watter faktor het die grootste invloed op dié tendens?

 • Die kerk se hantering van die gay-debat (23%, 40 Stemme)
 • Mense dink nie meer in terme van lidmaatskap tot 'n spesifieke kerk nie (23%, 39 Stemme)
 • Die feit dat mense nie meer die kerk as relevant beskou nie (21%, 37 Stemme)
 • Botsende standpunte oor geloofskwessies (17%, 30 Stemme)
 • Nie een van die bogenoemde nie (6%, 11 Stemme)
 • Emigrasie (5%, 9 Stemme)
 • Afsterf van ouer lidmate (5%, 7 Stemme)

Aantal deelnemers: 172