Peilings

Stem nou


Beperkte eredienste mag binnekort hervat. Is dit ...

Kyk na die uitslag

Uitslae van alle peilings


Kerknuus op Facebook?

 • Bly weg van Facebook. (41%, 105 Stemme)
 • Omarm Facebook en sommige kommentaar daarop. (29%, 75 Stemme)
 • Omarm Facebook en alle kommentaar daarop. (17%, 44 Stemme)
 • Bly weg van omstrede nuus. (13%, 35 Stemme)

Aantal deelnemers: 259

Wanneer moet dominees aftree?

 • 65 is 'n redelike aftree-ouderdom; dan moet hulle plek maak vir jonges (62%, 559 Stemme)
 • Dominees moet self kies wanneer hulle wil aftree (19%, 175 Stemme)
 • Die aftree-ouderdom moet verhoog word om hulle langer in diens te hou. (19%, 167 Stemme)

Aantal deelnemers: 901

Hoe moet godsdiens gereguleer word?

 • Deur ’n gedragskode vir godsdiensleiers (68%, 65 Stemme)
 • Glad nie (21%, 20 Stemme)
 • Deur ’n portuurbeoordelings-meganisme van die staat (11%, 11 Stemme)

Aantal deelnemers: 96

Hoe gemaak met jonges tydens die erediens?

 • Die jeug moet met die diens geïntegreer word en kategese vind op ander tye plaas. (49%, 114 Stemme)
 • Laerskoolleerders woon die eerste gedeelte van die erediens by, waarna hulle na hulle kategeseklasse verdaag. Seniorkategese vind na die diens of saans plaas. (41%, 95 Stemme)
 • Kategese moet tydens die diens bedien word. (10%, 25 Stemme)

Aantal deelnemers: 234

Die aantal belydende lidmate in die NGK het in 2018 met 20 812 afgeneem. Watter faktor het die grootste invloed op dié tendens?

 • Die kerk se hantering van die gay-debat (23%, 40 Stemme)
 • Mense dink nie meer in terme van lidmaatskap tot 'n spesifieke kerk nie (23%, 39 Stemme)
 • Die feit dat mense nie meer die kerk as relevant beskou nie (21%, 37 Stemme)
 • Botsende standpunte oor geloofskwessies (17%, 30 Stemme)
 • Nie een van die bogenoemde nie (6%, 11 Stemme)
 • Emigrasie (5%, 9 Stemme)
 • Afsterf van ouer lidmate (5%, 7 Stemme)

Aantal deelnemers: 172

 Page 2 of 2  «  1  2