Peilings

Stem nou


Slaag die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslag-verhoudings daarin om ruimte te maak vir jou standpunt?

Uitslae van alle peilings


Die aantal belydende lidmate in die NGK het in 2018 met 20 812 afgeneem. Watter faktor het die grootste invloed op dié tendens?

  • Die kerk se hantering van die gay-debat (23%, 40 Stemme)
  • Mense dink nie meer in terme van lidmaatskap tot 'n spesifieke kerk nie (23%, 39 Stemme)
  • Die feit dat mense nie meer die kerk as relevant beskou nie (21%, 37 Stemme)
  • Botsende standpunte oor geloofskwessies (17%, 30 Stemme)
  • Nie een van die bogenoemde nie (6%, 11 Stemme)
  • Emigrasie (5%, 9 Stemme)
  • Afsterf van ouer lidmate (5%, 7 Stemme)

Aantal deelnemers: 172

 Page 2 of 2  «  1  2