Peilings

Stem nou


Beperkte eredienste mag binnekort hervat. Is dit ...

Kyk na die uitslag

Uitslae van alle peilings


Die kerk slaag daarin om "met" eerder as "oor" gays te praat.

 • Nee (60%, 110 Stemme)
 • Ja (40%, 73 Stemme)

Aantal deelnemers: 183

STEMDAG: Speel jou geloof 'n rol wanneer jy besluit vir wie jy gaan stem?

 • Ja, beslis. (65%, 219 Stemme)
 • Dis een van 'n paar oorwegings. (27%, 90 Stemme)
 • Nee, daar is belangriker oorwegings. (8%, 30 Stemme)

Aantal deelnemers: 339

Kerknuus op Facebook?

 • Bly weg van Facebook. (41%, 106 Stemme)
 • Omarm Facebook en sommige kommentaar daarop. (29%, 76 Stemme)
 • Omarm Facebook en alle kommentaar daarop. (17%, 44 Stemme)
 • Bly weg van omstrede nuus. (13%, 35 Stemme)

Aantal deelnemers: 261

Wanneer moet dominees aftree?

 • 65 is 'n redelike aftree-ouderdom; dan moet hulle plek maak vir jonges (62%, 563 Stemme)
 • Dominees moet self kies wanneer hulle wil aftree (19%, 176 Stemme)
 • Die aftree-ouderdom moet verhoog word om hulle langer in diens te hou. (19%, 167 Stemme)

Aantal deelnemers: 906

Hoe moet godsdiens gereguleer word?

 • Deur ’n gedragskode vir godsdiensleiers (68%, 66 Stemme)
 • Glad nie (21%, 20 Stemme)
 • Deur ’n portuurbeoordelings-meganisme van die staat (11%, 11 Stemme)

Aantal deelnemers: 97

Hoe gemaak met jonges tydens die erediens?

 • Die jeug moet met die diens geïntegreer word en kategese vind op ander tye plaas. (49%, 114 Stemme)
 • Laerskoolleerders woon die eerste gedeelte van die erediens by, waarna hulle na hulle kategeseklasse verdaag. Seniorkategese vind na die diens of saans plaas. (41%, 95 Stemme)
 • Kategese moet tydens die diens bedien word. (10%, 25 Stemme)

Aantal deelnemers: 234

Die aantal belydende lidmate in die NGK het in 2018 met 20 812 afgeneem. Watter faktor het die grootste invloed op dié tendens?

 • Die kerk se hantering van die gay-debat (23%, 40 Stemme)
 • Mense dink nie meer in terme van lidmaatskap tot 'n spesifieke kerk nie (23%, 39 Stemme)
 • Die feit dat mense nie meer die kerk as relevant beskou nie (21%, 37 Stemme)
 • Botsende standpunte oor geloofskwessies (17%, 30 Stemme)
 • Nie een van die bogenoemde nie (6%, 11 Stemme)
 • Emigrasie (5%, 9 Stemme)
 • Afsterf van ouer lidmate (5%, 7 Stemme)

Aantal deelnemers: 172

 Page 2 of 2  «  1  2