Peilings

Stem nou


Beperkte eredienste mag binnekort hervat. Is dit ...

Kyk na die uitslag

Uitslae van alle peilings


Hoe ervaar jy dit om van die huis af te werk a.g.v. die Koronavirus?

 • Ek bly graag by die huis om my kant te bring (48%, 182 Stemme)
 • Ek is meer produktief by die huis (26%, 98 Stemme)
 • Ek sukkel om te fokus by die huis (15%, 59 Stemme)
 • Ek mis my werkplek (11%, 43 Stemme)

Aantal deelnemers: 382

Dink jy die NG Kerk is besig om te polariseer?

 • Ja (86%, 203 Stemme)
 • Nee (14%, 33 Stemme)

Aantal deelnemers: 236

Betaal jy om enige nuus in 'n digitale formaat te lees?

 • Nee (70%, 117 Stemme)
 • Ja (30%, 51 Stemme)

Aantal deelnemers: 168

Slaag die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslag-verhoudings daarin om ruimte te maak vir jou standpunt?

 • Nee (66%, 494 Stemme)
 • Ja (34%, 251 Stemme)

Aantal deelnemers: 745

Het mans 'n groter rol te speel om die kultuur van geweld teen vroue om te swaai?

 • Mans moet baie meer doen. (73%, 356 Stemme)
 • Mans doen reeds wat hulle kan. (18%, 86 Stemme)
 • Vroue moet die leiding neem. (9%, 45 Stemme)

Aantal deelnemers: 487

Moet die kerk herbesin oor predikante se salarisse soos 'n leser in 'n brief argumenteer?

 • Die kerk moet herbesin oor hoe predikante se salarisse bepaal word. (70%, 444 Stemme)
 • Die bestaande stelsel werk goed. (16%, 100 Stemme)
 • Ek weet nie hoe gemeentes besluit wat om die predikant te betaal nie. (14%, 93 Stemme)

Aantal deelnemers: 640

In 'n onlangse Kerkbode-artikel skryf ds Jan Lubbe: Die NG Kerk sal nie daarvan wegkom om te moet antwoord op hoe ons die Bybel lees nie, as die skrifgeworde Woord van God.

 • Daar is verskeie aanvaarbare maniere om Skrifgesag te verstaan (56%, 159 Stemme)
 • Daar is slegs een aanvaarbare manier om Skrifgesag te verstaan (44%, 127 Stemme)

Aantal deelnemers: 286

Die kerk slaag daarin om "met" eerder as "oor" gays te praat.

 • Nee (60%, 110 Stemme)
 • Ja (40%, 73 Stemme)

Aantal deelnemers: 183

STEMDAG: Speel jou geloof 'n rol wanneer jy besluit vir wie jy gaan stem?

 • Ja, beslis. (65%, 219 Stemme)
 • Dis een van 'n paar oorwegings. (27%, 90 Stemme)
 • Nee, daar is belangriker oorwegings. (8%, 30 Stemme)

Aantal deelnemers: 339

Kerknuus op Facebook?

 • Bly weg van Facebook. (41%, 106 Stemme)
 • Omarm Facebook en sommige kommentaar daarop. (29%, 76 Stemme)
 • Omarm Facebook en alle kommentaar daarop. (17%, 44 Stemme)
 • Bly weg van omstrede nuus. (13%, 35 Stemme)

Aantal deelnemers: 261

 Page 2 of 3  «  1  2  3  »