Peilings

Stem nou


Beperkte eredienste mag binnekort hervat. Is dit ...

Kyk na die uitslag

Uitslae van alle peilings


Wanneer moet dominees aftree?

 • 65 is 'n redelike aftree-ouderdom; dan moet hulle plek maak vir jonges (62%, 563 Stemme)
 • Dominees moet self kies wanneer hulle wil aftree (20%, 178 Stemme)
 • Die aftree-ouderdom moet verhoog word om hulle langer in diens te hou. (18%, 167 Stemme)

Aantal deelnemers: 908

Hoe moet godsdiens gereguleer word?

 • Deur ’n gedragskode vir godsdiensleiers (68%, 66 Stemme)
 • Glad nie (21%, 20 Stemme)
 • Deur ’n portuurbeoordelings-meganisme van die staat (11%, 11 Stemme)

Aantal deelnemers: 97

Hoe gemaak met jonges tydens die erediens?

 • Die jeug moet met die diens geïntegreer word en kategese vind op ander tye plaas. (49%, 114 Stemme)
 • Laerskoolleerders woon die eerste gedeelte van die erediens by, waarna hulle na hulle kategeseklasse verdaag. Seniorkategese vind na die diens of saans plaas. (41%, 95 Stemme)
 • Kategese moet tydens die diens bedien word. (10%, 25 Stemme)

Aantal deelnemers: 234

Die aantal belydende lidmate in die NGK het in 2018 met 20 812 afgeneem. Watter faktor het die grootste invloed op dié tendens?

 • Die kerk se hantering van die gay-debat (23%, 40 Stemme)
 • Mense dink nie meer in terme van lidmaatskap tot 'n spesifieke kerk nie (23%, 39 Stemme)
 • Die feit dat mense nie meer die kerk as relevant beskou nie (21%, 37 Stemme)
 • Botsende standpunte oor geloofskwessies (17%, 30 Stemme)
 • Nie een van die bogenoemde nie (6%, 11 Stemme)
 • Emigrasie (5%, 9 Stemme)
 • Afsterf van ouer lidmate (5%, 7 Stemme)

Aantal deelnemers: 172

 Page 3 of 3  «  1  2  3