Word die evangelie doodgepraat?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vanaf 1857 worstel die kerk met diversiteit – om dit sagkens te stel, skryf Andrew Esterhuizen.

Wat is die kwaliteit van ons geworteldheid in Christus en ons verbondenheid in Hom? Hoe het ons die evangelie gekommunikeer en geleef?

Hoe het ons geworteldheid in Christus ons gehelp of gehinder om ontwikkeling of onderontwikkeling; etnisiteit; diskriminasie; rassisme en diversiteit; eko­nomiese en politieke mag te oorkom of so goed te bestuur dat ons die eenheid van die kerk kon dien sodat die wêreld kan glo dat Jesus Christus deur God die Vader gestuur is?

Die kerk staan in diens van die evangelie om die koninkryk van God, die sending van God in hierdie wêreld te verkondig en te beliggaam.

Die kerk is die aards-historiese voortsetting van die liggaam van Christus. Anders gestel, die kerk het die roeping om Christus in die wêreld teenwoordig te stel. Ouderwets gesê, moet die wêreld vir Christus in die kerk kan sien. Die wêreld moet in die kerk tekens van die koninkryk van God sien. Die wêreld moet in die kerk iets van die alternatiewe geloofsgemeenskap sien wat ’n getuienis is van die barmhartigheid en genade, die hart van God.

Vanaf 1857 af worstel die kerk met diversiteit – om dit sagkens te stel. Op die sinode van 1857 is die berugte besluit geneem dat dit beter sal wees vir die kerk om aparte nagmaaldienste vir die verskillende bevolkingsgroepe te hê, ter wille van die swakheid van sommige. Dr Andrew Murray was een van diegene wat by die sinode help formuleer het aan dié voorstel. Daarna was hy vir ses sinodes moderator van die NG Kerk. Dié besluit lê ten grondslag van die opbreek van die NG Kerk en die stigting van aparte ker­ke: die NG Sen­dingkerk in 1881; die NGKA in 1950 en die RCA in 1960.
Wat kommunikeer dit van die evange­lie? Dat die evange­lie nie in staat is om kulturele diversiteit te oorkom en te integreer nie.

Ek was diep getref deur die woorde van die huidige moderator van die Kaaplandse sinode, dr Llewellyn MacMaster, van die VGK wat verlede jaar in Alice in die Oos-Kaap gehou is. Hy het onlangs in Stellenbosch by ’n boekbespreking oor Racial integration in the Church of Apartheid, gesê dat hy hartseer was toe hy by die sinode besef het hoe broos die eenheid van die VGK is in die lig van die onbeholpenheid waarmee die kwessie van kulturele diversiteit hanteer is.

Hoe lank gaan ons nog toelaat dat kulturele diversiteit, ekonomiese ongelykheid en kerklike politieke mag, harder praat as die evangelie van vergifnis, versoening, geregtigheid en eenheid, sodat die wêreld kan glo dat Jesus Christus deur God die Vader gestuur is?

Mag ons bid dat die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit en dit wat hier gebeur ons almal sal help om so in Christus gewortel en aan Hom verbonde te wees, dat die evangelie wat ons ver­kondig meer sigbaar beliggaam sal wees in die familie van NG Kerke, sodat ons versoening, geregtigheid en eenheid sal leef in gehoorsaamheid aan God. – Amen

Ds Andrew Esterhuizen is brugpredikant by die NGK Touwsrivier. Hierdie preek is op 25 Februarie gelewer in die kapel van die nuwe Andrew Mur­ray Sentrum vir Spirituali­teit. Tekste: Johannes 15:4; 17:21 en Kolossense 2:6-7; 3:12-16a.