Amptelik

Peiling: Grootste uitdaging vir die kerk?

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) gaan binnekort nadink

▸▸▸

Hofuitspraak oor lyfstraf: Waar staan NGK?

Die NG Kerk het nog nie ’n standpunt geformuleer rondom die hofuitspraak op

▸▸▸

Beroep op week van Gebed en verootmoediging

Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het op 11 September 2019 vergader

▸▸▸

Amptelike nuus, 20 September 2019

NG KERK BEROEP: Ds Ronel Coertzen van Makarios na Chrissiesmeer; ds Petri Coetzee

▸▸▸

AMPTELIK: Jare se besware bekyk

Die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het besluit om ’n taakspan aan te wys

▸▸▸

PEILING: Hoe lyk die kerk se toekomstige teologiese rigting?

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) gaan nadink oor

▸▸▸

Geweld: ‘Ganse boodskap van Evangelie kom in gedrang’

Die NG Kerk is diep bewus van die kompleksiteit van misdaad en geweld

▸▸▸

NG Kerk spreek hom uit teen vreemdelinghaat

Die NG Kerk het die afgelope paar dae met hartseer kennis geneem van

▸▸▸

PEILING: Prioriteite in bediening aan lidmate?

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) gaan nadink oor

▸▸▸

PEILING: Hoe lyk kerk se roeping in samelewing?

Groter betrokkenheid by barmhartigheid of meer tyd aan die verkondiging van die evangelie?

▸▸▸

‘Aan God al die eer vir die Bybel wat Afrikaans praat’

“Aan God al die eer vir die Bybel wat Afrikaans praat! Vir die

▸▸▸

Amptelike nuus, 30 Augustus 2019

NG Kerk Beroep Ds Fouché de Wet van #Imagine na Pretoria-Oos (Ooskerk); ds

▸▸▸

Peiling: Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk?

Ons is bemoedig deur terugvoer op laasweek se vraag wat gehandel het oor die eksterne uitdagings wat die NG Kerk moet hanteer. Met die aanloop tot die Algemene Sinode van 6 tot 11 Oktober vanjaar wil ons graag jou stem hoor oor sake wat by die vergadering bespreek gaan word.

▸▸▸

PEILING: Rol en roeping van die kerk?

Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk? Jou opinie maak saak, skryf Lourens Bosman. Die NG Kerk is by ’n kritieke draaipunt in sy lang geskiedenis. Die wêreld om ons en die kerk self is besig om diep veranderings te ondergaan en dit is nodig dat ons besluite sal

▸▸▸

Amptelike nuus, 16 Augustus 2019

NG KERK Beroep: Prop Arline Meyer na Pierre van Ryneveld; ds Pieter Retief

▸▸▸

Amptelike nuus, 2 Augustus 2019

NG KERK BEROEP: Ds Angelique Havenga van Stellenbosch-Moedergemeente na Simondium-Familiekerk. WES-KAAPLAND Bevestiging Ds

▸▸▸