In Memoriam

100-jarige word onthou as opregte voorbidder

Lizzie Ehrke was die derde van tien kinders. Sy is in 1939 met Dries le Roux getroud. Hulle het vyf kinders gehad waarvan een oorlede is. Nadat hulle in Durban…

NG Kerk groet legende | Japie du Plessis (1932-2019)

Met die afsterwe van ds Japie du Plessis verloor die NG Kerk een van sy mees geliefde le­raars. Hy verwerf die erenaam, “leeu van die Wes-Transvaalse Sinode”, wat sy byna…

Dalk was sy tog geseënd gewees

Ek het vanoggend vir Yolanda Vi­sa­gie (28/12/1977 – 21/09/2019) begra­we. Dit was moeiliker as gewoonlik. Want sien, Yolanda was een van die onsigbares in ons wêreld. Een van die men­se…

NUUT: Nou kan jy ‘n huldeblyk skryf op Kerkbode.co.za

Ons sien meer en meer voeteverkeer op die In Memoriam-afdeling op ons webwerf. Dié afdeling bevat tans doodsberigte oor gewaardeerde rolspe­lers in die kerkverband, soos die mees onlangse huldeblyk aan…

‘Ons onthou prof Jannie vir sy nederigheid, opregtheid’

Die hartseer nuus oor prof Jannie du Preez se heengaan bring ook baie en mooi herinneringe. Jannie is op 16 Augustus 1927 in die Suid-Kaap gebore – sy gedenkdiens en…

Schalk Viljoen

19 September 1947 – 19 Desember 2016 Ds Schalk Willem Viljoen (BA, BTh) is op 19 September 1947 gebore te Hanover in die Groot-Karoo. Later verhuis sy ouers na Garies,…

Kobus Bornman

1 Augustus 1924 – 9 Augustus 2017 Ds Jacobus Ignatius Bornman (BA Hons, BD) is op 1 Au­gustus 1924 gebore te Vredefort. Sy vader is Schalk Jacobus Bornman wat in…

Darius Botha

26 Junie 1955 – 12 Februarie 2018 Dr Daniël Sarel Botha (BA Hons, MA, DD) is op 26 Junie 1955 gebore te Breyten, ’n klein nedersetting tussen Ermelo en Carolina.…

Johan Botha

3 September 1935 – 7 Oktober 2018 Ds Jacobus Johannes Botha (BA, Theol Sendinginstituut) is op 3 September 1935 gebore in die distrik Louis Trichardt. Sy vader is Jacobus Johannes…

Herbie Brand

21 April 1941 – 14 Augustus 2017 Ds Herbert Jacobus Daniel Brand (BA, Cand Th) is op 21 April 1941 gebore in Kaapstad tydens die Tweede Wêreldoorlog. Herbert of Herbie…

Sam Buckle

9 Augustus 1922 – 20 Oktober 2018 Ds Samuel Hendrik Reyneke Buckle (Sendinginstituut Wellington) is op 9 Augustus 1922 gebore op die plaas Magdalena naby Riebeek-Kasteel. Sy vader is Christiaan…

Gawie Conradie

8 Julie 1934 – 18 September 2018 Ds Gabriël Bartholomeus Jacobus Conradie (BA, BTh) is op 8 Julie 1934 gebore te Lichtenburg. Sy vader is Josias Hendrik Conradie, wat boer…

Piet de Vries

18 April 1932 – 29 Augustus 2016 Ds Petrus Johannes de Vries (BA) is gebore te Trekkopje naby Swakopmund in Namibië. Sy vader is Izak Daniël de Vries, ’n stoker…

Rassie de Wet

6 September 1942 – 26 Desember 2011 Ds Rasmus Daniel Josias de Wet (BA, BD) is op 6 September 1942 gebore te Springs in die ou Transvaal. Rassie word vernoem…

Eggie Dippenaar

14 Oktober 1931 – 4 September 2016 Ds Egbert Johannes Jacobus Dippenaar (BA) is op 14 Oktober 1931 gebore in die distrik Springbok in Namakwaland. Sy vader was Nicolaas Machiel…

Andrie du Toit

19 November 1931 – 21 Julie 2018 Prof Andries Bernardus du Toit (BA, BD, MA, MTh, ThD, DTh hc) is op 19 November 1931 gebore in Boshof in die Wes-Vrystaat,…