Waar onskuldige burgers sterf, is dit eenvoudig menseregtevergrype

Die groot jammerte is dat die vervolgde so dikwels in die geskiedenis die vervolger word, skryf Louis Jonker aan die hand van die konflik wat tans in Israel en Palestina…

Minder vergaderings, meer fokus

Die navorsing wat gedurende 2020 onder predikante gedoen is, het ’n aantal betekenisvolle sake uitgewys. Die taakspan vir navor­sing het gevra watter lesse het Covid-19 ons geleer, waarmee sal julle…

In breekbare houers bewaar …

As Suid-Afrikaners bevind ons onsself in ’n land wat steier onder geweld, korrupsie, sosiale verval en ekonomiese agteruitgang. Mense ver­loor hulle werk, sien hoe hulle pen­sioene krimp, hulle kinders emigreer…

Hoe om verskillende spiritualiteite te verstaan

Die joernalis Neels Jackson vertel my onlangs hoe Corinne Ware se navorsing gebruik word om te verstaan hoe verskillende spiritualiteite binne ’n geloofsgroep of selfs binne een kerk en gemeente…

Ma vertel wat 18 jaar lank bid dat seun nuwe longe kry

Anna-Mart van der Merwe, maatskaplike werker en traumabera­der in die Breëriviervallei, moes in 1997 hoor haar driejarige seun­tjie het ’n oorerflike en ongeneeslike siekte. Twee en twintig jaar later het…

Spangenberg se nuutste is geensins slegs vir kinders

Bybelstories in perspektief deur Sak­kie Spangenberg Uitgewer: Naledi, 2020 Rondom die publikasie van Die Bybel: 2020-vertaling is dikwels opgemerk dat ons kennis oor die Bybel en die tekste wat daarin…

God se aksent

Vriende van my was baie verontwaardig toe hulle vyfjarige seun­tjie met ’n vreemde aksent begin praat het. Dit was eers subtiel, maar naderhand ’n volwaardige aksent. Hy het soos sy…

Geseënd is die taalkunstenaars

Toe vra Jesus vir die teoloë: “Wie, sê julle, is Ek?” En die predikant antwoord Hom: “U is die eskatologiese manifestasie van ons syn, die aktualisering van die potensiële God-mens-verhouding…

Gesindheid van verskillers

Hannes Steyn van NG Kerk Parys skryf: Dit was nou vir my ’n skitterende skrywe hierdie: Dán word debat eerder dialoog. Ek verwys na Frederick Marais oor dialoog tussen kinders…

Reeks: Nou takel Siegfried Louw angstigheid via koddige karakters

Ben en die drakie deur Siegfried Louw Uitgewer: Bybel-Media, 2021 Kerkbode het vroeër vanjaar berig oor dr Siegfried Louw se boek Die klip in Lisa se borskas, waarin hy kinders…

En wie versorg die versorgers?

Covid-19 en die inperkingsmaat­reëls het ons opnuut herinner hoe belangrik die werk van versorgers/verpleegkundiges is. ’n Oud-verpleegkundige en do­sent het met CONETTE LE ROUX gesels oor die belangrike eienskap­pe waaroor…

Dán word debat eerder dialoog

Daar het die afgelope tyd ge­sprekke oor kerklike sake op sosiale media plaasgevind wat gevaarligte laat aangaan. Gevare wat in die dokumentêr The social dilemma van Jeff Orlowski beskryf word.…

Beeldspraak, metafore en ‘om die smaak van God in die mond te kry’

Metafore is nie net vir letterkundiges bedoel nie, sê die teoloog, digter en vertaler Cas Vos aan Marileen Steyn. Dis vir elke gelowige wat oor God nadink. Verbeel jou ’n…

Wat sê die kruis vir Christenmans oor hulle manlikheid?

Stéphan van der Watt gesels met Anandie Greyling oor die diversiteit en Christelike spiritualiteit van manlikheid. “Daar is nie net een uitdrukking van manlikheid nie,” sê dr Stéphan van der…

Pinkster: Dit is tyd vir ’n nuwe begin

Die wyse waarop Pinkster in die NG Kerk gevier word is een van die kerk se unieke en uitstaande kenmerke. Geen ander Afrikaanse kerk hou pinksterdienste of pinksterbidure nie. Hierdie…

LEES EN LUISTER: Die ‘profete’ is terug – en hulle vlei nie

Theo Geyser en Koos van der Merwe van die groep Prophet gesels met Jaco Strydom oor hulle nuwe album wat kyk na “die donker ding diep in ons almal”. “Ons…

Oor onthou en vergewe … Dana Snyman gesels met Reggie Boesak

“The past is never dead. It’s not even past.” – William Faulkner In die museum op Montagu raak ek met ds Reggie Boesak aan die gesels. Hy vertel hoe hy…

VIDEO: Só het NG Kerk verander – Neels Jackson

Die NG Kerk het minder mag, minder lidmate én is “gesonder” as toe Neels Jackson dertig jaar gelede kerkvergaderings en sinodesittings as joernalistieke “beat” gekies het, vertel hy aan Le…

‘Waarheen is NGK op pad met gendergeregtigheid?’

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 8 Oktober 2019 neem die Algemene Sinode ’n amptelike vyfpunt-besluit oor genderge­regtigheid. Onder die derde punt word onder andere opdrag gegee dat “aandag gegee…

NG Kerk: ‘Kleiner, verder van mag … gesonder’

Die NG Kerk het minder mag, minder lidmate én is “gesonder” as toe Neels Jackson dertig jaar gelede kerkvergaderings en sinodesittings as joernalistieke “beat” gekies het, vertel hy aan LE…