Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 45 000

NG Gemeente Koedoesrand

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Oktober 2019 Die kerkraad van Koedoesrand maak in

▸▸▸

NG Gemeente Petrus Steyn

Vakature: Leraar (Voltyds – Onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum: 30 September 2019. Die kerkraad wag

▸▸▸

NG Gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark

Die kerkraad van NG gemeente Potchefstroom-Grimbeekpark wag in afhanklikheid aansoeke in vir die

▸▸▸

NG Ventersdorp Moedergemeente

Die kerkraad wag in afhanklikheid aansoeke in vir die volgende pos: Vakature: Leraarspos

▸▸▸

NG Gemeente Steytlerville

Vakature: Voltydse leraar (Drie jaartermynpos) Sluitingsdatum: 11 Oktober 2019. Hiermee maak die kerkraad

▸▸▸

NG Kerk Groot Marico

Vakature: Gemeente verlang ’n leraar vir DRIE jaartermyn. Sluitingsdatum: Donderdag 31 Oktober 2019.

▸▸▸

NG gemeente Vanrhynsdorp

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke is: 8 Oktober 2019. Gemeenteprofiel: Vanrhynsdorp is

▸▸▸

NG Gemeente Pretoria-Faerie Glen

Met opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad ’n

▸▸▸

NG Simondium Familiekerk

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn, met die opsie om dit te verleng SLUITINGSDATUM: Vrydag

▸▸▸

NG Kerk Hanover – Noord-Kaap

Vakature: Vastetermyn leraarspos (kontrakpos) (Kerkorde reglement 15) vir twee jaar Sluitingsdatum vir aansoeke:

▸▸▸

NG Kerk Middelburg-Karoo

Vakature: Kontrakleraar twee jaar Sluitingsdatum: Maandag 23 September 2019 om 16:00 Gemeenteprofiel: Middelburg-Karoo

▸▸▸

NG Kerk Knysna

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 September 2019 Hiermee maak die kerkraad van NG

▸▸▸

FEBA Radio SA

Geleentheid vir deeltydse verteenwoordigers FEBA Radio Suid-Afrika is ’n wêreldwye, mediabediening wat daarop

▸▸▸

NG Kloofendal

Vakature: Voltydse Leraar (Onbepaalde termynkontrak) Sluitingsdatum: voor 31 Julie 2019 In biddende afhanklikheid

▸▸▸

NG Gemeente Sederpark, Lichtenburg

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Voor of op 31 Augustus 2019 Aansoeke word ingewag

▸▸▸