Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG gemeente Secunda-Oos

In biddende afhanklikheid van die Here stel ons die volgende vakature bekend: Voltydse medeleraarspos (met fokus op Jeug) SLUITINGSDATUM: 31 Januarie 2020 OMGEWINGSPROFIEL Secunda is ’n snelgroeiende omgewing ongeveer 70…

NG Kerk Nelspruit

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 31 Desember 2019 Missie: “As Christelike familie aanbid ons God; koester en bemoedig ons mekaar en reik ons uit in ons omgewing.” Die kerkraad van die NG…

Die Ned Geref Kerk en die Ned Herv Kerk in Harare

Vakature: Leraarspos, vastetermyn Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: Die twee gemeentes het ’n samewerkingsooreenkoms gesluit en beroep saam ’n leraar wat beide gemeentes sal bedien. Gesamentlike eredienste word reeds gehou,…

NG gemeente Mootvallei

Vakature: Leraar met fokus: Jeug 50%-pos met groeipotensiaal Sluitingsdatum: 15 Desember 2019 Mootvallei is ’n missionale gemeente. Ons visie is: ’n Tuiste vir al God se kinders Die gemeente is…

NG Kerk Kempton-Kruin

Gemeentebestuurderpos Sluitingsdatum: 15 Januarie 2020 Kempton-Kruin is ’n makrogemeente wat bestaan uit 3 891 belydende en 1 343 dooplidmate en is geleë in Glen Marais, Kemptonpark en bied ’n gemeentebestuurderpos…

NG gemeente Rooihuiskraal

Vakature: Voltydse medeleraar Sluitingsdatum: 20 Januarie 2020 GEMEENTEPROFIEL: Rooihuiskraal is ’n voorstedelike gemeente binne Centurion en bestaan tans uit 1 629 lidmate, waarvan ongeveer 65% binne die tipiese ekonomies-aktiewe ouderdomsgroep…

NG gemeente Lutzville

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 15 Desember 2019 Die orrelis moet sang en musiek tydens die oggenderedienste en ander spesiale geleenthede hanteer. Begeleiding op pyporrel is die vertrekpunt. Ondervinding met die afrigting…

NG gemeente Jeffreysbaai

Vakatures: Pastorale hulpe Sluitingsdatum: 5 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: ’n Unieke gemeente van ±4 300 lidmate, hoofsaaklik afgetrede persone. Hier is tans ’n groot behoefte betreffende barmhartigheid en ondersteuning van lidmate…

NG Gemeente Dealesville

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Desember 2019 Hierdie is ’n plattelandse gemeente in die Vrystaat met ongeveer 260 lidmate (belydend en doop). Leraarsprofiel: Ons wil graag hê dat die leraar…

NG Kerk Lyttelton

Vakature: Voltydse leraar/ Deeltydse tentmaker Sluitingsdatum: 10 Januarie 2020 Die kerkraad van NG gemeente Lyttelton maak in biddende afhanklikheid die vakature van ’n voltydse leraar/ deeltydse tentmaker bekend. GEMEENTEPROFIEL: Lyttelton-gemeente…

NG Kerk Kuruman

Die kerkraad van NG Kerk Kuruman wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Vakature: Leraarspos – voltyds Sluitingsdatum: 13 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: NG Moedergemeente Kuruman is ’n tradisionele,…

NG gemeente Murraysburg

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020 In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Murraysburg leraars en proponente om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos. GEMEENTEPROFIEL: Murraysburg is ’n kleiner…

NG Gemeente Piet Retief

Medeleraarspos Sluitingsdatum: 9 Desember 2019 Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief wag tans aansoeke in met die oog op die vul van bogenoemde. Gemeenteprofiel: Hierdie gemeente van die…

NG Gemeente Prieska

Vakature: Medeleraar (Voltydse onbepaarlde termynpos) Sluitingdatum: 31 Oktober 2019 Prieska: God se fontein waar almal welkom is Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die…