Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG Gemeente Vryheid (Dolerend)

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 30 November 2020 In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad hierdie pos bekend vir aansoeke. GEMEENTEPROFIEL: Die NG gemeente Vryheid is ’n plattelandse gemeente…

NG Gemeente Luckhoff

Vakature: Deeltydse leraar in vastetermynpos Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 November 2020 Gemeenteprofiel: Luckhoff NG-gemeente is ’n plattelandse gemeente en 80% van die gemeentelede kom uit die boerderygemeenskap. Dit is ’n…

NG Gemeente Riebeek-Wes

Vakature: Vastetermyn-leraarspos (kontrakpos) twee jaar Sluitingsdatum: 30 November 2020 GEMEENTEPROFIEL: Riebeek-Wes is ’n plattelandse dorp in die Swartland, aan die voet van Kasteelberg in die prentjiemooi Riebeek-Vallei. Die dorp is…

NG Gemeente Oudtshoorn-Park (Dolerend)

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 November 2020 In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad hierdie pos bekend vir aansoeke. GEMEENTEPROFIEL: Die NG gemeente Oudtshoorn-Park is een…

NG Kerk Differentia

Vakature: Jeugwerker Sluitingsdatum: 15 November 2020 Die NG Kerk Differentia stel hiermee ’n jeugwerkerspos bekend. Dit is ’n deeltydse pos wat tot ’n voltydse pos kan ontwikkel. Dit is ’n…

NG Moedergemeente Kuruman

Vakature: Enkelleraarspos – voltyds Sluitingsdatum: 30 November 2020 Gemeenteprofiel: NG Moedergemeente Kuruman is ’n plattelandse gemeente in die Noord-Kaap. Ons dorp beskik oor goeie laer- en hoërskole. Ons gemeenskapsbetrokkenheid behels…

NG Gemeente Helderberg

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 6 November 2020 In biddende afhanklikheid van die Here adverteer ons die pos van voltydse leraar. Vereistes: Uitleef van die visie en waardes van die gemeente: “Leef…

NG Gemeente Douglas

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 November 2020 Die kerkraad van die NG gemeente Douglas wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bogenoemde pos. Gemeenteprofiel: Douglas is ’n plattelandse gemeente in…

NG Gemeente Wakkerstroom

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 30 Oktober 2020 Wakkerstroom is ’n plattelandse dorpie in Mpumalanga, sowat 320 km vanaf Pretoria. Dit is ’n landbou streek met hoofsaaklik veeboerderye. Die dorp se behoud…

NG Gemeente Upington-Wes

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn Sluitingsdatum: 31 Oktober 2020 Gemeenteprofiel: Upington-Wes is ’n plattelandse gemeente in Noord-Kaap met 387 belydende en 67 dooplidmate. ’n Informele en vernuwende styl met ’n sterk…

NG Kerk Tadcaster

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 30 Oktober om 12:00 Die kerkraad van NG Kerk Tadcaster wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die bostaande pos. Gemeenteprofiel: Tadcaster is…

NG Gemeente Klerksdorp-Suid

Vakature: Voltydse leraar in vastetermynpos Sluitingsdatum: 27 November 2020 Die kerkraad van Klerksdorp-Suid-gemeente maak in biddende afhanklikheid van die Here die vakature van voltydse leraar in ’n vastetermynpos van een…

Worcester United Church

Vacancy: Minister Closing date: 31 October 2020 Applications are invited for the appointment of a suitably qualified person as minister of the Worcester United Church (Presbyterian/Congregational). Applicants must be Holy…

NG Moedergemeente Schweizer-Reneke

Vakature: Termynbepaalde leraarspos Sluitingsdatum: 30 September 2020 Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord vir die NG Moedergemeente…

Durbanville-Kinderhuis

Durbanville-kinderhuis, ’n program van BADISA het poste vir gekwalifiseerde kinder- en jeugsorgwerkers Vakature: Gekwalifiseerde Kinderversorgers x 7 Hierdie is ’n deurlopende advertensie Kwalifikasies en vereistes: VOO (FET) Sertifikaat in Kinder-…