Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG Gemeente Umhlanga

Met opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die gemeenteraad van

▸▸▸

NG Gemeente Prieska

Vakature: Medeleraar (Voltydse onbepaarlde termynpos) Sluitingdatum: 31 Oktober 2019 Prieska: God se fontein

▸▸▸

NG Kerk Kempton-Kruin

Jeugwerkerspos Sluitingsdatum: 25 Oktober 2019 Kempton-Kruin is ’n makrogemeente wat bestaan uit 3

▸▸▸

NG Gemeente Pietersburg

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 18 November 2019. Ons dien God, mekaar en die

▸▸▸

NG Gemeente Krielpark

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 8 November 2019 GEMEENTEPROFIEL: Krielpark is ’n plattelandse gemeente

▸▸▸

NG Gemeente Koedoesrand

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Oktober 2019 Die kerkraad van Koedoesrand maak in

▸▸▸

NG Kerk Groot Marico

Vakature: Gemeente verlang ’n leraar vir DRIE jaartermyn. Sluitingsdatum: Donderdag 31 Oktober 2019.

▸▸▸