Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 45 000

NG Kerk Ficksburg

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 18 September 2019 Aansoeke word deur die NG gemeente Ficksburg

▸▸▸

NG Thaba Nchu-Tweespruit

Die kerkraad van Thaba Nchu-Tweespruit wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Kerk Kanoneiland

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 13 September 2019 Tentmakerleraar of vastetermynpos waarvan werksure en termyn

▸▸▸

NG Kerk Knysna

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 September 2019 Hiermee maak die kerkraad van NG

▸▸▸

NG gemeente Boesmanland

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2019. Vorm deel van kombinasie

▸▸▸

NG gemeente Laaiplek

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 om 12:00 Alle gelegitimeerdes van die

▸▸▸

NG Gemeente Bothaville-Noord

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019. Die kerkraad van Bothaville-Noord maak in

▸▸▸

NG Kerk Vrystaat

Vakature: Uitvoerende Amptenaar van Vennote in Getuienis Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 Vennote in

▸▸▸

NG Gemeente Krokodilrivier, Brits

Vakature: Kontrak – medeleraarvakature Aansoeke sluit om 13:00 op 13 September 2019 Die

▸▸▸

NG Kerk Delareyville-Oos

Die kerkraad van NG Delareyville-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Gemeente Klawer

Die kerkraad van NG Kerk Klawer wag in afhanklikheid aansoeke in vir die

▸▸▸

NG Gemeente Port Shepstone

Vakature: Leraar Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Augustus 2019. “… om te lewe

▸▸▸

Dutch Reformed Church of Botswana: Ghanzi-gemeente

Aansoeke word hiermee ingewag vir: Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus

▸▸▸

FEBA Radio SA

Geleentheid vir deeltydse verteenwoordigers FEBA Radio Suid-Afrika is ’n wêreldwye, mediabediening wat daarop

▸▸▸

NG Gemeente Ottosdal-Suid

Vakature: Voltydse vastetermynpos vir drie jaar met die opsie om dit te verleng

▸▸▸

NG Kloofendal

Vakature: Voltydse Leraar (Onbepaalde termynkontrak) Sluitingsdatum: voor 31 Julie 2019 In biddende afhanklikheid

▸▸▸