Vakatures

NG Gemeente Paardekraal-Monument

Vakature: Medeleraar (Voltyds – onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019. Alle

▸▸▸

NG Kerk Vredenburg Moeder

Vakature: Drie jaar vastetermynpos vir deeltydse medeleraar Sluitingsdatum: 26 April 2019. GEMEENTEPROFIEL: NG

▸▸▸

NG Kerk Brandvlei

Die kerkraad van NG gemeente Brandvlei wag in afhanklikheid aansoeke in vir die

▸▸▸

NG Kerk Chrissiesmeer

Die kerkraad van NG CHRISSIESMEER wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Kerk Mosselbaai

Musiekkoördineerder Aansoeke sluit op 26 April 2019 om 12:00. Hiermee word die dinamiese

▸▸▸

NG Gemeente Drie Riviere, Vereeniging

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak) Sluitingsdatum: Vrydag, 24 Mei 2019 om 12:00. Die gemeente

▸▸▸

NG Kerk Piet Plessis

Die kerkraad van NG gemeente Piet Plessis wag in afhanklikheid aansoeke in vir

▸▸▸

NG Gemeente Fraserburg

Vakature: Voltydse leraar – kontrak vir drie jaar – hersienbaar Sluitingsdatum 17 Mei

▸▸▸

NG Gemeente Universitarif (Bloemfontein)

Vakature: 3 jaar kontrakpos vir leraar met voltydse bediening Sluitingsdatum: 30 April 2019.

▸▸▸

NG Gemeente Somerset-Oos

Jeugwerker Sluitingsdatum: 3 Mei 2019. Het jy ’n roeping vir jeugbediening? Indien wel,

▸▸▸

NG Gemeente Weenen

Leraarspos: Tweejaarvastetermyn Sluitingsdatum: Dinsdag, 30 April 2019. Hierdie plattelandse gemeente het 83 belydende

▸▸▸