Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG Kerk in SA

PSD: Gemeentebegeleiding (Stellenbosch) Sluitingsdatum: 2 Desember 2019 Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland) maak die vakature vir ’n Predikant in Sinodale Diens (PSD) in die Diensgroep vir…

NG gemeente Lutzville

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 15 Desember 2019 Die orrelis moet sang en musiek tydens die oggenderedienste en ander spesiale geleenthede hanteer. Begeleiding op pyporrel is die vertrekpunt. Ondervinding met die afrigting…

NG Kerk Nigel-Oos

Die kerkraad van NG Gemeente Nigel-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 November 2019 Gemeenteprofiel: Nigel-Oos-gemeente is geleë in Gauteng nader aan…

NG gemeente Jeffreysbaai

Vakatures: Pastorale hulpe Sluitingsdatum: 5 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: ’n Unieke gemeente van ±4 300 lidmate, hoofsaaklik afgetrede persone. Hier is tans ’n groot behoefte betreffende barmhartigheid en ondersteuning van lidmate…

NG Gemeente Dealesville

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Desember 2019 Hierdie is ’n plattelandse gemeente in die Vrystaat met ongeveer 260 lidmate (belydend en doop). Leraarsprofiel: Ons wil graag hê dat die leraar…

NG Kerk Lyttelton

Vakature: Voltydse leraar/ Deeltydse tentmaker Sluitingsdatum: 10 Januarie 2020 Die kerkraad van NG gemeente Lyttelton maak in biddende afhanklikheid die vakature van ’n voltydse leraar/ deeltydse tentmaker bekend. GEMEENTEPROFIEL: Lyttelton-gemeente…

NG Kerk Kuruman

Die kerkraad van NG Kerk Kuruman wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Vakature: Leraarspos – voltyds Sluitingsdatum: 30 November 2019 Gemeenteprofiel: NG Moedergemeente Kuruman is ’n tradisionele,…

NG gemeente Murraysburg

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020 In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Murraysburg leraars en proponente om aansoek te doen vir hierdie vakante leraarspos. GEMEENTEPROFIEL: Murraysburg is ’n kleiner…

NG Kerk Sabie

Vakature: Leraar vir ’n tweejaar-vastetermyn Sluitingsdagsdatum: 30 November 2019 Gemeenteprofiel: Sabie-gemeente is ’n plattelandse gemeente, geleё in die pragtige Laeveld en vorm deel van die Panoramaroete. Sabie is sentraal geleё,…

NG Kerk De La Bat vir Dowes Bellville

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 27 November 2019 Die kerkraad van NG Kerk De La Bat en La Belle maak in biddende afhanklikheid die vakature van voltydse leraar bekend. Aansoeke word…

NG Gemeente Piet Retief

Medeleraarspos Sluitingsdatum: 9 Desember 2019 Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief wag tans aansoeke in met die oog op die vul van bogenoemde. Gemeenteprofiel: Hierdie gemeente van die…

NG Gemeente Umhlanga

Met opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die gemeenteraad van NG Umhlanga ’n vakature bekend. Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 November 2019. Die NG gem Umhlanga se…

NG Gemeente Prieska

Vakature: Medeleraar (Voltydse onbepaarlde termynpos) Sluitingdatum: 31 Oktober 2019 Prieska: God se fontein waar almal welkom is Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die…

NG Gemeente Pietersburg

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 18 November 2019. Ons dien God, mekaar en die mense van die wêreld. Gemeenteprofiel: Die gemeente is nie net ’n middestadsgemeente nie; plase en plotte aan…