Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

Bybel-Media: HOOF- UITVOERENDE BEAMPTE

WELLINGTON Bybel-Media is ’n Christelike mediabediening sonder winsoogmerk wat materiaal vir geloofsontwikkeling en -ondersteuning verskaf en versprei. Die maatskappy fokus op drie gebiede: publikasies, bediening en ondersteuningsdienste. Bybel-Media is tans…

Durbanville-Kinderhuis

Durbanville-kinderhuis, ’n program van BADISA het poste vir gekwalifiseerde kinder- en jeugsorgwerkers Vakature: Gekwalifiseerde Kinderversorgers x 7 Hierdie is ’n deurlopende advertensie Kwalifikasies en vereistes: VOO (FET) Sertifikaat in Kinder-…

NG Gemeente Ottosdal

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos Sluitingsdatum: 29 Mei 2020 GEMEENTEPROFIEL: Ottosdal-Suid is ’n plattelandse gemeente binne die Goudland Sinode en die Ring van Delareyville. Ottosdal-Suid bestaan uit 233 belydende en 31 dooplidmate.…

NG gemeente Umhlanga

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Mei 2020 Umhlanga gemeente gaan deur ’n seisoen van verandering Sedert ons vorige advertensie in Oktober 2019, het ons senior leraar na bykans 24 jaar…