Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG Gemeente Saldanha

Vakature: Jeugwerker Sluitingsdatum: 27 Oktober 2021 Die NG Gemeente Saldanha het die voorreg om ’n jeugwerker te beroep om die hand van die gemeente (en gemeenskap) te vat in die…

NG Gemeente PE-Sherwood

Vakature: Gemeenteleraar (Onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: Maandag, 11 Oktober 2021 Die NG gemeente PE-Sherwood, ’n voorstedelike gemeente in Nelson Mandelabaai, nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen…

NG Kerk Marquard

Vakature: Vastetermynpos Sluitingsdatum: Vrydag 15 Oktober 2021 Hiermee maak die kerkraad ’n vakature met ’n vastetermynpos van drie jaar met wedersydse instemming tot verlenging in die NG Kerk Marquard bekend.…

Lewende Gemeente Maputo, Mozambique

Vacancy: Full time pastor Application closes Thursday 30th September 2021 We hereby invite interested parties, husband and wife, that would be prepared to relocate to Mozambique for a period of…

Rant en Dal Prisma

Vakature: Voltydse jeugwerker Aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022 Rant en Dal Prisma is ’n dinamiese voorstedelike gemeente wat tans deur twee leraars bedien word. Daar is ’n sterk fokus op jeugbediening…

NG Gemeente Villiers – OVS

Vakature: Drie jaar-vastetermyn Sluitingsdatum: 15 Oktober 2021 GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Villiers is ’n plattelandse gemeente in die Noordoos-Vrystaat Die gemeente bestaan uit 200 lidmate, waarvan 28 dooplidmate is. Die…

NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)

Vakature: Saakgelastigde Sluitingsdatum: Maandag 18 Oktober 2021 om 12:00 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste…

NG Kerk Aranos: Namibië

Vakature: Voltydse leraar Sluitigsdatum: 30 September 2021 GEMEENTEPROFIEL: Die gemeente is geleë in die Sentrale oostelike deel van Namibië in die Kalahari, en bestaan uit 295 belydende en 81 dooplidmate.…

Badisa

VKO-ontwikkelingsbeampte: Bellville Sluitingsdatum: 19 September 2021 Little Seeds ’n program van Badisa in samewerking met Diaconia (’n bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaap) en VGKSA (Kaapland), bevorder toeganklike vroeëkindontwikkelingsdienste in…

Dutch Reformed Church of Zambia

Vakature: Medeleraarspos Sluitingsdatum: 26 September 2021 om 13:00 Die kerkraad van die Dutch Reformed Church of Zambia wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bostaande pos. Gemeenteprofiel: Die Dutch Reformed…

NG Kerk Swakopmund

Die NG Kerk Swakopmund is lief vir die Here. Ons glo dat God ons liefhet, toerus en stuur om sy roeping te vervul. In die lig hiervan wil ons met…

NG Gemeente Noorderharts (Magogong)

Vakature: Vastetermyn-leraarspos – Termyn van twee jaar Sluitingsdatum: 4 Oktober 2021 Hiermee word ’n vastetermyn-leraarspos van twee jaar in die NG Gemeente Noorderharts (Magogong) bekend gestel. GEMEENTEPROFIEL NG Gemeente Noorderharts…

Steinthal Kinder- en Jeugsorgsentrum (Tulbagh)

Vakature: Bestuurder Sluitingsdatum: 13 September 2021 Steinthal Kinder- en Jeugsorgsentrum is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde en…

Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand (ACK van NZ)

Howick-Gemeente Vakature: Leraarspos Die Howick-gemeente van die Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand (ACK van NZ) beskik tans oor ’n vakante pos vir ’n leraar wat tans in die beroep…

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Vakature: Voltydse predikant Aansoek sluit op Vrydag 17 September 2021 om 13h00 Ons nooi hiermee graag belangstellendes, wat geroepe voel om betrokke te raak met die daadwerklike uitleef van ons…

NG Gemeente Krokodilrivier Brits

Vakature: Leraar Aansoeke sluit om 13:00 op 30 September 2021 Gemeenteprofiel Die gemeente is ’n semi-plattelandse gemeente in Brits en is een van drie NG gemeentes binne dorpsgrense. Die dorp…