Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NG St Helena, Welkom

Vakature: Vastetermynpos Sluitingsdatum: 30 September 2021 Gemeenteprofiel: Welkom is ’n plattelandse stad in die Vrystaat met ’n landelike inslag. Grotendeels bestaan die gemeenskap uit ouer lidmate sowel as ekonomies aktiewe…

NG Kerk Kraaifontein

Vakature: Vastetermynpos 20 uur per week (½-dag pos) tot 30 Junie 2022 Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021 Gemeenteprofiel: Kraaifontein-gemeente is ’n multikulturele gemeenskap geleë in die noordelikevoorstede van Kaapstad. Ons ressorteer…

Tutela (Voormalige CMR) Gesinsorg

Vakante pos: Senior Maatskaplike werker Tutela (Voormalige CMR) Gesinsorg Kantoor Delmas, posverwysingsnommer: TD01 31 Augustus 2021 Pos beskikbaar: Die geskikte kandidaat moet beskik oor ervaring en vaardigheid in al die…

NG Gemeente Potchefstroom-Vyfhoek

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 31 Augustus 2021 GEMEENTEPROFIEL: Potchefstroom-Vyfhoek is ’n voorstedelike eenmansgemeente met plaaswyke geleë in die ooste van Potchefstroom in Noordwes-Provinsie en is deel van die Goudland Sinode. Van…

NG Kerk De Aar

Leraar, kontrakpos Sluitingsdatum: 20 Augustus 2021 Ons nooi gelegitimeerde persone om aansoek te doen vir bogenoemde pos. De Aar is geleë in ’n plattelandse omgewing in die Noord-Kaap. Die gemeente…

NG Kerk in Suid-Afrika

Vakature: Saakgelastigde Sluitingsdatum: 23 Augustus 2021 om 12:00 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika maak die vakature vir ’n PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste bekend.…

Moreletapark Gemeente

Vakature: Medeleraar onbepaalde termynpos Sluitingsdatum: 13 Augustus 2021 Gemeenteprofiel: Moreletapark-gemeente is ’n voorstedelike makro-gemeente in die ooste van Pretoria. Ons gemeente streef daarna om in ’n noue verhouding met God,…

NG Gemeente Vaalwater

Vakature: Deeltydse leraar Sluitingsdatum: 14 September 2021 Hiermee word ’n deeltydse predikantspos (onbepaalde termyn) in die NG Gemeente Vaalwater bekend gestel. Gemeenteprofiel: Vaalwater is ’n klein plattelandse gemeente in die…

NG Gemeente Klerksdorp-Oos

Ons is God se Goeie nuus in die Wêreld Vakature: Leraar vir vastetermyn van twee jaar Sluitingsdatum: 10 Augustus 2021 (Die moontlikheid bestaan om die pos te verleng vir ’n…

NG Gemeente Selectionpark

Vakature: Vastetermyn leraarspos – Termyn van drie jaar Sluitingsdatum: 16 September 2021 In biddende afhanklikheid en leiding van ons God en Hemelse Vader rig die kerkraad van die NG Gemeente…

NG Gemeente Bloemvallei

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 Augustus 2021 In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke vir bogenoemde pos ingewag. Gemeenteprofiel: Bloemvallei is geleë binne die hoewegebiede van Roodewal, Midway en…

NGK Paarlberg

Vakature: Medeleraarspos Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021 In afhanklikheid van die Here en met die leiding en wysheid tans tot ons beskikking, wil die kerkraad graag ’n leraar beroep. Gemeenteprofiel: Paarlberg…

NG Kerk Oudtshoorn-Moedergemeente

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021 om 12:00 In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die pos bekend en nooi slegs gelegitimeerde predikante in die NG Kerk, wat…