Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 65 000

NGK Paarlberg

Vakature: Medeleraarspos Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021 In afhanklikheid van die Here en met die leiding en wysheid tans tot ons beskikking, wil die kerkraad graag ’n leraar beroep. Gemeenteprofiel: Paarlberg…

NG Kerk Oudtshoorn-Moedergemeente

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021 om 12:00 In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die pos bekend en nooi slegs gelegitimeerde predikante in die NG Kerk, wat…

NG Gemeente Petrus Steyn

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 16 Julie 2021 GEMEENTEPROFIEL: Die NG Gemeente Petrus Steyn is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Noordoos-Vrystaat, ongeveer 200 km vanaf Johannesburg via die R59 en…

NG Gemeente Heuwelsig, Bloemfontein

Vakature: Medeleraar (Voltyds-onbepaalde pos) Sluitingsdatum is 30 Junie 2021 1. Gemeenteprofiel: Die visie van die gemeente is: “Lewe tot eer van Christus die Heer!” Die voornemende aansoeker moet kennis neem…

NG Gemeente Luckhoff

Vakature: Vastetermynpos: Drie jaar Sluitingsdatum: 20 Julie 2021 Gemeenteprofiel: NG Kerk Luckhoff is ’n plattelandse gemeente waarvan 80% van die gemeentelede uit die boerderygemeenskap kom. Dit is ’n baie vernuwende…

NG Kerk De Rust (Senekal)

Vakature: Leraar (Onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: 2 Julie 2021 Die kerkraad van De Rust (Senekal) wag met groot opgewondenheid aansoeke in vir die bostaande pos. Gemeenteprofiel: De Rust-gemeente in Senekal is…

NG Gemeente Impalapark

Vakature: Jeugwerker Sluitingsdatum: 15 Junie 2021 ’n Nuwe pos by NG gemeente Impalapark word hiermee bekendgestel. Die pos is vir ’n voltydse jeugwerker vir ’n aanvanklike tydperk van twee jaar.…

NG Kerk Lyttelton

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 20 Junie 2021 Die orrelis is verantwoordelik vir die sang en musiek tydens die oggenddiens en ander geleentheidsdienste. Begeleiding op die pyporrel is die vertrekpunt. Die orrelis…

NG Gemeente Clocolan

Vakature: Vastetermynpos Sluitingsdatum: 30 Junie 2021 Ons as gemeente is in biddende afhanklikheid van die Here en stel die bogenoemde vakature bekend. GEMEENTEPROFIEL: Ons is ’n diverse boeregemeenskap in die…

NG Kerk Witpoortjie

Vakature: Leraar (Vastetermynpos [Kontrakpos] vir drie jaar) Sluitingsdatum: 31 Julie 2021 GEMEENTEPROFIEL: Witpoortjie is ’n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van…

Ned Geref Kerk en die Ned Herv Kerk in Harare

Vakature: Leraarspos, vastetermyn Sluitingsdatum: 30 Junie 2021 Gemeenteprofiel: Die twee gemeentes het ’n samewerkingsooreenkoms gesluit en beroep saam ’n leraar wat beide gemeentes sal bedien. Gesamentlike eredienste word reeds gehou,…