Vakatures

Vakature bladlese sedert 1 Januarie: Meer as 45 000

NG Kerk Delareyville-Oos

Die kerkraad van NG Delareyville-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG gemeente Klawer

Die kerkraad van NG Kerk Klawer wag in afhanklikheid aansoeke in vir die

▸▸▸

NG Gemeente Port Shepstone

Vakature: Leraar Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Augustus 2019. “… om te lewe

▸▸▸

Dutch Reformed Church of Botswana: Ghanzi-gemeente

Aansoeke word hiermee ingewag vir: Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus

▸▸▸

NG gemeente Randburg-Suid

Vakature: Voltydse volwaardige leraarspos Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019. Gemeenteprofiel: Randburg-Suid is geleë in

▸▸▸

NG Kerk Malelane

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019. Die kerkraad van Malelane

▸▸▸

FEBA Radio SA

Geleentheid vir deeltydse verteenwoordigers FEBA Radio Suid-Afrika is ’n wêreldwye, mediabediening wat daarop

▸▸▸

NG Gemeente Ottosdal-Suid

Vakature: Voltydse vastetermynpos vir drie jaar met die opsie om dit te verleng

▸▸▸

NG Kloofendal

Vakature: Voltydse Leraar (Onbepaalde termynkontrak) Sluitingsdatum: voor 31 Julie 2019 In biddende afhanklikheid

▸▸▸

NG Thaba Nchu-Tweespruit

Vakature: Leraarspos – 3 jaar termyn Sluitingsdatum: 26 Julie 2019 Die kerkraad van

▸▸▸

NG Gemeente Sederpark, Lichtenburg

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Voor of op 31 Augustus 2019 Aansoeke word ingewag

▸▸▸

NG Gemeente Swakopmund

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00. In biddende afhanklikheid van die

▸▸▸

NG Gemeente Greytown KZN

Vakature: Tentmakerleraar of kontrakpos vir 65-69 jarige emeriti Sluitingsdatum: 29 Julie 2019. Met

▸▸▸

NG Gemeente Graaff-Reinet

Vakature: Medeleraar: Jeugbediening. Termyn: Onbepaald Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019. Gemeenteprofiel NG Graaff-Reinet is

▸▸▸

Hugenote Kollege

Vakature: Rektor Sluitingsdatum: 26 Julie 2019 Die Hugenote Kollege te Wellington is ’n geregistreerde Hoër Onderwysinstansie wat tans ’n graadkursus in Maatskaplike Werk aanbied. Meer grade word binne die afsienbare toekoms in die vooruitsig gestel. Die kollege bied ook Voortgesette Onderwys en Opleidingsprogramme aan wat fokus op sosiale innovasie deur die ontwikkeling

▸▸▸

NG Gemeente Groblersdal

Vakature: Voltydse Leraarspos Sluitingsdatum: 2 Augustus 2019 Die kerkraad van Groblersdal wag in afhanklikheid

▸▸▸