Afgehandelde vakatures

Die sluitingsdatum vir hierdie vakatures is verby en aansoeke word nie meer ontvang nie.

NG Gemeente Randburg-Suid

Vakature: Voltydse volwaardige leraarspos Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019. Gemeenteprofiel: Randburg-Suid is geleë in

▸▸▸

NG Kerk Malelane

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019. Die kerkraad van Malelane

▸▸▸

NG Thaba Nchu-Tweespruit

Vakature: Leraarspos – 3 jaar termyn Sluitingsdatum: 26 Julie 2019 Die kerkraad van

▸▸▸

NG Gemeente Swakopmund

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00. In biddende afhanklikheid van die

▸▸▸

NG Gemeente Greytown KZN

Vakature: Tentmakerleraar of kontrakpos vir 65-69 jarige emeriti Sluitingsdatum: 29 Julie 2019. Met

▸▸▸

NG Gemeente Graaff-Reinet

Vakature: Medeleraar: Jeugbediening. Termyn: Onbepaald Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019. Gemeenteprofiel NG Graaff-Reinet is

▸▸▸

Hugenote Kollege

Vakature: Rektor Sluitingsdatum: 26 Julie 2019 Die Hugenote Kollege te Wellington is ’n geregistreerde Hoër Onderwysinstansie wat tans ’n graadkursus in Maatskaplike Werk aanbied. Meer grade word binne die afsienbare toekoms in die vooruitsig gestel. Die kollege bied ook Voortgesette Onderwys en Opleidingsprogramme aan wat fokus op sosiale innovasie deur die ontwikkeling

▸▸▸

NG Gemeente Groblersdal

Vakature: Voltydse Leraarspos Sluitingsdatum: 2 Augustus 2019 Die kerkraad van Groblersdal wag in afhanklikheid

▸▸▸

NG Simondium Familiekerk

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn, met die opsie om dit te verleng Sluitingsdatum: Sondag,

▸▸▸

NG gemeente Cedarville-Matatiele

Vakature: Tentmakerleraar Aansoeke sluit 15 Julie 2019 Met groot opgewondenheid en in biddende

▸▸▸

NG Moedergemeente Robertson

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 Gemeenteprofiel: Robertson-Moedergemeente is ’n een-leraar gemeente. Die

▸▸▸

NG Kerk Margate

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos (Medeleraarspos) Sluitingsdatum: 19 Julie 2019. Margate gemeente, met ’n lidmaattal

▸▸▸

NG Gemeente Groblershoop

Vakature: Deeltydse/Verminder ure leraarspos (Vastetermynkontrak) Sluitingsdatum: Maandag, 8 Julie 2019, om 17:00. Gemeenteprofiel:

▸▸▸

NG Kerk Kaapstad

Vakature: Groote Kerk Gemeentebestuurder/Saakgelastigde Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019. Die Groote Kerk

▸▸▸

NG Gemeente Hartskroon

Vakature: Tentmakerleraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Junie 2019 Die gemeente nooi in biddende

▸▸▸

NG Gemeente Humansdorp-Oos

Vakature: Leraarspos Suitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2019. Die gemeente maak in afhanklikheid

▸▸▸