Afgehandelde vakatures

Die sluitingsdatum vir hierdie vakatures is verby en aansoeke word nie meer ontvang nie.

NG gemeente Cedarville-Matatiele

Vakature: Tentmakerleraar Aansoeke sluit 15 Julie 2019 Met groot opgewondenheid en in biddende

▸▸▸

NG Gemeente Groblershoop

Vakature: Deeltydse/Verminder ure leraarspos (Vastetermynkontrak) Sluitingsdatum: Maandag, 8 Julie 2019, om 17:00. Gemeenteprofiel:

▸▸▸

NG Kerk Kaapstad

Vakature: Groote Kerk Gemeentebestuurder/Saakgelastigde Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019. Die Groote Kerk

▸▸▸

NG Gemeente Hartskroon

Vakature: Tentmakerleraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Junie 2019 Die gemeente nooi in biddende

▸▸▸

NG Gemeente Humansdorp-Oos

Vakature: Leraarspos Suitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2019. Die gemeente maak in afhanklikheid

▸▸▸

NG Gemeente Marchand

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 14 Junie 2019. Gemeenteprofiel: Die gemeente is 92 jaar

▸▸▸

NG Gemeente Ficksburg

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 15 Junie 2019 Aansoeke word deur die NG gemeente

▸▸▸

NG Kerk Tygerpoort

Vakature – As permanente lid van ons bedieningspan en met die fokus op

▸▸▸

NG Kerk Piet Plessis

Vakature: Voltydse vastetermyn-leraarspos Sluitingsdatum: 31 Mei 2019. Die kerkraad van NG gemeente Piet

▸▸▸

NG Gemeente Raslouw

Vakature: Voltydse medeleraar gefokus op jeugbediening Sluitingsdatum: 16 Mei 2019. Raslouw NG Gemeente

▸▸▸

NG Gemeente Impalapark

Musiekbegeleier Sluitingsdatum: 30 Junie 2019. Vir ’n kreatiewe persoon wat goed saam met

▸▸▸

NG Gemeente Carnarvon

Vakature: Bedienaar van die Woord (voltydse, onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 31

▸▸▸

NG Stellenberg, Eversdal

Jeugkantoor administratiewe hulp Sluitingsdatum: 3 Mei 2019. ’n Vakature bestaan vir ’n persoon

▸▸▸

NG Gemeente Strand-Noord

VISIE: Saam Bring Ons Christus Aan Almal! Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 24 Mei 2019 GEMEENTEPROFIEL

▸▸▸

NG Gemeente Calvinia

Aflosleraar Sluitingsdatum: 20 Mei 2019 om 12:00. Die gemeente het ’n vakature vir

▸▸▸

NG Gemeente Greytown KZN

Vakature: Tentmakerleraar Sluitingsdatum: 24 Mei 2019. Met groot opgewondenheid en in biddende afhanklikheid

▸▸▸