Afgehandelde vakatures

Die sluitingsdatum vir hierdie vakatures is verby en aansoeke word nie meer ontvang nie.

NG Kerk Velddrif

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 13 September 2019 Gemeenteprofiel: Ons is

▸▸▸

NG Kerk Ottosdal-Suid

Vakature: Voltydse vastetermynpos Sluitingsdatum vir aansoekers: 6 September 2019 GEMEENTEPROFIEL: Ottosdal-Suid is ’n

▸▸▸

NG Kerk Ficksburg

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 18 September 2019 Aansoeke word deur die NG gemeente Ficksburg

▸▸▸

NG Thaba Nchu-Tweespruit

Die kerkraad van Thaba Nchu-Tweespruit wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Kerk Kanoneiland

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 13 September 2019 Tentmakerleraar of vastetermynpos waarvan werksure en termyn

▸▸▸

NG gemeente Boesmanland

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2019. Vorm deel van kombinasie

▸▸▸

NG gemeente Laaiplek

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 om 12:00 Alle gelegitimeerdes van die

▸▸▸

NG Gemeente Bothaville-Noord

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019. Die kerkraad van Bothaville-Noord maak in

▸▸▸

NG Kerk Vrystaat

Vakature: Uitvoerende Amptenaar van Vennote in Getuienis Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 Vennote in

▸▸▸

NG Gemeente Krokodilrivier, Brits

Vakature: Kontrak – medeleraarvakature Aansoeke sluit om 13:00 op 13 September 2019 Die

▸▸▸

NG Kerk Delareyville-Oos

Die kerkraad van NG Delareyville-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Gemeente Klawer

Die kerkraad van NG Kerk Klawer wag in afhanklikheid aansoeke in vir die

▸▸▸

NG Gemeente Port Shepstone

Vakature: Leraar Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Augustus 2019. “… om te lewe

▸▸▸

Dutch Reformed Church of Botswana: Ghanzi-gemeente

Aansoeke word hiermee ingewag vir: Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus

▸▸▸

NG Gemeente Randburg-Suid

Vakature: Voltydse volwaardige leraarspos Sluitingsdatum: 16 Augustus 2019. Gemeenteprofiel: Randburg-Suid is geleë in

▸▸▸

NG Kerk Malelane

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Julie 2019. Die kerkraad van Malelane

▸▸▸