Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Riglyne vir publikasie van briewe

Kerkbode is ’n platform vir respekvolle dialoog. Ons plaas bydraes op grond van die volgende oorwegings:

1) Woordperk: Kort en kragtig

Briewe moet tussen 200 en 600 woorde wees. Kerkbode behou die reg voor om bydraers te vra om briewe te verkort, of om dit self te verkort.

2) Styloorwegings: Meer lig as hitte

Ons gee voorkeur aan briewe wat nie

 • kru taal of onsmaaklike opmerkings bevat nie;
 • ander se geloof op grond van verskillende interpretasies van die Christelike tradisie bevraagteken nie;
 • ander beledig nie, selfs wanneer dit as ’n vorm van godsdienstige vermaning aangebied word.

3) Argumentering: Fokus op die saak, nie die persoon nie

Ons gee voorkeur aan briewe wat nie

 • persoonlike (ad hominem) argumente maak nie;
 • veralgemenende, afbrekende en verdagmakende stellings oor ander persone of groepe maak nie.
 • Kerkbode se gespreksriglyne bespreek nie.

4) Taalversorging: Kommunikeer verstaanbaar en afgerond

Kerkbode streef na helder taalgebruik. Let op spelfoute en sinskonstruksie.

5) Regsoorwegings: Opbouend eerder as kwetsend

Ons plaas nie briewe wat

 • enige vorm van haatspraak, insluitende rassisme, seksisme en homofobie bevat nie;
 • lasterlike opmerkings, insluitende ongetoetste stellings of leuens bevat nie;
 • daarop gemik is om individue of kerkgemeenskappe skade te berokken nie;
 • fopnuus bevat nie. Maak seker oor die feite. Ons vra dat die bron by feitestellings oor instansies, kerklike besluite of persone vermeld word.

6) Gespreksoorwegings: Weerspieël ’n verskeidenheid van stemme

Ons gee voorkeur aan

 • vars insigte oor aktuele onderwerpe.

Ons vermy

 • briewe wat herhaaldelik aandring daarop dat sekere onderwerpe bespreek word.

Alle riglyne word toegepas na gelang van die Kerkbode-redaksie se diskresie en kan sonder kennisgewing opgedateer word waar nodig.

 • Jou besonderhede

 • Jou bydrae

 • Help ons verbeter

  • Die antwoorde wat jy op die vrae hieronder verskaf, is nie vir publikasie nie.
  • Die inligting help ons om beter insig rondom leespatrone te ontwikkel.
  • Hierdie redaksionele innovasieprojek geskied onder leiding van ons uitgewer, Bybel-Media. Lees meer daaroor by faithpath.co.za.
 • Kies een of meer stellings wat toepaslik is op jou bydrae.
 • Kies een of meer stellings wat toepaslik is op jou bydrae.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand