Studente sê

Welkom by Kerkbode se nuwe gespreksforum vir teologiese studente.

Hierdie forum is ’n plek om jou geloof, kennis, insig en hoop te deel en via die kommentaarfafdeling onderaan jou skrywe met medestudente, dosente en Kerkbode-lesers in gesprek te tree.

Hierdie afdeling is in ’n toetsfase.
Bydraes word nie voor publikasie deur Kerkbode se proefleser versorg nie. Skrywes word wel voor publikasie aan ons gespreksriglyne getoets.
Indien jy beswaar oor die inhoud van ’n inskrywing het, kontak ons gerus.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuiging van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Wanneer drome waarheid word

Eliza van Bredasdorp skryf: Sommige mense praat van ’n Damaskus moment in hulle lewens. In my lewe praat ek van my Lasarus ervaring. Bloot net vir die feit dat Lasarus…

Studentwees op amper 60

Jan Stadler van Beaufort Wes skryf: Wanneer ’n mens my ouderdom bereik en weer begin studeer, kom jy gou agter dat jou brein nie meer n spons is nie maar…

Oor die vier tipes spiritualiteite (teologiese, charismatiese, mistieke en kruisvaarder)

JG van NG gemeente Durbanville skryf: Ek het die naweek van 4-6 Maart die ongelooflike voorreg gehad om vir drie dae tyd by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit te…

Student: ‘Ons is nie net soos ’n spons wat alles opsuig nie’

Teologiestudent* van die Vrystaat skryf: Gun my die geleentheid om vanuit die ervaring van ’n teologiese student wat die afgelope week die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat in Bloemfontein…