Aktueel

Waar onskuldige burgers sterf, is dit eenvoudig menseregtevergrype

Die groot jammerte is dat die vervolgde so dikwels in die geskiedenis die vervolger word, skryf Louis Jonker aan die hand van die konflik wat tans in Israel en Palestina…

Gesindheid van verskillers

Hannes Steyn van NG Kerk Parys skryf: Dit was nou vir my ’n skitterende skrywe hierdie: Dán word debat eerder dialoog. Ek verwys na Frederick Marais oor dialoog tussen kinders…

En wie versorg die versorgers?

Covid-19 en die inperkingsmaat­reëls het ons opnuut herinner hoe belangrik die werk van versorgers/verpleegkundiges is. ’n Oud-verpleegkundige en do­sent het met CONETTE LE ROUX gesels oor die belangrike eienskap­pe waaroor…

‘Waarheen is NGK op pad met gendergeregtigheid?’

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 8 Oktober 2019 neem die Algemene Sinode ’n amptelike vyfpunt-besluit oor genderge­regtigheid. Onder die derde punt word onder andere opdrag gegee dat “aandag gegee…

‘Beginsel van eenheid in verskeidenheid oorheers kerklike debatte’

Johan Janse van Rensburg skryf: Die huidige diskoers in die NG Kerk gaan oor baie meer as die selfdegeslagverhoudings. Daar is ’n integriteitskrisis wat die geloofwaardigheid van die kerk ernstig…

‘In my mind’s eye I would picture God …’

Ds Michelle Boonzaaier van NG Kerk Brackenfell en I Am Ministries, skryf: Dear Melanie and Jana* I send you my love, appreciation and so doing, honour your leadership in the…

Finansiële impak van die pandemie op gemeentes: Be-roepbare predikante en proponente as ‘werkloses’

Daniel Louw van Universiteitsoord, Pretoria skryf: Die berig met betrekking tot die finansiële impak van die pandemie op gemeentes verwys. Hiermee probeer ek weer ’n lansie breek vir die beroepbares,…

Doleer rym met beheer

Johan Jansen van Vuuren van Noordwes skryf: Ds Riaan de Villiers skryf op 9 Maart aan Kerkbode en bring die Lydenstyd na die debat oor selfdegeslagverbintenisse wat tans in die…

10 Lesse ná ’n jaar van Covid-19

Op 11 Maart 2020 het die Wê­reld­gesondheidsorganisasie (WGO) Covid-19 tot pandemie verklaar. In dieselfde week, op 15 Maart 2020, het president Ramaphosa Covid tot ’n nasionale bedreiging in Suid-Afrika verklaar…

Ons kinders kry swaar!

Leon Louw van Durbanville skryf: Ek skryf hierdie brief aan Kerkbode uit ’n gevoel van magteloosheid, maar ook ’n gevoel van verwagting. Magteloos omdat ek nie weet hoe om hierdie…

Die Heilige Gees lei soos Jesus

Ds Riaan de Villiers van Groote Kerk skryf: Dit is Lydenstyd. Ek probeer ’n Lydenstyd van luister hierdie jaar. Ek wil seer en gebrokenheid in en rondom my hoor. Daar…

Opskrif oor ondersoek laat leser proes

Ds Theo Danzfuss skryf: (Reaksie op Kerkbode van 2 Maart: “Span in Bloem ondersoek klag deur Johann Ernst”). In November 2016 het Hennie van Deventer, ’n oud-redakteur van Volksblad, ’n…

Wat Bonhoeffer ons oor kerkwees te midde van Covid-19 kan leer

Jesus is God-met-ons binne-in hierdie gebroke aarde en God deel nie ons vals drome en beloftes van ewige vooruit­gang, verbetering en selfge­maakte voorspoed ­hierdie kant van die graf nie, skryf…

Plaasmoorde, geweld en ander misdaad

VERKLARING DEUR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE RING VAN AMAJUBA IN SITTING TE NEWCASTLE OP 5 DESEMBER 2020 VERKLARING DEUR DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE RING VAN AMAJUBA by Kerkbode on Scribd…

Bybelkor / Bybel-Media is 50!

Dr Johan van der Merwe, rektor van die Hugenote Kollege, het sy bes probeer en ’n sterk saak uitgemaak vir Bybelkorrespondensiekursusse aan dié kollege. Die Wes-Kaapse sinode moet asseblief R10…

Is NG Kerk dan twee-kerke-in-een?

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 20 Januarie is ’n videoboodskap van ds Nelis Janse van Rensburg geplaas onder die opskrif: “Ons aandag hoort nou by sorg, nie stryd”. Die…