Aktueel

Skrifvertolking: Hierdie sake pla

Gerhard Mahne van Kaapstad skryf: Fanie Cronjé van Lynnwood se artikel “Om tot die geldige vertolking van die Skrif in ons tyd te kom”(3 Aug) het betrekking. Cronjé verwys na…

Geweld in Vrystaat: Verklaring deur kerkleiers

Ds Jan Lubbe, voorsitter van die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat, doen in die onderstaande brief ’n beroep op NG gemeentes in die streek om Sondag 7 Augustus “in…

Nadia Marais | Gelukkige Vrouedag?

Dit is opvallend hoeveel TV-reekse en flieks die laaste tyd verskyn het, waarin gendergebaseerde geweld sentraal staan tot die storielyn. Heelwat van hierdie reekse en flieks is gebaseer op ware…

NG KERK VREDE-WES

’n Gemeente in Christus vir oud en jonk in Vrede! VAKATURE: VOLTYDS-ONBEPAALDE TERMYNPOS Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2022. In biddende afhanklikheid stel die NG Kerk Vrede-Wes die bogenoemde vakature…

NG GEMEENTE PE-HOOGLAND

www.pehoogland.co.za VAKATURE: VOLTYDSE MEDELERAARSPOS, ONBEPAALDE TERMYN Sluitingsdatum: 7 September 2022 – om 12:00. Visie: Hoogland is ’n gemeenskap wat geloof deur liefde tot dade leef (Gal 5:6). God roep ons…

NG HARTENBOS

Die NG Gemeente Hartenbos wag in biddende afhanklikheid aansoeke in vir ’n voltydse predikantpos. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 September 2022. Die geskikte kandidaat sal deel wees van ’n…

NG Sanddrift

NOORDELIKE SINODE, RING VAN KROKODILRIVIER VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS Sluitingsdatum vir aansoeke 30 September 2022. Wie is ons en waar is ons? NG Gemeente Sanddrift is ’n plattelandse gemeente so ±25…

Familiebyeenkoms: Ook ander denominasies vat hande

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 28 Februarie 2020 is berig oor die Moreletaparkberaad van 25-26 Februarie 2020. Nooit het dié wat dit bygewooon het ooit kon droom dat daar…

‘Daar gaan Stan … om genesing vir ander se wonde te vind’

’n Jaar terug, vertel Stan Potgieter, die 56-jarige oud-soldaat van Pretoria, was hy “amper dood” toe hy ’n 5 km-pretrit van sy NG gemeente kerksondermure (KSM) met sy spesiaal omgeboude…

‘Kies die lewe’ is tema van nuwe boek en TV-reeks deur jeugleraar

Toe ds Ivor Swartz in 2013 as “bekeerde jongman” met ’n selfdoodbriefie klaar geskryf in die hand gestaan het, het hy nie in sy wildste drome kon voorsien hoe anders…

NG Gemeente Die Oog, Kuruman

Vakature: Vastetermyn leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2022. Gemeenteprofiel: Die NG Gemeente Die Oog is op Kuruman, ’n plattelandse dorp wat in die Noord-Kaap, omtrent 250 km noordwes van…

Vier gemeentes hou saam vakansieprogram

Meer as 100 kinders uit Pretoria-Oos het gedurende die onlangse wintervakansie ’n vakansieprogram kon bywoon wat gesamentlik deur vier NG gemeentes aangebied is. Rikus Blom vertel meer. Die tema vir…

Mellville Kruisgemeente

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR Dienstermyn: Onbepaalde termynpos Sluitingsdatum vir aansoek: 31 Augustus 2022. Gemeenteprofiel: Melville Kruisgemeente is ’n voorstedelike gemeente in Johannesburg. Ons leef in ’n kosmopolitiese gemeenskap wat gekenmerk word…

In Memoriam: Adrio König (86)

Met die heengaan van prof Adrio König (86) op Woensdag 20 Julie 2022 in Centurion, verloor die kerklike gemeenskap in Suid-Afrika ’n voetsoolvlakteoloog en ’n briljante denker met ’n passievolle…

Om heeltyd te jaag, hou geen seën in!

Dr Ben Kotze van Observatory skryf: My bediening in Observatory kom DV op 31 Julie 2022 tot ’n einde, aangesien ek gedurende Julie sewentig word. Hiermee enkele woorde van dank…

Oostelike Sinode byeen in Augustus

“Ons is baie bewus daarvan dat Covid ’n groot impak op gemeentes gehad het … so ons wil ’n bietjie daarop konsentreer hoe ons gemeentes weer kan hoop gee en…