Aktueel

Hoeveel Ben du Toit’s is daar in die NGK?

Dr Bernhard Ficker van Somerset-Wes skryf: In “Is daar ’n verskil tussen post-teisme en ateisme” (14.05.21) skryf prof Amie van Wyk dat Ben du Toit se boek “waarskynlik een van…

‘Kyk hoe woeker FOR SA met Pepuda’

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Oral in die gedrukte media en oor die nuus en veral op sosiale media maak die voorgenome hersiening van die Pepuda-wet opslae weens die verreikende…

Dolering: ‘Ons bid vir ware herlewing en reformasie binne die NG Kerk’

Ds Francois Gouws, voorsitter van die kerkraad van NG Gemeente Springs-Oos, skryf namens die kerkraad: Hiermee wil die kerkraad van die NG Gemeente Springs-Oos u amptelik in kennis stel dat…

Israel en Palestina: ‘Goeie buurskap is te verkies bo ’n bakleiery in een huis’

Dié keer stem ek met pres Ramaphosa saam: Vir Israel en Palestina is ’n billike, regverdige twee-staat-oplossing waarskynlik die enigste uitweg, skryf Frits Gaum. Louis Jonker skryf in sy artikel,…

Waar onskuldige burgers sterf, is dit eenvoudig menseregtevergrype

Die groot jammerte is dat die vervolgde so dikwels in die geskiedenis die vervolger word, skryf Louis Jonker aan die hand van die konflik wat tans in Israel en Palestina…

Gesindheid van diegene wat van mekaar verskil

Hannes Steyn van NG Kerk Parys skryf: Dit was nou vir my ’n skitterende skrywe hierdie: Dán word debat eerder dialoog. Ek verwys na Frederick Marais oor dialoog tussen kinders…

En wie versorg die versorgers?

Covid-19 en die inperkingsmaat­reëls het ons opnuut herinner hoe belangrik die werk van versorgers/verpleegkundiges is. ’n Oud-verpleegkundige en do­sent het met CONETTE LE ROUX gesels oor die belangrike eienskap­pe waaroor…

‘Waarheen is NGK op pad met gendergeregtigheid?’

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf: Op 8 Oktober 2019 neem die Algemene Sinode ’n amptelike vyfpunt-besluit oor genderge­regtigheid. Onder die derde punt word onder andere opdrag gegee dat “aandag gegee…

‘Beginsel van eenheid in verskeidenheid oorheers kerklike debatte’

Johan Janse van Rensburg skryf: Die huidige diskoers in die NG Kerk gaan oor baie meer as die selfdegeslagverhoudings. Daar is ’n integriteitskrisis wat die geloofwaardigheid van die kerk ernstig…

‘In my mind’s eye I would picture God …’

Ds Michelle Boonzaaier van NG Kerk Brackenfell en I Am Ministries, skryf: Dear Melanie and Jana* I send you my love, appreciation and so doing, honour your leadership in the…

Finansiële impak van die pandemie op gemeentes: Be-roepbare predikante en proponente as ‘werkloses’

Daniel Louw van Universiteitsoord, Pretoria skryf: Die berig met betrekking tot die finansiële impak van die pandemie op gemeentes verwys. Hiermee probeer ek weer ’n lansie breek vir die beroepbares,…

Doleer rym met beheer

Johan Jansen van Vuuren van Noordwes skryf: Ds Riaan de Villiers skryf op 9 Maart aan Kerkbode en bring die Lydenstyd na die debat oor selfdegeslagverbintenisse wat tans in die…

10 Lesse ná ’n jaar van Covid-19

Op 11 Maart 2020 het die Wê­reld­gesondheidsorganisasie (WGO) Covid-19 tot pandemie verklaar. In dieselfde week, op 15 Maart 2020, het president Ramaphosa Covid tot ’n nasionale bedreiging in Suid-Afrika verklaar…

Ons kinders kry swaar!

Leon Louw van Durbanville skryf: Ek skryf hierdie brief aan Kerkbode uit ’n gevoel van magteloosheid, maar ook ’n gevoel van verwagting. Magteloos omdat ek nie weet hoe om hierdie…

Die Heilige Gees lei soos Jesus

Ds Riaan de Villiers van Groote Kerk skryf: Dit is Lydenstyd. Ek probeer ’n Lydenstyd van luister hierdie jaar. Ek wil seer en gebrokenheid in en rondom my hoor. Daar…

Opskrif oor ondersoek laat leser proes

Ds Theo Danzfuss skryf: (Reaksie op Kerkbode van 2 Maart: “Span in Bloem ondersoek klag deur Johann Ernst”). In November 2016 het Hennie van Deventer, ’n oud-redakteur van Volksblad, ’n…