Die gay-debat

Was kerk al ooit só beswaard?

Daar wag 111 beswaarskrifte (gravamina) betreffende die besluite oor selfdegeslagverhoudinge wat die Algemene Sinode van 2019 moet hanteer. Was die hoogste liggaam van ons kerk al ooit so belas met…

Dit is tyd vir aanbeweeg

Die NG Kerk is stroomop, teen die wêreldkultuur in waarin flink mure gebou en mense met eng definisies afgesluit word van mekaar. Ons is ’n insluitende, meesleurende beweging, waarin elke…

AMPTELIK: Jare se besware bekyk

Die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het besluit om ’n taakspan aan te wys om die beswaarskrifte (gravamina) wat aan die Algemene Sinode gerig is, te orden en vir die af­gevaardigdes…

10 easy steps

Pieter van Bellville skryf: Maak ons nie die gay-debat te ingewikkeld nie? Ek stel voor ons vereenvoudig dit met ’n “10 easy steps”- benadering. Ons kan dit ook noem: “The…

’n Antwoord vir Zachie

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf: Ek het groot waardering vir Zachie le Roux se brief omdat hy laat blyk dat gays nie verwerp of veroordeel mag word nie, en dat ons…

Gay-debat kan oortuig

Paul Gerber van Port Elizabeth skryf: Ek, as gewone kerklidmaat sonder teologiese opleiding, het die gay-debat van die afgelope tyd met be-langstelling dopgehou. Die volgende twee hoofdenkrigtings is die meeste…

Toe kon ek verstaan

Ds Willem Botha, emeritus-leraar van Bloemfontein, skryf: Na aanleiding van die artikel “Christen en gay … in die NG Kerk” (Kerkbode, 20 April) volg my eie verhaal. My waardesisteem is…

Tog so maklik om Skriftuurlik te wees

Zachie le Roux van Elsburg skryf: Liewe oom Tienie, dis die eerste maal wat ons weer kontak het sedert 1994! Ek het oor die jare elke nou en dan opgemerk…

Twee getuienisse

Tienie Prinsloo, emeritus van Heidelberg, Gauteng, skryf: Met verwysing na dr Henk Gous se artikel oor selfdegeslagverhoudings (Kerkbode, 26 Januarie), is dit die behoefte van my hart om oor twee…

Transgender mense

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp skryf: Ek reageer na aanleiding van Albert Alberts van Plettenbergbaai se skrywe (Kerkbode, 16 Februarie 2018). Hy merk tereg op dat iemand wat transgender…

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp van transgendermense. Die begrip gender­disforie verwys na ’n konstante diepgaande ongemak tussen die biologiese en sielkundige geslag…

Wanneer het jy gekies om nie gay te wees nie?

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Volgens demografiese data is 95% van u wat die brief lees heteroseksueel. Jy het nie hierdie oriëntasie gekies nie, soos gay mense ook nie…

Eerlike antwoorde asseblief

Pieter Coetzee van Pinelands skryf in ’n brief: As onigeligte en dalk dom, maak ek graag ’n paar stellings rondom die vraagstuk wat ek hoop eerlik beantwoord sal kan word.…

Dit sou ongesond wees

Johan van der Merwe van George skryf: Die verbasende skrywe van dr. Chris van Wyk (e-Kerkbode, 4 Augustus 2017) verwys. Miskien moet ek Kobus Antonissen (Kerkbode, 12 Julie) se raad…

Die reël bestaan nie

Jacques Louw, prokureur van Kaapstad, skryf: Ek voel dit is my plig om te reageer op dr Chris van Wyk (“Kerkbode mag nie“, 28 Julie 2017) aangesien dit ’n eeu-oue…

Dit gaan oor ’n lidmaat in ’n gemeente

Ds Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Na aanleiding van die brief van Chael TerBlanche net die volgende opmerkings in die konteks van meer breedvoerige gesprekke en studies elders: Ek…