Die gay-debat

Was kerk al ooit só beswaard?

Daar wag 111 beswaarskrifte (gravamina) betreffende die besluite oor selfdegeslagverhoudinge wat die Algemene

▸▸▸

Dit is tyd vir aanbeweeg

Die NG Kerk is stroomop, teen die wêreldkultuur in waarin flink mure gebou en mense met eng definisies afgesluit word van mekaar. Ons is ’n insluitende, meesleurende beweging, waarin elke mens ’n ruimte kan vind om te blom. Ons is oop kanale van God se genade vir alle mense. By

▸▸▸

AMPTELIK: Jare se besware bekyk

Die Algemene Sinode Moderamen (ASM) het besluit om ’n taakspan aan te wys

▸▸▸

10 easy steps

Pieter van Bellville skryf: Maak ons nie die gay-debat te ingewikkeld nie? Ek

▸▸▸

’n Antwoord vir Zachie

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf: Ek het groot waardering vir Zachie le Roux

▸▸▸

Gay-debat kan oortuig

Paul Gerber van Port Elizabeth skryf: Ek, as gewone kerklidmaat sonder teologiese opleiding,

▸▸▸

Toe kon ek verstaan

Ds Willem Botha, emeritus-leraar van Bloemfontein, skryf: Na aanleiding van die artikel “Christen

▸▸▸

Tog so maklik om Skriftuurlik te wees

Zachie le Roux van Elsburg skryf: Liewe oom Tienie, dis die eerste maal

▸▸▸

Twee getuienisse

Tienie Prinsloo, emeritus van Heidelberg, Gauteng, skryf: Met verwysing na dr Henk Gous

▸▸▸

Transgender mense

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp skryf: Ek reageer na aanleiding van Albert

▸▸▸

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp

▸▸▸

Wanneer het jy gekies om nie gay te wees nie?

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Volgens demografiese data is 95% van u

▸▸▸

Eerlike antwoorde asseblief

Pieter Coetzee van Pinelands skryf in ’n brief: As onigeligte en dalk dom,

▸▸▸

Dit sou ongesond wees

Johan van der Merwe van George skryf: Die verbasende skrywe van dr. Chris

▸▸▸

Die reël bestaan nie

Jacques Louw, prokureur van Kaapstad, skryf: Ek voel dit is my plig om

▸▸▸

Dit gaan oor ’n lidmaat in ’n gemeente

Ds Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Na aanleiding van die brief van

▸▸▸