Arnau van Wyngaard

NG Kerk in SA

PSD: Gemeentebegeleiding (Stellenbosch) Sluitingsdatum: 2 Desember 2019 Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland) maak die vakature vir ’n Predikant in Sinodale Diens (PSD) in die Diensgroep vir…

NG gemeente Lutzville

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 15 Desember 2019 Die orrelis moet sang en musiek tydens die oggenderedienste en ander spesiale geleenthede hanteer. Begeleiding op pyporrel is die vertrekpunt. Ondervinding met die afrigting…

NG Kerk Nigel-Oos

Die kerkraad van NG Gemeente Nigel-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos. Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 30 November 2019 Gemeenteprofiel: Nigel-Oos-gemeente is geleë in Gauteng nader aan…

NG gemeente Jeffreysbaai

Vakatures: Pastorale hulpe Sluitingsdatum: 5 Januarie 2020 Gemeenteprofiel: ’n Unieke gemeente van ±4 300 lidmate, hoofsaaklik afgetrede persone. Hier is tans ’n groot behoefte betreffende barmhartigheid en ondersteuning van lidmate…