Le Roux Schoeman

Historiese gemeente wil ‘huis van vrede’ wees

By Groote Kerk se eerste gebou-erediens vir 2021, tref Kerkbode ’n gemeente aan met vredesplanne wat terugstrek na Krotoa. Marthie Schoeman rig op ’n helder Sondagmôre die liggaamstemperatuurmeter skouerhoogte voor…

Prominente oudleraar karteer pad wat hom na ‘anderkant’ God lei

Seun word groot op ‘sendingveld’, studeer teologie, doen diensplig as jong man tydens die Grensoorlog, word gemeentedominee, lees wyd, kry later etiket van kritiese dominee/teoloog, verloor weldra geloof in God…

SGV: ‘Daai ruimte wil ons nie skep in Goudland’

’n Jaar nadat gelowiges van regoor Suid-Afrika en Namibië ruimte geskep het vir verskillende standpunte in die NG Kerk oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, is daardie besluit in…

PROFIEL: Die prof in die ongemakstoel

’n Onderhoud via webkamera en Zoom doen twee goed. Dit dwing jou eerstens om ’n bietjie minder te sien. Stroop die gesprek van die tipe konteks wat nuuskierige mense nodig…