@sinode

Só reis KZN-sinode van ‘besluit’ na ‘gesprek’

Die NG Kerk in KwaZulu-Natal het op 25-26 Mei 2021 ’n verkorte sinodesitting gehou met die tema “In pas met Christus na ’n nuwe toekoms”. Die vergadering was ’n besonderse…

Streeksinodes: Kalender vol vir 2020

Ná die Algemene Sinode wat einde verlede jaar vergader het, is dit vanjaar die beurt van afgevaardigdes na talle van die NG Kerk se tien streeksinodes om saam te trek.…

GOUDLAND: Sal hulle ‘band losmaak’ van NGK?

Een van die NG Kerk se tien streeksinodes het byna-byna tydens ’n eendagvergadering in Randfontein besluit oor ’n voorstel dat hulle “die band losmaak van die Algemene Sinode …” Na…

VIDEO: Groot besluite wag op Goudland

Teen middagete Woensdag (6 November) het daar gesprekke oor drie kwessies geheers by Goudland Sinode se buitengewone sitting wat in die kerkgebou van NG gemeente Tetelestai in Randontein plaasvind. Die…

REGSTREEKS: ‘Goudland is by ‘n kruispad’ – Brink

Goudland Sinode het ’n buitengewone sinode byeen geroep met ’n oop agenda om die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings te bespreek. Die vergadering vind vandag in Randfontein plaas en…

‘Dankbaar kerk is nie perfek’

“Wanneer iemand vir my sê ek moet vir ’n hele week lank, soms tot 10 ure per dag, in ’n vergadering sit … Ek weet darem nie. En tog het…

Vreugde, verligting en ‘bruisende opwinding’ na sinode

Met die Algemene Sinode in Benoni wat nou tot die verlede behoort, het CONETTE LE ROUX gewonder hoe sinodegan­gers die ses dae ervaar het. Ten spyte van sowat 45 uur…

Reis na predikantwees was ‘genade op genade’

Op 69 sê ds Josua Majaki sy reis na predikant-wees was vir hom ’n tipe Moses-reis. “Dit is ’n lang pad, maar uiteindelik sit die Here jou op die plek…

Die gawe van diversiteit

Johannes Mouton van Table View skryf: “Hoe is dit moontlik dat die Gees ons so verskillend kan lei? “Hoe kan een gemeente iets sê en ’n ander gemeente iets anders”…

‘Maak ‘n lewegewende verskil’

“Maak ’n lewegewende verskil” was die tema van die pasafgelope sitting van die Algemene Sinode. Die inspirasie vir die tema is Jesus se woorde in Joh 7:38: “As iemand dors…

‘Hieroor is ek seker’

Ds Johan Koen, Burgersfort Gemeente (Oostelike Sinode), skryf: Toe ek Woensdagoggend (9 Oktober) by die Algemene Sinode sitting aan die tafel my gevoel in een woord moes uitdruk, het dit…

Verbintenisse: ‘So verstaan ons dit’

Gert Barnard van Oranjevallei in die Noord Kaap skryf: Die kerkraad spreek sy dank uit dat die AS 2019 nie verander het aan die definisie van die huwelik nie. Die…

NG Kerk groet legende | Japie du Plessis (1932-2019)

Met die afsterwe van ds Japie du Plessis verloor die NG Kerk een van sy mees geliefde le­raars. Hy verwerf die erenaam, “leeu van die Wes-Transvaalse Sinode”, wat sy byna…

‘Ek hou nie van mense nie, maar …’

’n Prof se kwinkslag by die Algemene Sinode stuur Nico Simpson op ’n kopreis na sy kinderdae. Hy hou van mense. Hulle kies eenheid eerder as eendersheid, sê prof Marius…

VIDEO: Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling se ontstaanstorie

1933. 1953. 1983. en nou…2020. Die Bybel het al vier amptelike Afrikaanse vertalings ondergaan, waarvan die jongste op 29 November 2020 in Bloemfontein sal verskyn. In die nuwe vertaling sal…

Sinode: ‘Belangrikste besluit’

“Ons maak vanoggend die grootste besluit van die sinode,” het Elize Klut tydens die laaste dagwyding by die Algemene Sinode in Benoni gesê. “Die besluit behels om weer te kies…