Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Student: ‘Ons is nie net soos ’n spons wat alles opsuig nie’

Hierdie skrywe is deel van Kerkbode se nuwe gespreksforum vir teologiese studente. Hierdie afdeling is in ’n toetsfase. Bydraes word nie voor publikasie deur Kerkbode se proefleser versorg nie.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.


Teologiestudent* van die Vrystaat skryf:

Gun my die geleentheid om vanuit die ervaring van ’n teologiese student wat die afgelope week die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat in Bloemfontein bygewoon het, enkele gedagtes met Kerkbode te deel. Dit was vir my en ander studente ontstellend om in die vergadering en gesprek oor teologiese opleiding, te moet hoor hoe ons opleiding gekritiseer en ons mentors aangevat word.

Eerstens, daar is ’n volledige verslag oor die opleiding en spesifiek die seminarium in die agenda van die sinode opgeneem. Daaruit kon afgelei word dat ons werklik met belangrike en doelgerigte aktiwiteite besig is om in ons persoonlike vaardighede, teologiese kennis en blootstelling aan die praktiese bediening gevorm te word. Behoeftes wat ons al met die seminarium gedeel het – van hoe jy ’n lidmaat wat getraumatiseer is help tot hoe jy ’n begrafnisdiens hou of hoe jyself as leraar staande bly – is in programme opgeneem. Ons mentors en aanbieders in die seminarium het vir ons soos “teologiese vaderfigure” geword; vertrouelinge wat hulle bes doen om ons die nodige gereedskap vir die bediening te gee.

Tweedens, in die fakulteit weer, word ons veral in die finalejaar geleer om krities te dink en ’n eie mening te kan lug – ook in gesprek met die dosente. Ons praat in klasgesprekke oor kwessies wat regtig belangrik is in die teologie en waaroor lidmate ook wonder, byvoorbeeld oor hoe ons oor God dink en praat; oor sy Naam en metafore oor God. Ons dosente leer ons om vanuit ’n Bybelse perspektief en in verskillende kontekste hieroor na te dink. Dit ís so dat dosente ons uitdaag en soms gebeur dit dat ’n student seerkry, maar ons leer daaruit en dit bou karakter ook in jou geloofslewe. Ons is nie net soos ’n spons wat alles opsuig nie, maar ons leer onderskei en weet dat daar dikwels tussen wit en swart, ook ’n grys area is waarin verdere ondersoek nodig is.

Dit is daarom vir ons nodig om in sowel die Fakulteit Teologie aan die Universiteit as in die Seminarium opgelei te word; die een veral op teologiese denke en insigte ingestel, die ander veral op die kerklike en praktiese toepassing daarvan. Ons verkies ’n fakulteit waarin daar ’n diversiteit van stemme is, maar waarin die Bybelse perspektief elke keer gestel word. Vandaar beweeg ons dan langs ’n interaktiewe weg na die kerk en bediening waartoe ons geroep is. Dit is nie nodig om kerk en universiteit teenoor mekaar te stel of van mekaar te skei nie.

  • Die identiteit van die skrywer is aan Kerkbode bekend en word op versoek weerhou. – Red.

Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.