Bethlehem vier 150 jaar van NGK

Die sewe NG gemeentes in Bethlehem het onlangs saam die 150-jarige bestaan van hulle kerk in dié dorp gevier.

In Januarie vanjaar het ds Gideon Lamprecht van NG gemeente Bethlehem-Panorama by ’n leraarsbyeenkoms hardop gedroom oor ʼn fees om die Moedergemeente se 150-jarige bestaan te vier, het Vrypos, die NG Kerk Vrystaat se nuusbrief, onlangs berig. Eenparig het al die leraars hiervoor besluit en daar begin die beplanning.

By die tweede beplanningsvergadering word besluit dat in die lig daarvan dat die Moedergemeente nie meer bestaan nie, die fees eerder oor die 150 jaar van die NG Kerk in Bethlehem sal gaan.

Aanvanklik sou die fees ook by die Moedergemeente plaasvind, maar toe die getalle en logistiek weer oorweeg is, is besluit dat dit eerder by die Wes-gemeente – wat oor die grootste kerkgebou beskik – moet plaasvind. Elke leraar van die verskillende gemeentes het ’n taak gekry en só met vele meer vergaderings, is die feesdiens en feesete beplan.

Al die kerkrade het besluit om hul eredienste af te gee. Die samewerking was uitstekend – ’n eenheid ongekend.

Die groot dag het op 28 April 2019 aangebreek. Kort voor agt vir die 09:30-erediens, het die eerste mense al die kerk binnegestap. Dit terwyl daar op die terrein gespring is om alles vir die feesete gereed te kry. Reg van die begin was daar ’n gees van opgewondenheid en afwagting. Tydens die voorsang was die kerk met 1200 sitplekke vol en het sowat 200 mense ook in die saal sitplekke ingeneem. Hier was ’n groot skerm om al die gebeure in die kerk te volg.

Ouer mense by die huis en selfs die buurdorpe kon al die gebeure op Maluti FM 97.1, die plaaslike radiostasie, volg. Die leraars van die onderskeie gemeentes het om die beurt aan die liturgie van die feesdiens deelgeneem. Die geskiedenis vanaf die begin van die kerk tot by die hede is kortliks vertel. Elke gesin kon later by die huis meer inligting hieroor in die gedenkbundel gaan lees. Van die mense wat teenwoordig was, was agteragterkleinkinders van die eerste leraar en die dorpstigters.

Daar word feesgevier en saam geëet. Foto’s verskaf

Een van hierdie tannies het die fakkel wat kinders van die verskillende gemeentes ingedra het, ontvang en op haar beurt weer ’n Bybel aan die kinders oorhandig om só die woorde van Filippense 2:15-16 te demonstreer. Die oorkoepelende tema van die dag was ’n terugkyk, ’n evaluering van die hede, maar ook ’n toekomsvisie. Reeds met die votum uit Psalm 42:2,3 en 5 is die terugblik, ’n kyk na die hede en die toekomsblik vasgelê. Die prediking het gekom na aanleiding van 2 Korintiërs 4:14-18, met die drie hoofpunte:

  1. Deurdrenk jouself met die evangelie van die opstanding.
  2. Vasgegryp deur die liefde van Christus wat ons in sy hande vashou.
  3. Gevul deur Jesus wat ons skoonmaak en naby Hom hou.

Na ’n gepasde lied gesing deur een van die laerskole, Truida Kestell, wat terloops ook hul ontstaan deur die NG Kerk gehad het, is die nagmaal gevier. Na afloop van die diens het almal teenwoordig voor die imposante kerkgebou gaan staan, waarna 150 balonne deur die kinders losgelaat is. Die hele fees is afgesluit met ’n heerlike skaapspitbraai wat deur die kerkrade gratis aan die lidmate verskaf is. Híér is gekuier en geëet!

In nederigheid en afhanklikheid en met opregte dankbaarheid het ons die 150-jarige bestaan van die NG Kerk op Bethlehem gevier. Ons dank die Here vir sy genade deur die jare en sien kans vir die toekoms saam met Hom!