Oor gene en omgewing

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Marcel Vosloo skryf per e-pos:

My persoonlike hoogtepunt by die Wes-Kaapse Sinode van 2015, was die voorlegging oor vroeëkinderontwikkeling. Die spreker het op die grootskerm die breinontwikkeling ge­wys van kinders wat op die Kaapse Vlakte onder gewelddadige en moeilike huislike omstandighede grootword. Dit het nie die normale ontwikkelingspatrone gevolg van kinders wat onder veilige omstandighede grootword nie. Die goeie nuus was egter dat die situasie omkeerbaar is waar ’n volwassene met belang­stelling en sorg by so ’n kind op ’n vroeë ouderdom betrokke raak.

By die soeke na die oorsprong van ons elkeen se seksuele oriëntasie, is dit van­dag polities korrek om net na ’n natuurwetenskaplike verklaring te soek. Dit blyk dat omrede wetenskaplikes soos Rice et al (2012) tot die gevolgtrekking kom “no convincing molecular genetic evidence has been found …” – maw dat daar nie “gay-“gene gevind word nie, dat daar al meer aandag aan epigenetika gegee word. Epigene is veelvuldige merkers wat op ’n mens se gene aangetref word en die uitdrukking daarvan beïnvloed.

Dr Tuck Ngun (2015) van die Universiteit van Kalifornië, was die leier van ’n span wat navorsing gedoen het op 37 identiese tweelinge waarvan een van die twee homoseksueel was. Hulle kon mbv epigenetiese merkers 70% akkuraat aantoon wat ’n persoon se geslagsoriëntasie is. Voorstanders van die teorie “jy is so gebore” was vir sowat 24 uur baie opgewonde oor dr Ngun en sy span se bevindinge, totdat hulle uitgevind het dat die epigenetiese merkers baie te make het met omgewingsfaktore soos onsedelike aanranding op kinders, chemiese bloot­stelling, dieet, oefening en stres. Maw dit was dieselfde boodskap van die invloed van die omgewing op kinders se breine wat op die Kaapse Vlakte grootword.

Die Amerikaanse Kollege van Pediaters sê die volgende: “… Contrary to the ‘born that way’ myth, the scientific evidence links homosexuality to social and parental influences … combined in vary­ing degrees with biological predisposition in some people.”

Die invloed van jou siening oor die ontstaan van die mens se seksuele iden­titeit, het enorme implikasies. Indien jy meen dat jy so gebore is, gaan jy heel moontlik geslagsoriëntasie kritiekloos aan­vaar. Indien jy egter van oortuiging is dat jou omgewing en lewenservarings ’n bepalende invloed het, sal jy as ouer baie meer bewus wees van hoe jy jou kind sal begelei in die ontwikkeling van sy/haar geslagsidentiteit. Vaders gaan in beson­der bewus gemaak word van hulle rol teen­oor hulle kinders. Kinders sal meer bewustelik beskerm word teen moontlike seksuele misbruik en pornografie.

Ek bepleit met hierdie skrywe objektiewe en volledige terugvoer van die breë spektrum van wetenskaplike navorsing oor ons huidige verstaan van die oorsprong van die mens se seksuele oriëntasie.