Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Francois Orffer


25 Februarie 1927 – 19 Januarie 2018


Ds ds Johannes Francois Orffer (BA, MA in Filosofie) is op 25 Fe­bruarie 1927 gebore te Mkar in Nigerië. Hy was die enigste kind van sy ouers, eerw Johannes Francois Orffer, wat deur die Here geroep is om sendingwerk te doen in Midde-Afrika, en Esther Fourie Pienaar, ’n onderwysers met ’n sendinghart. Hulle het net een seun en hulle dagboeke vertel die aangrypende verhaal hoe intens hulle verlange was na hulle enigste kind wat hulle ter wille van skoolopleiding in Suid-Afrika moes agterlaat. Sendelinge in Midde-Afrika kon elke drie jaar met tuisverlof terugkeer na Suid-Afrika om te rus en gesinsbande te verstewig.

Francois begin sy skoolopbaan in 1932 aan die Laerskool Beaufort-Wes, waar hy tot 1942 ’n leerling is aan die Hoërskool Beaufort-Wes. Die laaste twee jaar is hy leerling aan die Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch, waar hy in 1944 matrikuleer. In sy skooljare blink hy uit in rugby en neem deel aan veldwedlope. Hy voel net soos sy ouers geroepe om sendeling te word en hy volg in sy vader se voetspore. In 1945 word hy student aan die Universiteit Stellenbosch en nadat hy die BA-graad verwerf, kry hy toegang tot die Teologiese Seminarium in die Eikestad. Hy blink uit in veldlope, debatsvereniging en neem aktief deel aan die CSV op Stellenbosch.

Geborg

Aan die einde van 1951 word hy as proponent gelegitimeer en is beskikbaar vir die Soedansending in Noord-Nigerië, waar hy sy vader se werk voortsit. Op 1 Maart 1952 word hy in die NG Moedergemeente op Stellenbosch met handoplegging georden, om as gestuurde van die Kaapse Kerk as sendeling te gaan na die Soedan. Hy begin sy werk in Kunav en vertrek in 1954 na Makurdi en in 1957 is hy sendeling op Mkar, die sendingstasie waar hy gebore is. In 1962 is hy terug na Kamurdi, weens die spanning wat die Mau Mau-beweging in Afrika meebring. Hy het die voorreg om te help beplan en die pad oop te maak om die NG Kerk se sendingwerk in Soedan oor te gee aan die Geref Kerk in Amerika. Hy probeer sy bande met die inheemse kerk in Noord-Nigerië behou as raadgewer en is betrokke by die Billy Graham evangelisasieveldtog te Enugu. Tot die einde van sy lewe volg hy met oorgawe die kerklike en geestelike ontwikkeling in die land waar hy en sy vader gewerk het.

Terug in Suid-Afrika ontvang ds Francois Orffer in 1964 ’n beroep na die NG Kerk in Afrika te Maclear. Hier bou hy ’n nuwe kerkgebou en beleef ’n geseënde tyd in die Oos-Kaapse platteland. In 1968 aanvaar hy ’n beroep na Burgersdorp waar hy leraar is van die NG Kerk in Afrika en die NG Sendingkerk. Hy is van 1970 tot 1974 die NGKA se verteenwoordiger by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

In 1976 aanvaar hy ’n beroep na die NG Sendingkerk op De Doorns, ’n gemeente wat hy bedien tot hy in die lente van 2009 sy emeritaat aanvaar. Hy is lid van die sinode wat die Belydenis van Belhar aanvaar. Na sy emeritaat gaan woon hy in die Strand waar hy as ouderling dien en help met ’n Bybelstalletjie en traktaatverspreiding. Hy het graag houtsneewerk gedoen en het aan ’n stapklub behoort.

Ds Francois Orffer trou op 22 Februarie 1958 met mej Ina Roux, ’n gekwalifiseerde onderwyseres. Uit die huwelik is vyf kinders gebore: drie seuns, Johan, André en Marius en twee dogters, Elsabé en Esmarie. Sy naamgenoot, Johannes Francois Orffer, sterf op 13 November 1983 op 24-jarige ouderdom. Met ds JF Orffer se heengaan was daar elf kleinkinders en een agterkleinkind.

Na Ina se dood trou hy met Johanna en hulle woon in sy laaste jare te Heritage Manor in Somerset-Wes. Ds Francois het ’n baie invloedryke rol in ons susterskerk in Nigerië, die NKST, gespeel. Hy was nog baie betrokke by die voorbidding vir en ondersteuning van die kerk in Nigerië en was selfs daar op besoek in 2007 saam met sy seun, André, wat tans predikant in Oudtshoorn-Wes is. Ds Francois Orffer sterf op 19 Januarie 2018 en ’n begrafnisdiens word op 26 Januarie 2018 vanuit die Strand-Noord Gemeente gehou en die teraardebestelling geskied in die Strand-begraafplaas. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.