Gawie Conradie

8 Julie 1934 – 18 September 2018


Ds Gabriël Bartholomeus Jacobus Conradie (BA, BTh) is op 8 Julie 1934 gebore te Lichtenburg. Sy vader is Josias Hendrik Conradie, wat boer op die plaas Grootpan by Lichtenburg. Sy moeder is Anna Elizabeth Venter. Gawie begin in 1941 met sy skoolopleiding aan die Laerskool Vlakpan by Grootpan in die distrik Lichtenburg en in 1943 word hy leerling aan die laerskool op Welgevonden.

Gawie is leerling aan die Hoërskool Lichtenburg en woon as plaasseun in die Aanhou Wen-koshuis op die dorp. Hy neem aktief deel aan die CSV, Voortrekkers, debatsvereniging en speel rugby. Gawie presteer op verskeie vlakke en is in 1951 die Dux-leerling van Hoërskool Lichtenburg.

Gawie begin in 1952 werk in die staatsdiens by die Departement Naturellesake en studeer buitemuurs aan die Universiteit van Pretoria omdat hy geroepe voel om predikant te word. Hy verwerf die BA-graad in 1954 en werk daarna voltyds tot 1956. Later werk hy ook deeltyds by die Universiteit van Pretoria se proefplaas toe hy in 1957 student word aan die Fakulteit Teologie (Afd B). Hy verwerf die BD-graad in Teologie aan Tukkies waar hy op 20 November 1960 as proponent gelegitimeer word.

Prop Gawie Conradie word op 18 Februarie 1961 met handoplegging bevestig in die NG Gemeente Waterval-Boven en word in die winter van 1964 leraar van die NG Gemeente Derdepoort in Pretoria. Hierna loop sy pad in 1970 na die lieflike wêreld van Zeerust, waar hy mooi bedieningstye beleef onder besonderse mense in God se koninkryk. Gawie trou op 7 Oktober 1971 met mej Henriëtte Kruger en uit die huwelik is ses kinders gebore: Clarissa, Josias, Attie, Gawie, Annette en Henriëtte.

Die roepstem as sendeling is sterk toe hy in die herfs bevestig word in die NGKA Letaba. Hier bou hierdie sende­ling ’n paar drieslaapkamerhuise en ds Gawie is self die argitek, boubestuurder en karweier met sy klein Colt-bakkie. Ds Gawie skryf: “Op Letaba het ek die minste geweeg sedert matriek. Matrone Hugo het gesê ek moet briek aandraai: ‘Een van die dae sit jy met jou langbeen in die hemel en Henriëtte spook met ses kinders op aarde’. Ons is so dankbaar dat die Here, tot vandag toe, my die langbeen en Henriëtte die spook gespaar het.”

Op 15 Mei 1976 word ds Gawie leraar van die NG Gemeente Olifantsfontein waar hy en Henriëtte met oorgawe werk en ’n verskil maak in die harte van mense. In die winter van 1982 stig die NG Gemeente Middelburg-Wes af, wie se naam later verander na Lighuis. Ds Gawie het geskryf: “Ons was daar vanaf afstigting met ongeveer 670 lidmate en 1 000 siele. Net te groot vir een en net te klein vir twee leraars. Dan nog kerkbou en kerkskuld.” Hy aanvaar op 30 September 1992 sy emeritaat. Hulle bly in die gemeente woon en gaan voort met hulle gemeentewerk.

Op 15 April 1995 is hulle seun Gawie in ’n motorkaping geskiet en is hy verlam en in ’n rolstoel. Ds Gawie tree finaal uit die bediening in die gemeente Lighuis op Middelburg (Tvl) en vestig hulle in Pretoria. Ds Gawie Conradie help daarna in die NG Gemeentes ­Wierdapark, Clubview, Florida, Kloofsig, Sesmylspruit en Crosby-Wes. In 2006 word ds Gawie Conradie pastorale hulp in die NG Gemeente Doornkloof in Centurion.

In 2008 word hy pastorale hulp in die NG Gemeente Estcourt in Natal, waar hy met oorgawe werk tot hy finaal in 2014 aftree. Hierna werk ds Gawie en Henriëtte Conradie vir die Here waar die geleentheid hom voordoen, waarlik twee mooi bome in God se tuin. Op 18 September 2018 sterf ds Gawie en daar word by sy begrafnisdiens verwys na die ywer waarmee hy die Here se Woord gebring het en mense in nood bedien het. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.