Kobus Bornman

1 Augustus 1924 – 9 Augustus 2017


Ds Jacobus Ignatius Bornman (BA Hons, BD) is op 1 Au­gustus 1924 gebore te Vredefort. Sy vader is Schalk Jacobus Bornman wat in die distrik boer en sy moeder is Aletta Jacoba Magdalene Grobbelaar. Kobus begin sy skoolopleiding in 1931 aan die Laerskool Loslapdorings, ’n plaasskool in die omgewing. In 1939 verhuis die gesin na Lichtenburg in die Wes-Transvaal, waar die Here ook sy roeping tot die evangeliebediening bevestig. Hier word hy in 1940 leerling aan die Hoërskool Lichtenburg en in 1943 matrikuleer hy. Kobus speel in sy skool se eerste rugbyspan en neem ook deel aan atletiek. Hy is ook ’n spanleier by die Voortrekkers, waar hy leer om waar te neem en sy liefde vir die natuur uitleef.

Na matriek werk hy in 1944 in die staatsdiens te Pretoria waar hy goeie ondervinding opdoen. In 1945 skryf hy in vir die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria. Hy verwerf in 1947 sy graad en kry toegang tot die Fakulteit Teologie (Afd B) aan Tukkies. Hy skryf in vir die BD-graad en sy skripsie in Dogmatiek handel oor: “Die Godsbegrip van Karl Barth”. Hy is in 1951 voorsitter van Deo Gloria, die Teologiese studentevereniging aan die Fakulteit Telogie aan die Universiteit van Pretoria. Aan die einde van 1951 word hy as proponent van die NG Kerk gelegitimeer.

Prop JI Bornman word op 22 Maart 1952 as eerste leraar van die NG gemeente Marble Hall ontvang en bevestig. Daar was nie ’n pastorie beskikbaar nie en ’n mynhuis word ge­huur om as pastorie te dien. Onder sy leiding word ’n nuwe pastorie op 25 Februarie 1953 voltooi. Aanvanklik is eredienste gehou in een van die klaskamers van die laerskool en later die saaltjie van die Hervormde Kerk. Onder sy leiding word die hoeksteen van ’n nuwe kerkgebou op 14 Augustus 1954 gelê en die nuwe kerkgebou op 5 Junie 1955 ingewy, die eerste volwaardige kerkgebou in die dorp en voorwaar ’n besondere landmerk.

In 1956 word hy leraar van die NG Gemeente Benoni-Noord, die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oos-Rand. Hier werk hy met oorgawe tot in 1960 toe hy leraar word van die NG Gemeente Witpoortjie in Roodepoort. Hier volg hy in die voetspore van die legandariese ds PDJ de Witt, wat ’n beroep na Smithfield aanvaar het. In 1962 word ds Kobus Bornman die eerste leraar van die NG Gemeente Koppies-Weltevrede, waar hy die nuwe gemeente help vestig. In 1966 word hy leraar van die NG Gemeente Bethlehem, waar hy die histo­riese gemeente met sy imposante klipkerk in die hart van Bethlehem bedien. Na slegs drie jaar word hy in 1969 leraar van die NG Gemeente Potchefstroom, die oudste NG gemeente in Transvaal. Hy het altyd student gebly en verwerf ’n honneursgraad aan Unisa.

In 1974 loop sy pad na die NG Gemeente Schweizer-Reneke-Noord, waar ds Kobus in die groot boeregemeenskap die Blye Boodskap met oorgawe verkondig. Na vier jaar as leraar in die Wes-Transvaalse platteland, neem hy ’n beroep aan na die NG Gemeente Port-Shepstone. Hier werk ds Kobus Bornman twaalf jaar lank tot hy op 1 Augustus 1989 sy emeritaat aanvaar. Ds Kobus Bornman trou op 19 Januarie 1952 met mej Susanna Fourie, wat hom met oorgawe in die bediening bystaan. Florie, soos sy in die omgang bekend staan, sterf op 22 April 2009.

Na ds Kobus en Florie se aftrede gaan woon hulle in 1989 te Umtentweni aan die Natalse Suidkus. In 1992 verhuis hulle na Bethlehem waar hulle gelukkig en tevrede woon tot die einde toe. Ds Kobus Bornman sterf op 9 Augustus 2017 en tydens sy begrafnisdiens word melding gemaak van sy harde werk en liefde vir die evangeliebediening. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.