Piet de Vries

18 April 1932 – 29 Augustus 2016


Ds Petrus Johannes de Vries (BA) is gebore te Trekkopje naby Swakopmund in Namibië. Sy vader is Izak Daniël de Vries, ’n stoker op die SAS & H en later ploegbaas wat verantwoordelik was vir onderhoud op die spoorlyn. Sy moeder is Magdalena Christina Susanna Goussard, ’n huisvrou en moeder. Daar is twaalf kinders in die gesin, wat met liefde grootgemaak word en waardes word vasgelê vir die toekoms.

Piet begin sy skoolopleiding in 1938 aan die Laerskool Gobabis en toe sy vader na die Kaap verplaas word, is hy van 1942 tot 1944 leerling aan die Laerskool Raymond te Vrijzee. Van 1945 tot 1947 is hy leerling van Hoërskool Goodwood-Epping, waar hy in standerd agt as gevolg van armoede die skool verlaat. In sy skooltyd blink hy uit in jukskei, ’n sport wat vir hom baie beteken. Hy werk van 1948 tot 1953 as klerk by die SAS & H in Kaapstad om te help met die gesin se onderhoud. In 1953 en 1954 is hy werksaam as toonbank-assistent by OK Basaar in Kaapstad. In die tyd is sy roeping om predikant te word steeds sterk en hy matrikuleer in 1953 aan die Kaapse Tegniese Kollege, deur middel van aandklasse terwyl hy as klerk gewerk het.

In 1954 word hy student aan die Universiteit Stellenbosch, is sekretaris van die Admissiebond en behaal die BA-graad. In Matieland blink hy uit in jukskei en is die kaptein van die eerste span en is ook in 1960 in die Bolandspan. Later jare is hy in die Oostelike Provinsie ’n skeidsregter en keurder. In 1957 word hy student aan die Teologiese Seminarium in die Eikestad, waar hy vier gelukkige jare deurbring en op 2 Desember 1960 gelegitimeer word as proponent van die NG Kerk. Ds Piet de Vries trou op 21 Junie 1957 met mej Elizabeth Maria van Eeden, iemand wat hom in sy studiejare getrou ondersteun. Uit hulle huwelik word ’n seun op 21 Junie 1962 gebore.

Die Here beskik dat hierdie gebore Suidwester terugkeer na die mooi en wye landskap, hierdie keer as predikant van die NG Gemeente Karasburg. Hier word hy op 18 Februarie 1961 met handoplegging ontvang en bevestig. In sy dienstyd in die wye wêreld probeer hy ’n verskil maak in mense se lewe. In die distrik word ’n kerkgebou vergroot en ook op Karasburg. Tydens ds Piet se dienstyd te Karasburg, kom daar op 23 September 1963 ’n skerp draai op sy lewenspad. Hy verloor sy vrou en enigste kind in ’n ernstige motor­ongeluk naby Upington. Die gasvrye boeremense van Karasburg vou hulle leraar toe met hulle gebede en help hom in hierdie krisistyd van sy lewe. Die Here voorsien weer en ds Piet trou op 21 November 1964 met Monica Fildelia Uys. Uit die huwelik is vyf kinders gebore.

Op 1 Mei 1965 word hy leraar van die NG Gemeente Zwaanswyk, waar in sy dienstyd ’n kerksaal te Houtbaai gebou word, om kerkdienste in die gebied te hou. Hy word op 18 Oktober 1968 leraar van die NG Moedergemeente De Aar, ’n vooruitstrewende spoorwegdorp in die Groot-Karoo.

Na vier jaar kom ’n roepstem na die NG Moedergemeente Uitenhage, ’n sterk groeiende nywerheidsgebied in Oos-Kaapland, waar hy op 12 November 1972 die herderstaf opneem. Op 24 Junie 1976 loop sy pad na die Jakarandastad, waar hy leraar word van die NG Gemeente Florandia in Pretoria. In hierdie jong gemeente is hy verantwoordelik vir die bou van ’n kerksaal en pastorie. Soos elders in die bediening, neem hy ook op ringsvlak leiding en die dienstyd in Pretoria is vol uitdagings.

Op 20 Junie 1983 keer ds Piet de Vries terug na sy wortels toe hy leraar word van die NG Gemeente Parow-Sentraal. Hy is die laaste leraar van Parow-Sentraal voordat die gemeente saamgesmelt het met die gemeente Parow weens finansiële redes. Dit is die kerkgebou wat bekend was vanweë dr WP Steenkamp se Italiaanse marmerleeu, wat aanvanklik voor die preekstoel gestaan het. Hy is lief vir bejaardesorg en dien van 1983 tot 1995 op die bestuur van die Senior Tuiste Uitsig in Parow.

Ds Piet de Vries aanvaar op 1 Mei 1995 sy emeritaat en vestig hom in Boston te Bellville. Hy word aanvanklik ouderling en later aflosleraar in die NG Gemeente Parow-Suid en in 2007 gaan woon hy en sy vrou Monica in Pretoria. ’n Troosdiens vind op 2 September 2017 in die NG Kerk Groenkloof plaas en die diens word gelei deur ds Christopher Muller. Daar word met dankbaarheid verwys na die besondere manier waarop hy as predikant in koninkryksdiens die Here gedien het. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.