Sam Buckle

9 Augustus 1922 – 20 Oktober 2018


Ds Samuel Hendrik Reyneke Buckle (Sendinginstituut Wellington) is op 9 Augustus 1922 gebore op die plaas Magdalena naby Riebeek-Kasteel. Sy vader is Christiaan Lombaard Buckle wat die Here as boer dien en sy moeder is Engela Cornelia Maria Reyneke. Sy sterf met die geboorte van die seuntjie Samuel, wat na sy oupa aan moeders­kant vernoem word. ’n Suster van sy vader, tannie Jettie Smuts en haar man Marthinus, neem hom in hulle sorg en maak hom groot. Toe hy nege jaar oud was, sterf hy byna aan maagkoors en mense beleef dit as ’n wonderwerk uit die Here se hand.

Samuel kry sy eerste onderrig in ’n plaasskool en is tot 1940 leerling aan die Laerskool Riebeek-Wes. In 1941 en 1942 word hy ’n leerling aan die Hoërskool De Villiers Graaff op Villiersdorp waar hy matrikuleer. Toe hy in standerd 8 was besoek hy op ’n dag vir mev Daisy Malan op die plaas Allesverloren by Riebeek-Wes. Hier tree hy in gesprek met die bejaarde sendeling ds Andrew Louw (snr.) van Morgenster, wat ’n geweldige indruk op hom maak. Hy het vir die jong skoolseun gevra: “Is jy al ’n kind van die Here?” Die vraag het Samuel diep geraak en hom bygebly, ook toe hy later self ’n sendeling geword het.

Die skoolhoof se seun, Claude de Villiers, lei hom tot geloofsekerheid en Samuel voel geroepe om vir die Here te werk. Dr Jac J Müller is sy predikant op Villiersdorp, wat in ’n gesprek hom aanraai om aan ds CF Kies te skryf en aansoek te doen om aan die Sendinginstituut op Wellington te studeer. Intussen bied die NG Kerk Riebeek-Wes aan hom ’n lening wat hom in staat stel om te begin studeer te Wellington. In 1943 word hy student aan die Hugenote Universiteitskollege en kry in 1945 toegang tot die Sendinginstituut waar hy aan die einde van 1947 gelegitimeer word as eerwaarde SHR Buckle. Later trou hy op 4 Maart 1950 met mej Anna Maria Kies, dogter van prof CF Kies aan wie hy as skoolseun geskryf het om toelating te verkry. Uit die geseënde huwelik is ses kinders gebore.

Eerw Sam Buckle kry ’n beroep na die NG Sendingkerk Zionsgemeente in die Paarl, met eerw ds. Paulus Joubert as kollega. Hy leer baie by hierdie legendariese sendeling en Godsman, ’n geliefde geestelike leier en karakter in die Paarl en die Boland. Na vier jaar word hy in 1952 sendeling in die Sen­dingkerk te Rondebosch, waar vroeër ’n kerkskeuring plaasgevind het en al die jongman se takt en wysheid vra. Na vyf jaar neem hy ’n beroep aan na die Sendingkerk op Retreat, waar hy verskeie krisisse beredder.

In dié tyd ontvang hy verskeie beroepe na sendinggemeentes, wat hy bedank. Maar ’n beroep na die NG Sendingkerk en NGKA op Colesberg is ’n Masedoniese roepstem wat hy aanvaar. Dit sluit ook ’n kombinasie in met Venterstad in Noordoos-Kaap, ’n wye gebied wat hy met sorgsaamheid bedien.

Intussen gee die Algemene Sinode van die NG Kerk in 1962 volwaardige predikantstatus aan die sendelinge wat aan die Sendinginstituut op Wellington afgestudeer het. Na byna ’n dekade neem ds Sam Buckle ’n beroep aan na die NG Sendinggemeente Robertson, waar hy vroeg in 1968 die herderstaf opneem. Hier bly hy en sy gade 20 jaar lank tot hy na ’n lang dienstyd in die Here se Wingerd op 29 Mei 1988 sy emeritaat aanvaar.

Hierna gaan woon die egpaar in Stilbaai, waar hy as ouderling dien en in die kerkkoor sing. Ds Sam skryf in 2018 kort voor sy dood: “In al my wedervaringe was ek daarvan bewus dat, onder die beskikking en sorg van die Here, alles ten goede was. Ek en my vrou is reeds albei mense van ouderdom. My vrou is 91 jaar oud en ek 95. Ons is albei gesond en aktief, danksy die goedheid, genade en liefde van ons Hemelse Vader.” Ds Sam Buckle sterf op 24 Oktober 2018 en daar word met dankbaarheid by sy begrafnisdiens verwys na die egpaar se lang en geseënde dienstyd op die sendingakker. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 verskyn.