Schalk Viljoen

19 September 1947 – 19 Desember 2016


Ds Schalk Willem Viljoen (BA, BTh) is op 19 September 1947 gebore te Hanover in die Groot-Karoo. Later verhuis sy ouers na Garies, ’n gemeenskap by die poort van Namakwaland. Hy matrikuleer in 1965 aan die Hoërskool Garies en voel geroepe om predikant te word. Hierna loop sy pad in 1968 na die Universiteit Stellenbosch waar hy die BA-graad verwerf. In 1971 word hy student aan die Fakulteit Teologie, verwerf die BTh-graad en Lisensiaat in die Teologie, en word in 1974 as proponent gelegitimeer. Hy spesialiseer in Diakoniologie oor die pastoraat aan die ouers van verstandelik gestremde kinders. Schalk trou op 11 Desember 1971 met Esther le Grange en uit die huwelik is twee seuns en een dogter gebore.

Prop Schalk Viljoen word beroep en begin van die jaar 1975 bevestig in die NG Gemeente Bellville-Vallei as medeleraar onder die Dowe-lidmate in die NG Kerk in die Wes-Kaap. Onder sy leiding en waagmoed word die eerste NG Kerk vir Dowes, die NG Gemeente De la Bat gestig, waar hy op 6 Junie 1976 die herderstaf opneem. Hy beplan en voltooi ook die eerste kerkgebou vir Dowes in Suid-Afrika in 1979 te Bellville. Onder sy wakende oog en gawes word ’n gemeente vir Dowes in 1987 te Worcester gestig, met spesiale aksent op bediening van die Dowe jeug en meervoudig gestremde Dowe persone. Hy doen die beplanning vir die bou van sy tweede kerk vir Dowes.

In 1983 onderneem hy ’n studietoer na Denemarke, Duitsland, België en Italië in sy studieveld oor Dowes. Hy woon ook die negende Wêreldkongres vir Dowes by Palermo te Sicilië by. Hy skryf in 1996 ’n reeks handboeke en werk­boeke vir Dowe kategete en kat­ki­sante. Ds Schalk lewer ook lesings oor Godsdiens aan meervoudig gestrem­de Dowes en oor die versorging deur per­soneel, in Linz te Oostenryk. Ds Schalk was ook aktief betrokke by die SA Nasionale Raad vir Dowes en RGS Gebaretaal Navorsingsraad en die Dowe-Forum in die Wes-Kaap.

Ds Schalk Viljoen sterf op 19 Desember 2016 en ’n spesiale gedenk­diens word op Stilbaai op 23 Desember 2016 deur ds Mia Lintvelt, wat haar li­sensiaatjaar by ds Schalk gedoen het en ook as kollega saam met hom ge­­werk het, waargeneem. ’n Spesiale ge­­denkdiens op Worcester word vir ds SW Viljoen op Sondagoggend 15 Ja­nuarie 2017 in die NG Gemeente Wor­­cester De la Bat gehou. Ds Andri Eloff het gepreek en ds Jan Oberholzer het in Gebaretaal die tolkwerk gedoen. Die verrigtinge is afgesluit by die ge­denk­muur met ’n plek vir die kissie, met spesiale stene wat destyds deur ds Schalk self ontwerp is. Die mooi ge­­leentheid het aan Dowe lidmate die ge­leentheid gegee om van ds Schalk Vil­­joen afskeid te neem en hulle simpa­tie en meegevoel met sy vrou Ester en hulle twee kinders te betoon. – Dr Gerdrie van der Merwe, VDM.


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2018 verskyn.