Johan Fouche

14 November 1927 – 10 Junie 2018


Stefanus Johannes Fouche is gebore op 14 November 1927. Hy beleef besondere kinderjare op Chrissiesmeer, ’n dorpie langs die grootste natuurlike meer in Suid-Afrika. Johan begin sy skoolopleiding aan die Laerskool Chrissiesmeer en is later leerling aan die Hoërskool Middelburg in Transvaal. Hy blink uit in Wiskunde en Wetenskap en die beplanning was om ingenieurswese of argitektuur te gaan studeer. In sy tienerjare het hy ’n groot belangstelling in meganika en vliegtuie, ook in alles wat handvaardigheid vereis. In sy standerd 9 jaar ontvang hy die roeping om predikant te word en na sy matrikulasie in 1945 begin hy ’n besondere pad in diens van die Koning van die Kerk.

Johan vertrek in 1946 na die Universiteit Stellenbosch, waar hy die BA Admissie verwerf en in 1950 toegang verkry tot die Teologiese Seminarium in die Eikestad. Op Stellenbosch is hy betrokke by kore, speel rugby en tennis en is lid van die Berg- en Toerklub. SJ Fouche word op 10 Desember 1953 as proponent gelegitimeer. Wat hy in 1954 doen is nie bekend nie, maar aan die einde van die jaar bereik ’n beroep hom na die NG Gemeente Verkeerdevlei naby Bloemfontein. Intussen trou prop Johan Fouche op 4 Desember 1954 met mej Anna Margaretha van der Walt. Anita is ’n dogter uit ’n pastorie en voor haar troue ’n maatskaplike werker by die ACVV te Stellenbosch. Uit hulle huwelik is vyf dogters gebore: Ellete, Mariette, Cecile, Stefni en Anita. Die egpaar beleef ook hartseer toe Mariette op 24-jarige leeftyd oorlede is.

Prop Johan Fouche word op 15 Ja­nuarie 1955 met handoplegging ontvang en bevestig in die NG Gemeente Verkeerdevlei, ’n besonderse Vrystaatse boerderygemeenskap. Op 21 Maart 1959 word ds Johan leraar van die NG Gemeente Kirkwood in die Sondagsriviervallei in Oos-Kaapland. Hy kom goed met die boere reg en stel belang in hulle doen en late. Hierna loop sy bedieningspad na die NG Gemeente Queenstown-Oos, waar hy op 6 Julie 1962 leraar word van ’n besondere Oos-Kaapse platteland en groot spoorwegdorp. Op 21 Januarie 1967 word hy leraar van die NG Gemeente Kroonheuwel-Noord in Kroonstad, ’n pragtige dorp aan die lowergroen Valsrivier.

’n Beroep kom na die NG Gemeente Smithfield, waar hy op 16 Januarie 1971 ontvang en bevestig word, ’n beroep wat baie worsteling bring. Hy het hieroor geskryf: “Ons wou nie graag weggaan van Kroonstad af nie. Maar deur middel van die lot het die Here die pad aangedui en het ons geweet dat dit die regte pad is wat ons moes loop. Die drie mooi jare wat ons in Smithfield deurgebring het, was vir ons geestelik verrykend.”

’n Roepstem kom vir ds Johan Fouche na die NG Gemeente Brandwag in Bloemfontein, waar hy op 6 Maart 1974 ontvang en bevestig word. In hier­die nuutgestigte gemeente is hy be­trokke met die bou van ’n nuwe kerk­gebou, digby die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Hier beleef ds Jo­han en Anita wonderlike jare en werk gelukkig en tevrede tot met die aan­vaarding van sy emeritaat op 5 Mei 1991.

Hierna vestig die egpaar hulle in Langenhovenpark, Bloemfontein, maar verhuis in 1992 na Stellenbosch waar hulle binne die grense van die NG Gemeente Stellenbosch-Wes woon en hy by geleentheid die Woord van die Here bedien. Hier kan hy sy liefde vir houtwerk uitleef en die dinge doen waarvoor hy nooit in sy bediening die geleentheid gekry het nie. Ds Johan Fouche sterf op 10 Junie 2018 en by sy roudiens word melding gemaak van sy getroue dienswerk in die Meester se Wingerd.


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2020 verskyn.