James Kemp

17 Julie 1026 – 4 November 2019


Dr James Ignatius Kemp is op 17 Julie 1926 gebore in Johannesburg. Sy vader is James Ignatius Kemp, ’n myner in die goudstad se myne. Sy moeder is Johanna Catharina Kruger, ’n huisvrou. James begin in 1932 met sy skoolopleiding aan die Laerskool Johan Rissik in Johannesburg en is van 1939 leerling aan die Hoërskool Helpmekaar in Johannesburg waar hy in 1942 matrikuleer.

James voel geroepe om predikant te word en begin in 1943 met sy BA-graad aan die Universiteit van Pretoria. Hy sing in die Universiteitskoor en is ook sekretaris van die Joolkomitee. In 1947 word hy student aan die Fakulteit Teologie (Afd B) aan Tukkies, waar hy in 1949 die BD-graad verwerf met ’n skripsie oor die “Kampongsending”. Hy skryf ’n proponentskipsie met die titel: “Die vroomheidstipe van die Voortrekkers”. Hier word hy aan die einde van 1950 as proponent van die NG Kerk gelegitimeer.

Prop JI Kemp ontvang ’n beroep na die NG Gemeente Groot-Marico, waar hy op 19 Maart 1951 met handoplegging in die gemeente ontvang en bevestig word. Intussen trou hy op 30 Julie 1951 met Dolly, ’n lewensmaat wat hom met liefde bystaan en ondersteun. Hulle beleef besondere goeie tye in Groot-Marico, maar ook hartseer toe hulle eerste dogtertjie drie weke na geboorte sterf. Op 17 Mei 1954 word ’n dogter Marinda gebore en op 26 September 1957, sy naamgenoot James Ignatius Kemp.

In 1957 word ds James Kemp bevestig as leraar van die NG Moedergemeente Potchefstroom, waar die gesin goeie tye aan die walle van die Mooirivier beleef. Hy studeer verder en behaal ’n doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. Op 23 November 1963 word ds James Kemp as leraar van die NG Gemeente Diamantveld in Kimberley bevestig, waar hy drie jaar lank ’n besondere medeleraarskap beleef met ds Rian Prins. In 1966 aanvaar ds James Kemp ’n sinodale pos as sekretaris vir Jeug en Evangelisasie in Natal. In die Sinode van Natal lê hy die grondslag van die jeugarbeid in Natal. Soos sy kollegas in die NG Kerk is hy betrokke by die bekende Jeugverslag wat met die Algemene Sinode van 1966 aanvaar is.

Na drie jaar word hy op 9 Augustus 1969 bevestig as leraar van die NG Gemeente Ladismith in Natal, met opdrag kapelaan van die SAW. Hier begin sy bediening in die Weermag, wat strek tot met sy aftrede in 1986. In 1971 word hy kapelaan by die Saldanha Militêre Akademie, ’n besondere tyd om die Woord van die Here aan manne in die Vloot te bring. Op 4 April 1975 word hy leraar van die NG Gemeente Wonderboom in Pretoria, met opdrag kapelaan in die SAW. Hy dien ook op die hoofbestuur van die Abraham Kriel Kinderhuis te Nylstroom. As kapelaan besoek dr James Kemp ook Gough-eiland en die SANAE-basis by die Suidpool. Hy is ook hoof van godsdiens-weerbaarheid van die SAW.

Op 14 November 1980 word hy bevestig as leraar in die NG Gemeente Florandia in Pretoria, met opdrag direkteur Kapelaansdienste in die SA Geneeskundige diens. Dr James Kemp aanvaar op 29 Julie 1986 sy emeritaat en bly in Pretoria woon. In 2000 verhuis hulle na die Kokanje Aftreeoord in Nylstroom en in 2010 na ’n gholflandgoed in Melkbosstrand. Sy vrou Dolly sterf in 2017. Dr James Kemp sterf op 4 November 2019 en ’n roudiens word op 8 November 2019 waargeneem in Huis André van der Walt in Bellville.


Hierdie artikel het oorspronklik in die Jaarboek van die NG Kerke 2020 verskyn.