Skrywer nooi leser uit tot selfondersoek

Sexism and sin-talk: Feminist conversations on the human condition
deur Rachel S Baard
Uitgewer: Westminster John Knox Press, 2019
Resensent: Michelle Boonzaaier


Die Suid-Afrikaanse teoloog Rachel S Baard is dosent by Union Presbyterian Seminary in Richmond, Virginia in die VSA. Haar boek, Sexism and sin-talk: Feminist conversations on the human condition, is vanjaar se wenner van die Andrew Murray-Desmond Tutuprys.

Ons praat min daaroor, maar daar bestaan in ons teologiese omgangs­taal steeds hiërargieë van menslike liggame en die manier hoe ons praat oor sonde met betrekking tot menslike liggame. Sommige mense of liggame moet daarmee tevrede wees dat hulle met meer sonde gebore is. Dit terwyl ander bevoorreg is om uit die staanspoor met minder sonde gebore te wees.

In haar boek help Baard ons om te verstaan dat die taal wat ons gebruik om oor sonde te praat, vir ons nuwe moontlikhede skep om oor liggame te praat. Wat my opgewonde maak oor Baard se boek, is dat dit kan lei tot nuwe praktyke om met nuwe werklikhede te werk. Ek sien uit daarna om deel te neem aan die lewegewende gesprekke wat Baard se boek in die Suid-Afrikaanse konteks kan ontlok.

Die keuse wat Baard maak om in besonder aandag te skenk aan die verband tussen sondespraak en geslagsgeweld, is veral relevant met die oog op die verband tussen toenemende geslagsgeweld en die grendelstaat wat deur Covid-19 aan ons almal opgelê is.

Baard nooi lesers uit om selfon­dersoek te doen “oor die wyses waarop ons teologiese taal bydra tot geslagsgeweld”. Sy daag ons veral uit om “die idee van onderdanigheid van die vrou” wat lei tot ’n “kultuur van mags­beheer waarin geslagsgeweld ge­normaliseer word”, met groter erns te ondersoek.

Eva en Maria dien as prototipes vir die manier hoe daar deur die eeue oor vroue se liggame en gedrag gepraat word om sin te maak uit sonde. Vroue se liggaam is histories, selfs teologies, misbruik in hierdie verband. Vroue is of soos Maria self-opoffe­rend en nederig; of soos Eva, die verleidster en oorsprong van sonde. Sommige feministe beweer dat wanneer vroue buite hierdie prototipes beweeg, is geweld histories geoorloof. Baard bied vir ons taal om oor sonde na te dink buite hierdie prototipes en nuwe moontlikhede om teologies te praat oor sonde en sodoende geweld teen vroue aan te spreek.

Ds Michelle Boonzaaier is ’n programbestuurder by IAM en predikant in Brackenfell.