Getroos maar ook gedaag by inrydiens

Soos die eerste volgelinge van Jesus Christus, het gemeentelede van die NG Kerk Laingsburg op die sonnige lenteoggend van 23 Augustus 2020 ’n entjie uit die dorp uit, tussen klipbanke en doringbome, bymekaargekom om ’n kerkdiens te hou. Dit was nie om van ’n vyand weg te kom nie, maar van ’n virus. Elkeen het in ’n voertuig bly sit, met ’n masker aan, Bybel en liedboek byderhand en dankoffer netjies vasgeplak in ’n koevert of sakkie.

Na vyf maande was daar groot blydskap om mekaar weer te sien en te weet dat hulle kon saambid, saamsing, uit die Woord lees, en met aandag luister na hulle dominee Mias Nortier wat in gemaklike klere onder ’n doringboom gestaan het. Op ’n klein kamp­tafeltjie wat pas by die omgewing het hy sy toerusting geplaas, onder andere ’n klanktoestel wat uitstekend gewerk het.

Dit was ’n gewyde oomblik toe ds Nortier voorgaan met gebed, in die teen­woordigheid van die Here, daar waar sy mense gekom het om Hom te aanbid.

So is die gelykenis van die saaier uit Markus 4 gebring, en om die boodskap te beklemtoon het Nortier ’n handvol saad op die grond voor hom uitgesaai. Vooraf het hy ’n klein stukkie grond met ’n grafie bewerk. Hierop het saad geval, asook op die klipperige grond, tussen die onkruid, en op die harde pad.

Gemeentelede is herinner aan die uitwerking van inperkings, onder andere geestelike beperkings, wat elke mens ervaar. Dit is Jesus self wat ’n mens help om weer die regte fokuspunt te kry en te verseker dat die saad van die evangelie in sy hart op “goeie grond” val om ’n rekordoes in te bring. Almal is huis toe gestuur om oor drie stellings te dink in die komende week:

  • Ek glo volkome in God … totdat die storms van die lewe oor my kom.
  • Ek hou daarvan om gemaklik te wees … God moenie goed van my vra waarvan ek nie hou nie.
  • Ek is lief vir God met my hele hart … maar Hy moenie verwag dat ek my naaste liefhê nie.

Eleanor Botes is ’n lidmaat en het hierdie vertelling met Kerkbode gedeel in die lig van die koerant se uitnodiging aan lesers om stories en getuienisse uit hulle kontrei te stuur. – Red