Openhartige boek van koerantman ’n gids vir verwardes, verwondes, of vasgelooptes

Jesus vir almal: Die gay-gesprek in die kerk deur Neels Jackson
Uitgewer: Lux Verbi, 2020


Wat is anders aan kerkge­sprekke wat begin met die vraag: Wie is Jesus? Dit is Neels Jackson, voormalige redakteur van Kerkbode en kerksakejoernalis, se vertrekpunt vir sy nuutste boek, Jesus vir almal: Die gay-gesprek in die kerk.

Die eerste en grootste deel van hierdie boek is Jackson se toeganklike ge­tuie­nis oor sy reis om Jesus beter te leer verstaan. Hierdie insigte oor wie Jesus is, het diepgaande implikasies. Dit strek veel verder as die gesprek oor gay mense. Die skrywer begelei die leser om te verstaan hoe ’n eerlike worsteling met die vraag ‘Wie is Jesus’ jou anders kan laat dink oor kwessies soos politiek, ras, gesinsverhoudings, manlikheid en vrou­likheid, en armoede en rykdom. Deur te begin met hierdie grondliggende oortuigings is dus nie ’n strategie om gevolg­trekkings oor gay mense en die gay-gesprek in die kerk te regverdig nie. Dit is eerder ’n onvermydelike uitnodi­ging om self die vraag te vra: Wie is Jesus, vir my?

Jackson se eie antwoorde en ontdekkingsreis met die implikasies van hierdie vraag vir gay mense, is helend. Die boek kom plaas die skrywer se eie avontuur met hierdie vraag langs die lewensverhale en geloofsworstelings van gay mense. Jackson erken dat dit ’n herinterpretasie geverg het van sy eie geloof en sy verstaan van die Bybel. Deur dit te doen, help die skrywer die leser om ook die brug te slaan tussen wat ons glo oor God en hoe daardie geloof uitspeel in ons optredes. Dit is bevrydend en lewegewend, nie net vir gay mense nie, maar vir elke gelowige.

Die vier dele van die boek dek ’n verskeidenheid van onderwerpe en vrae oor die Bybel en oor menslike seksua­liteit, en tree in gesprek met daardie vrae wat na aan gelowiges se hart sit.

Een van die mees waardevolle bydraes van Jesus vir almal, is dat gay mense hulle eie stem in hierdie boek sal herken. Nie net word die geloofsreise van gay mense met integriteit en deernis begryp nie, maar daar word ook erkenning gegee aan die vele wonde wat deur die kerk veroorsaak word. Jackson er­ken: “Nêrens anders in die kerk het ek soveel pyn gesien en gehoor soos in die verhale van gay mense in die kerk nie.” As gerespekteerde kerkjoernalis vir byna 30 jaar, dra Jackson se erkenning van die wonde van gay mense werklik gewig.

Hierdie toeganklike boek sal ’n uitstekende gids wees vir enige persoon wat dalk verward, verwond, of vasge­loop gelaat is deur die gay-gesprek in die kerk.

Ds Louis van der Riet is predikant by Parke Gemeente in Kraaifontein.