Wipplankleeservaring bied bekende se agt ‘lewensveranderende beginsels’

My stryd met ADHD: Die onsigbare oorlog deur Hykie Berg
Uitgewer: Lux Verbi, 2020


Baie mense beleef steeds stigma en geforseerde stilte rondom geestesgesondheid. Hykie Berg neem die dapper stap om die stilte ongefiltreerd te breek. In My stryd met ADHD vertel hy sy eie verhaal.

Die boek lees amper soos ’n rit op ’n wipplank. Die een oomblik kry ons ’n kykie in die ervaring van iemand wat met psigose in ’n sentrum beland. Die volgende oomblik verbeel jy jou hoe dit moet voel om in die donkerte plat te lê en jouself totaal oor te gee aan die oorvloedige genade van God, wat vir jou genoeg is.

Berg het baie moeite gedoen met sy leeswerk. Die bronnelys agterin die boek sal lesers ook help indien hulle verder oor die aansprake in die boek wil lees. Berg skryf hoofsaaklik op twee maniere oor sy onsigbare oorlog. Die een is om iets van die kompleksiteit van medikasie en die mediese veld te verduidelik. Hy gebruik maklike leestaal, sodat baie lesers die inhoud toeganklik sal vind.

Die ander manier wat hy gebruik, is om persoonlike ervarings oor sy eie geestesgesondheid te deel. Hy wissel spontaan tussen verduidelikings oor farmakologiese wetenskap en gebeurtenisse in sy eie lewe.

Met reg is dit belangrik dat ons van twee gevare in die mediese veld bewus behoort te wees. Die een uiterste is om te reken dat ’n enkele pil tot volledige geestesgesondheid sal lei. Die ander gevaar is om alle medikasie as boos­aardig af te skryf. Nie almal sal dieself­de voel oor die goed wat Berg oor medi­kasie te sê het nie. Maar einde ten laaste is die boek ’n poging om eerlik en onopgesmuk sy eie verhaal te vertel. En ’n mens kan nie vir iemand anders voorskryf wat hulle ervaar het nie. Jou ervaring is joune.

Berg se storie is ’n nodige stem om twee redes. (1) Menige families stap ’n pad met iemand met ADHD of ’n ander geestesgesondheidsuitdaging. Die oplossing is nie bloot net om medikasie te neem en aan te beweeg nie. Ons behoort na die hele mens te kyk en nie slegs hoe ons chemiese wanbalanse kan korrigeer nie. (2) Berg se eerlikheid behoort aansteeklik te wees. Hier­die boek behoort tot baie mense te spreek wat tot hier toe nie kans gesien het om hulle belewenisse met eerlikheid te deel nie. Inderdaad blyk dit dat Berg uit sommige oorde onder kritiek deurloop oor wat hy te sê gehad het. Maar miskien het dit tyd geword dat ons meer erns maak met mense se ervarings. Berg is hier vir ons ’n voorganger.

Sy eie geloof word meesal slegs met ervarings beskryf. Teen die einde van die boek gee hy wel vir ons agt “le­wensveranderende beginsels”, on­der­steun deur teksverse wat hy sorgvuldig uitgekies het. En dit is veral hier waar ons kan sien hoe die Woord vir Berg in sy geloofspad help.

  • Dr Siegfried Louw is predikant by die NG gemeente Brackenfell-Proteahoogte en ’n spelterapeut.