Is ons medewerkers in God se sending?

Dit is die ware opdrag van die kerk! deur JNM Hartney en medewerkers
Uitgewer: CLF, 2021


Ek tel die boek Dít is die ware opdrag van die kerk! op, vol afwagting om ’n “opdrag” te kan lees vir ons kerk in hierdie uitdagende Covid-tye.

Die skrywers fokus op die missionale opdrag waarvan ons onder andere lees in Matteus 28:18-20. God se sending word verduidelik deur hoofsaaklik die geskiedenis van die VG Kerk, asook eietydse verhale in ons Suid-Afrikaanse konteks.

Die skrywers onderstreep dat ons ’n verskil in die wêreld kan maak, as medewerkers in God se sending, wanneer gemeentes bereid is om kopskuiwe te maak in onder meer hoe ons dink oor gereformeerdheid, die kerk en die gemeenskap van gelowiges.

Koop boek hier.

Spesiale aandag word aan diako­naat as ’n bediening van geregtigheid gegee. Kategese word beskou as ’n missionale opdrag wat nimmereindigend in die voetspore van Jesus volg. Die kerklike jaar word vernuwend beskou as nie iets wat ons jaarliks herhaal nie, maar as beloftes van Jesus Christus wat vervul word. Ek is baie opgewonde om hierdie hoof­stukke te deel met ons verskillende be­dienings in die gemeente, wat mak­lik kan dink dat hulle nie deel is van God se sending in die wêreld nie.

Hierdie is ’n tydige boek in die besonderse uitdagings van ons tyd. Ons sal moet aanpassings maak om ons missionale opdrag uit te voer. Hiervoor is Die ware opdrag ’n uitstekende rigtinggewer om weer te leer om na buite te werk, as gestuur­des en medewerkers van God se sending.

  • Ds Nadine Stoffels is predikant van die VGK Somerset-Oos.
Word 'n vriend van Kerkbode