’n Kragtige getuienis

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Petrus Moolman (emeritus) van Overkruin skryf:

Ek was bevoorreg om my bediening in die gemeente Graaff-Reinet te begin in 1977. Die spanning van die skeuring was nog voelbaar – veral onder ouer lidmate.

Die grensreëling dat mense hulle kon beroep op hulle voorouers se lidmaatskap en daarom ook die keuse van gemeente, het baie onmin veroorsaak.

Ek wil getuig dat die hereniging van die twee gemeentes vir my ’n absolute hoogtepunt is en ek bring saam met die gemeente Graaff-Reinet in haar nuwe eenheidsgestalte alle eer aan die Here vir die versoe­ning! 

Wat ’n kragtige getuienis ook ten opsigte van die pro­sesse waarmee die NG Kerkfamilie besig is.