Amptelike Nuus, 21 September 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Dr Joseph Jacobus de Bruyn van Bergville na Dundee-Suid.

AANVAAR: Ds FP Naudé van Rietfontein-Noord na Ladismith; ds GHG (Gerrit) Vosloo van Ermelo na Nelspruit-Suid.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Martin Steyn, voorheen van Drieankerbaai, is beroep na NG Kerk Citrusdal en het die beroeping aanvaar. Hy tree in diens op 1 Oktober 2018 en sy intreepreek sal op 7 Oktober 2018 plaasvind. (Nicole Visser, Skriba, 05.09.2018).

Ds Olivier Müller het die beroep na NG Kerk Barrydale aanvaar. Sy bevestiging, handoplegging en intreepreek sal by een geleentheid geskied op 7 Oktober 2018. (Elsabé Crafford, 05.09.2018).

GOUDLAND

SINODESITTING

Die sinodesitting van Sinode Goudland vind op 31 Oktober om 09:00 plaas te NG Kerk Tetèlestai, Helikonpark. Adres: Condorrylaan, Helikonpark, Randfontein. (Sonja Boucher, 05.09.2018).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Danielle Laubscher het die beroep na NG Mondeor aanvaar en is op 15 September 2018 in die gemeente bevestig. (Thea Gouws, Saak­gelastigde, 06.09.2018).

Bedanking

Ds Dawid Schalk (Dawie) Liebenberg, voorheen van die NGK Danie Theron, het uit die NG Kerk bedank. (Danielle Laubscher, Ringskriba, 10.09.2018).

NAMIBIË

Kennisgewing

Die gewone ringsvergadering van die Suidelike Ring van Namibië het plaasgevind op 8-9 September 2018 te Keetmanshoop. (Gerhard Liebenberg, Ringskriba, 02.09.2018).