Amptelike Nuus, 19 Oktober 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Ds Hannes du Plessis van Reitz na Universitas-Wes; Miga Coetsee van Ruiterwacht na Murray gemeente; ds Johannes Zacharias (Hanri) Joubert van Britstown na Gansbaai; ds J Dickason van Durbanville na La Rochelle; ds Henry Stopforth van Rondekerk, Secunda na Die Strand; ds Nico van Rensburg van Teteléstai na Potchefstroom.

Aanvaar: Dr JJ de Bruyn van Bergville na Dundee-Suid.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Prop Helgard Meyer Pretorius het die beroep aanvaar na die NG gem Pinelands. Die bevestiging het plaasgevind op Sondag, 14 Oktober 2018. (Ds JH van Heerden, Skriba, 28.09.2018).

RINGSVERGADERING

Die 124ste gewone vergadering van die Ring van Beaufort het plaasgevind vanaf 14-15 Oktober 2018 by die NG gem Leeu-Gamka. (Ds Herman Burger, RS, 08.10.2018).

RINGSVERGADERING

Die 52ste gewone vergadering van die Ring van Piketberg het plaasgevind op Maandag, 15 Oktober 2018, te Piketberg. (Ds JC van Schoor, RS, 19.09.2018).

EmeritAAT

Ds Daan (DM) Fourie, tans leraar van die NG gem Ladismith (Wes-Kaap), emeriteer op 30 November 2018. Sy afskeidspreek sal plaasvind op DV Sondag, 25 November 2018. (Lisbe Rossouw, Skriba, 07.09.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Hennie de Kock het die beroep na die NG gem Kalahari in Hotazel aanvaar. Sy aanvangsda­tum is DV 1 November 2018. (Yvonnette Wessels, 17.09.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds Anton Nadel van Bellville is in die vastetermyn leraarspos van twee jaar beroep na NG gem Fauresmith, in kombinasie met NG gem Jagersfontein. Hy het die beroep aangeneem en word DV op Sondag, 14 Januarie 2019, as leraar van Fauresmith en Jagersfontein bevestig. (Dr Christo Herbst, Konsulent, 19.09.2018).

GOUDLAND

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee dat die 61ste gewone vergadering van die Ring van Vereeniging op 15 Oktober 2018 om 18:00 te Three Rivers Lodge, Golfweg, Drie Riviere plaasgevind het. (Ds CCJ (Chris) Olivier, RS, 17.09.2018).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Danielle Charné Laubscher is op Sondag, 16 September, tydens ’n erediens, tot die kerkverband bevestig met handoplegging deur dr Gideon Kok, leraar van die NG gem Mondeor. (Dr Gideon Kok, leraar, 19.09.2018).

EmeritAAT

Prof HF Stander emeriteer op 1 September 2018.

OOSTELIKE SINODE

Aftrede

Ds JC van Rooyen tree aan die einde van Oktober 2018 af. Sy afskeidspreek vind plaas op 28 Oktober 2018. (Hester Groenewald, 28.09.2018).