Verstaan hulle die boer se lewe en lot?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Met ’n koppie koffie in die hand op die stoep, sal ’n plattelandse dominee in Namibië waarskynlik ’n deuntjie in die kop hoor draai – “Soos ’n hert in dorre streke …” Die deuntjie kan selfs so hard klink soos dat die wildsbok smekend wag op die genadige verlos­sing van die dood. Dit is waarmee baie van ons lid­mate elke dag gekonfronteer word. En dit is die lidmate wat die dominee elke dag ontmoet. ’n Voorste Namibiese boer, vyftig jaar op sy plaas in die Aranos-omgewing, sê dit is die warmste somer wat hy al beleef het. ’n Ander boer, al veertig jaar op sy plaas, beleef dit as die hardste droogte ooit. Wat die dominee dus in elke gesprek aanhoor of aan­spreek, is wat die weer vir ons inhou, en hoe die droogte mense beïnvloed. Alhoewel dit met die skrywe van hierdie artikel begin reën het, is die droogte beslis nie gebreek nie. Daar is nog baie plekke wat geen of gebrekkige reën ontvang het. Die kerk het ’n pastorale taak om ons lidmate by te staan. Ons moet ook “an­der­kant die krisis” kan sien, en daardie Hoop verkondig.

Die stedelike dominee sal tussen die slukkies koffie deur aansluit by die pap ekonomie. Daar is lae, of geen staatsbesteding in sekere sektore, en daarom kry lidmate swaar. Veral in die konstruksiesektor. Die druk wat op die landbousektor is, het ook ’n groot impak op die ekonomie, omdat landbou so ’n groot bydrae maak, en ’n primêre werkverskaffer is. Die stadsdominee het dus ook ’n sterk pastorale ondersteuningsuitdaging, en moet ook die onsienlike Hoop sien, by wyse van die Hebreërspreke.

Wanneer jy tussen lidmate leef wat as boere bekendstaan, wonder jy soms of die algemene publiek altyd besef met wie ons te doen het. Ons ken hulle as mense wat in diep afhanklikheid van hulle Skepper leef, en hulle diere en die mense wat van hulle afhanklik is, versorg. Selde hoor jy hulle kla, en meermale hoor jy net dat “daar nog soveel is om voor dankbaar te wees”. Hulle word nie deur subsidies gedra nie, maar oorleef tog van generasie tot generasie, want soos wat Hy vir die lelies en die voëls in die veld sorg, sorg die Here vir hulle. Ons wat elke dag kan aansit en ’n maaltyd geniet is baie aan hulle verskuldig, en ons as kerk sal goed doen om meer gereeld vir hulle te bid.

Daar is wonderlike ondersteuningnetwerke, van die kerk uit die algemene privaat sektor, biddae, en Kanaal 7, ’n Christelike radiostasie wat ’n groot rol speel. Die spontane onderlinge ondersteuning van boere is aangrypend.

Afgesien van hierdie uitdagende tye het ’n voorste reistydskrif, Wanderlust, bevind Namibië is die nommer een bestemming in die wêreld vir 2019. Ons het vriendelike mense, en goeie verhoudinge. Ons ontvang dus graag almal wat ons wil besoek, met Bybelse gasvryheid, want die mense wat hier woon is diep ge­lo­wiges. Hulle afhanklikheid van die Here van alle dinge, en ook van die reën, het hulle so gevorm.

Die kerkverband in Namibië is gereed vir die volgende sinodesitting in 2020. Deur konsulterende stra­te­giese gesprekke, en met ’n helder Roepingsver­kla­ring 2019, is gedurende die afgelope jare hard gedink, gebid en gewerk aan nodige wysigings aan ons funksionering. Ons wil nog sterker na vore tree as ’n kerk in Namibië vir Namibië. Ons wil graag deel van ons breë verband bly, maar tog ’n eiesoortige karakter behou. Ons streef na soepel en vriendelike strukture, en ’n baie sterker missionale gerigtheid. Ons wil ook nader beweeg aan ander Christelike kerke en geloofsgroepe in ons eie omgewings. Daar is goeie voorbeelde van Christelike kerke wat heerlik saamwerk op plaaslike vlak. Die voorsiening van bedienaars, in veral klein plattelandse gemeentes met groot afstande, bly ’n groot prioriteit.

Buiten hierdie ideale wat ons roeping aan ons stel, wil ons graag ’n kerk wees wat ’n helder profetiese stem in ons land en in die wêreld het. Die kanale is oop van regeringskant. Die president van die land nooi die kerkleiers op ’n gereelde basis, om hulle persoonlik te ontmoet en voorbidding te vra. Hy en sy kabinet is ook oop vir advies.

Ons is ten spyte van al die uitdagings geseënd met soveel geleenthede.

▶ Dr André Olivier is moderator van die NG Kerk in Namibië.