Oor doop en gays: Waarheen nou, NGK?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dirk van der Westhuizen skryf:

Dit is vir my uiters kommerwekkend waarheen die NG Kerk dryf op die oomblik! Ons dank ’n leraar, wat glo aan die doop na bekering wat boonop ’n Bybelse opdrag is, af. Ons laat gay predikante toe wat deur die Woord veroordeel word. Kerkleiers laat hul verskillende opinies in die media uitspoel! Dit laat my by die vraag: Waarheen is die NG Kerk op pad? As dit is hoe daar opgetree word is ek as lidmaat baie bekommerd. Die jonger generasie, die randfigure en dié wat hulself as gelowiges sien moet gaan na ’n plek waar hul self geleer en gevoed word met die Woord van God. Die NG Kerk is besig om hul mandaat as Woordverkondigers te verloor as dit is hoe hulle optree. Wie gaan hierdie kerkleiers tot ander insigte bring? Lidmate verlaat die NG Kerk al meer. Hierdie tipe van optrede gaan dit net verder vererger. Ek is net ’n bekommerde lidmaat!

Brief verkort – Red.

LEES DIE REAKSIE: Só glo kerk oor die doop.