Reaksie: Só glo kerk oor die doop

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Die NG Kerk het niks daarteen dat iemand groot gedoop word nie, solank dit soos die kinderdoop eenmalig geskied, skryf ds Charl Stander, aktua­rius van die NG Kerk in die Wes-Kaap.


Die NG Kerk het niks daarteen dat iemand groot gedoop word nie, solank dit soos die kinderdoop eenmalig geskied. Wanneer ’n ongedoopte volwassene tot beke­ring kom en gedoop word, is ’n goeie voorbeeld hiervan. Die NG Kerk glo dat die doop ’n daad van God alleen is en dat dit in wese nie herhaal kan word nie. Met die sakrament van die doop word die mens eenmalig ingelyf in verbond met God, daarom hoef dit nie herhaal te word nie. Wanneer die doop herhaal word, plaas dit eintlik ’n vraagteken agter God se verbintenis en beloftes van liefde en trou. Dit kan tog nie … Wanneer ’n predikant dus erken dat hy nie meer die doopbeskouing van die NG Kerk onderskryf nie en dat hy gevolglik nie sy weg oopsien om kindertjies te doop nie, maak dit sy voortgesette bedie­ning in die NG Kerk onmoontlik.

Die kinderdoop (verbondsdoop) is ’n bevestiging (teken en seël) van God se genade-handeling met die mens. Verder is dit ook een van die beste illustrasies dat die redding van die mens spruit uit God se inisiatief. God kom met die doop uit vrye guns na die mens en sluit ’n verbond met die mens waarin Hy sy troue liefde en sorg beloof en hom/haar inlyf by die kerk. Al verstaan kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hul verlossing. Dit is ’n kernoortuiging van die gereformeerde verstaan van die verlossing en dit is wat die NG Kerk glo en bely.

Wanneer ’n predikant van die NG Kerk dus nie meer die kinderdoop (verbondsdoop) onderskryf nie en besware het om die doop aan suigelinge te bedien, weerspreek hy hierdie leer. In so ’n geval is daar ’n voorgeskrewe weg wat gevolg moet word. Wanneer ’n predikant dit nie volg nie verbreek hy sy plegtige legiti­masie-eed. Wanneer ’n predikant dit doen, ont­slaan hy homself per implikasie. Dit getuig van ’n sekere eiesinnige omgang met die Skrif en die sakramente.

LEES OOK: Oor doop en gays: Waarheen nou, NGK?