Gesondheid op dié wat help in droogte

Voerskenkers, individue, gemeentes en ringe is onlangs tydens ’n spesiale ete vir hulle droogtehulp aan Laingsburg en sy omgewing bedank.

Die NG gemeente Laingsburg en die plaaslike Landbouvereniging het hande gevat om alle skenkers en donateurs vir hulle hulp tydens die droogte te bedank, sê ds Mias Nortier van die plaaslike gemeente.

Mias, ’n gekwalifiseerde sjef wat voorheen in die gasvryheidsbedryf gewerk het, het vir ’n “driegang-voorgereg en mengeldrankie-kombinasie” gesorg. Daar is verder aan gebraaide skaap­vleis en bykosse gesmul terwyl Steyn Smit, ’n grapmaker en dokter van Worcester, vir vermaak gesorg het, het Mias in ’n e-pos laat weet.

Volgens Mias het Laingsburg vanaf Januarie tot Maart 2019 ’n probleem met water gehad en gevolglik het elke gas twee 5 liter-kanne met water ontvang wat deur die Ring van Worcester ge­skenk is. Die waterprobleem is tans onder beheer, maar hulle weet nie vir hoe lank nie.

Hy sê: “Lesers kan help met nie-bederfbare kos vir die boere, hulle gesinne en plaaswerkers. Ook vir troeteldiere. Indien iemand finansiële bydraes wil maak, het ons gemeente ’n spesiale bankrekening geopen juis vir hierdie doel. Ons versprei maandeliks diesel- en OK-geskenkbe­wyse aan gesinne waar ons identifiseer die nood die grootste is.” Indien jy wil help, stuur ’n e-pos na mnortier@gmail.com