Imagine 2019 steek meer grense oor

Ds Christo Nel, feeskoördineerder by die Nampo-byeenkoms, sê daar is nóg meer grense oorgesteek en brûe gebou ten opsigte van ouderdom, ras en klas by vanjaar se fees by Nampo buite Bothaville. Daar is ook terselfdertyd ’n fees met dieselfde program in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Limpopo aan­gebied.

“Die video’s van die moderne Timoteus-verhaal, die vele sprekers asook die musiek (samestellings van liedere in verskillende tale) het bygedra tot ’n gevoel van eenheid te midde van diversiteit,” aldus Christo. Tydens vanjaar se #imagine-fees was daar groepwerk, pret-tye, gebedstasies en tieners het in ’n tentedorp vir die naweek gebly. Volgens Christo was daar ook ’n baie groot opkoms by die werkwinkels vir leiers en tieners wat gehandel het oor hoe om kontekste te verstaan, gemeenskappe te bedien en brûe te bou.

#imagine 2019 se nasionale getalle
  • 4 640 tieners
  • 810 vrywilligers
  • 809 leiers
  • 315 dorpe
  • 1 411 kerke
  • Meer as 30 denominasies.