Groot planne vir kleintjies

’n Splinternuwe eenstop­diens, wat NG gemeentes leiding gee met vroeëkin­­der­ontwikkeling in hulle ge­meen­skap, is sopas bekend­gestel, het Nioma Venter aan CONETTE LE ROUX vertel.


Die barmhartigheidsarm van die NG Kerk in die Wes-Kaap het die afgelope paar jaar die “grond voorberei” om ’n gerekende rolspeler in vroeëkinderontwikkeling in die Wes-Kaap te word.

Nou is die “saadjies” gesaai en kan gemeentes help om dié saailinge te versorg, vertel ds Nioma Venter, wat aan die stuur van Diaconia staan.

Diaconia, in samewerking met Badisa, het sopas ’n eenstopdiens genaamd Little Seeds bekendgestel wat NG gemeentes leiding gaan gee met vroeëkinderontwikkeling in hulle gemeenskap.

“Ongeag die model van betrokkenheid wat die gemeente saam met die gemeenskap bepaal, kan ons hulle nou met geregistreerde sentrums, sowel as dagmoeder- en speelgroep-modelle help. Daar is ook ander projekte, soos leesgroepe, waarin bestaande vennootskap­pe via Little Seeds tot voordeel van gemeentebediening aangebied kan word,” sê Nioma.

Nioma sê dit was een van haar groot drome dat Diaconia nader aan Badisa, ’n maatskaplikediensorga­nisasie wat van­uit die NG Kerk ont­staan het, groei.

“Ons was baie bewus van die noue verband tussen die kerk en Badisa. ‘Charity begins at home’ het strategies nuwe bete­kenis vir ons ge­kry. Die ver­­lenging van ­dienste begin by ’n versterk­te, verenigde front ten einde gemeentes en gemeenskap­pe meer effektief te kan ondersteun,” vertel Nioma ’n paar dae voor die Wes-Kaapse Sinode waar sy ook terugvoer gaan gee oor hoe hulle vroeëkinder­ontwikkeling aanspreek.

Ds Nioma Venter. Foto verskaf

Dit sluit ook aan by wat Nioma na verwys as haar “tweede be­kering”. Dit was dr David Harrison, uitvoerende hoof van die befondsingsmaatskappy DG Murray Trust se aanbieding oor vroeëkin­der­ontwikkeling wat haar aan die hart ge­gryp het. Sy het drie dinge tydens daardie aanbieding besef: “As maatskaplike wer­ker (wat later in haar loopbaan teo­logie gaan swot het) worstel jy altyd met sosiale probleme. Harrison het gesê vroeëkinderontwikkeling is die enigste antwoord op ar­­moede. Ek het besef dís die antwoord. Ek het ook besef dit help nie net ék voel so nie – die kerk moet kollektief hierop antwoord. En laastens het ek geweet ons is nie kundiges op dié gebied nie. Vennootskappe met kundiges sal ons hande versterk,” sê Nioma.

Tydens daardie selfde sinode is be­sluit om voluit op vroeëkinderontwikkeling te fokus en het Diaconia opdrag gekry om dit toeganklik te maak vir gemeentes.

Diaconia stap die afgelope paar jaar ’n pad saam met SmartStart – ’n kundige op dié gebied. Hulle help met gratis opleiding, speelgoed en leerdermate­riaal om maar ’n paar voordele te noem.

Nioma vertel waar Diaconia die Smart­Start-program het wat hulle uitrol, het Badisa weer Boksies vir Buksies. Met die aanvang van nouer samewer­king het hulle gaan kyk waar die meeste oorvleueling is en so is al die Boksies vir Buksie-programme gekonsolideer met SmartStart in Kuilsrivier. Op ander plek­ke, soos die behoefte bepaal, sal Boksies vir Buksies weer geïmplementeer word in plaas van SmartStart.

Wat egter vir ons belangrik is, is vroeëkinderontwikkeling as ’n uitdrukking van barmhartigheid te vestig en wel op ’n manier dat dit nie maar net nog ’n program is nie, maar werklik ook bediening. Tussen “programme en min­istry”, sê Nioma, lê die uitdaging van ’n nuutskepping wat ons sommer speels ’n “mogram” noem. Dit is die unieke ka­rak­ter wat so ’n program verkry wanneer die kerk daarby betrokke is as deel van barmhartigheid.

Nioma dink skielik aan iets wat haar laasjaar diep geraak het en ook ’n voorbeeld van bediening is. “Ons het laasjaar ’n klomp SmartStarters (opvoe­ders) op ’n geestelike verrykingskamp geneem. Ons het die storie van Jesus en die Samaritaanse vrou by die put met hulle gedeel. Hier het ek besef die mense wat met die kinders werk is net so gebroke. Ons moet nie van hulle vergeet nie. In die kerk beskik ons oor die luuks­heid van Bybelstudiegroepe, vroue­­kam­pe en gesinsnaweke. En somtyds suk­kel ons om mense te kry om dit by te woon. Hoekom vat ons dan nie die mense uit die gemeenskap saam nie?”

Dit lyk of Diaconia hulleself nie net tot die Wes-Kaap beperk nie?

“Veral vanuit die gemeentehoek stel ons baie belang om saam met ander sinodes te werk en help ons graag waar ons kan. Ek gaan juis binnekort op uitnodiging ’n werkswinkel in die Oos-Kaapse Sinode hieroor toespreek. Ek sê gereeld vir die Dia­co­nia-span, en nou ook vir almal betrokke by Little Seeds – dis baanbrekerswerk waarmee ons besig is en wat ons leer, deel ons graag so wyd as moontlik.”

  • Diaconia is ’n eenheidsbediening van die NG en VG Kerk. Saam met Nio­ma in die span is haar kollega, ds Sean Ester­huizen, wat soortgelyke inisiatie­we in die VG Kerk bedryf.
  • Hierdie promosie-artikel het in die uitgawe van Kerkbode van 17 Mei 2019 verskyn.