Hofmeyr honger na bediening

“In ’n stadium het ek ook gedink dat Hofmeyr ’n klein gemeente is en het ek gewonder hoe ek my dae gaan omkry. Ek het selfs gedink dit is die fase van my lewe om ’n dagstukkieboek te skryf. Wanneer ek by sinodale en ringsvergaderings kom, verwys almal na die klein gemeentetjie van Hofmeyr,” skryf ds Marius Barnard vanuit die enigste pastorie in Hofmeyr.

Maar Marius het gou besef as hy met ’n “koninkryksvisie” na Hofmeyr kyk, is dit die “grootste gemeente in die Oos-Kaap.”

Dié leraar poog om nou almal in die dorp te bedien – die NG lidmate maar ook die omliggende gemeenskap en op plase.

“My nuwe verstaan maak dat ons ook nou betrokke geraak het by die mense in Twinsville – nie net om op Sondae ook daar te preek nie, maar om op Woensdae mense in hulle huise te gaan besoek en met hulle oor Jesus te praat. Om ook daar in die strate sigbaar teenwoordig te wees.

“Dit maak dat ons betrokke is by die omgewing en die skoonmaak van die dorp, die sterilisasie van honde en katte en om mense betrokke te kry by werkskeppingsgeleenthede,” sê Marius.

Volgens Marius is die volgende stap plaaswerkers. Dan die Chinese, Zimbabwiërs en Etio­piërs op die dorp. “Ons wil hulle weekliks bedien met die evangelie, tydens tuisbesoeke,” sê hy.

“Hier is ’n hele paar kleuterskole, skole en plaasskole in ons distrik wat weekliks bedien kan word. Hierdie klein dorpie is honger na bediening. Geestelike en emosionele begeleiding is jare agterweë.”

Marius se droom is dat mense regoor Suid-Afrika by dié koninkryksbediening betrokke sal raak. Stuur ’n e-pos na mcbar1964@gmail.com as jy betrokke wil raak.