24 uur in Jerusalem

Vir Jode en Christene speel Jerusalem teo­logies ’n belangrike rol. Die gods­diens­geskiedenis bevestig twee sake: Jerusalem was enersyds simbool van ge­lowiges se on­trou en ongehoorsaamheid teen­oor God. Dit het sy toorn en straf uit­gelok. As vervalle stad beeld dit ontrou uit. Andersyds is Jerusalem simbool van God se uitverkie­sing, teen­woor­digheid, beskerming en heerlikheid. As stad van God se heerlikheid straal dit skoonheid uit. Vir Christene vloei dit saam in die kruisiging en opstandings­gebeure van Christus in Jerusalem, wat sowel pyn as he­ling uitdruk.

Bron: http://cke.christians.co.za

  • Teks: DJ Human
  • Foto’s: Le Roux Schoeman