Amptelike nuus, 31 Mei 2019

NG KERK

BEROEP: Dr Charles Mitchell van Heuwelkruin na Andrew Murray (Bloemfontein).

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Karlien Becker is op 5 Mei 2019 in die NG gem Nu­werus bevestig. (Germa Bester, Skr/Kas, 23.05.2019).

KWAZULU-NATAL

Bevestiging

Ds Liezel de Jager het die beroep aanvaar van NG Kanoneiland na NG Suidkus. Bevestiging vind DV plaas op 7 Julie 2019. (Ds Pieter Grobler, Ringskriba, 20.05.19).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Prop Antje Bracht du Plessis is as tentmaker na die NG Gemeente Brits beroep. Sy word op 2 Junie 2019 bevestig en sal ook haar intreepreek lewer. (Annelie du Toit, Saakgelastigde, 22.05.2019).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za