ASM nooi: Práát oor teologiese opleiding

Gemeentes en predikante moet hulle vrae en bekommernisse oor teologiese op­leiding met die kuratoria of Algeme­ne Kuratorium bespreek, het dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, onlangs gesê.

“Die Algemene Kuratorium neem kennis dat daar tans verskeie gesprekke in die kerk oor teologiese opleiding aan die gang is. Teologiese opleiding is ’n baie belangrike deel van ons kerk en dit is goed dat daar voortgaande gesprek in die kerk hieroor is. Teologiese opleiding, soos ander terreine van die kerk se werk­saamhede, is blootgestel aan uitda­gings in ons samelewing, in die kerk en in Hoër Onderwys, volgens Claassen.

Claassen moedig ook gemeentes en predikante aan om hulle eers te verge­wis van die beleidstuk “Raamwerk vir mis­sionale bedieningsontwikkeling van die NG Kerk” voor hulle met die Algemene Kuratorium in gesprek tree.