’n Tuiskoms vir ‘gemeenteseun’ en leraar kry vrede ná worsteling

“Dit is die grootste geskenk dat ek met my héle storie welkom is. Julle is vir my ’n tuiskoms.”

Met dié woorde het Philipp Dietmann sy eerste preek as tentmakerleraar by die NG gemeente Stellenberg begin.

Ds Why Duvenhage, wat Dietmann se bevestiging tydens die gemeente se oggenddiens op 14 Julie gelei het, het uitgebrei oor Dietmann se “storie” en erken dat hy as leraar met die besluit geworstel het.

“Ons as gemeente was deurgaans daarvan bewus dat Philipp in ’n selfdegeslagverbintenis is. Hy is onlangs ook getroud,” het Duvenhage vanaf die kansel in ’n vol kerkgebou in die noordelike voorstede van Kaapstad gesê.

Nog ’n leraar by die gemeente, ds Callie Visagie, het by navraag Dietmann as “gemeenteseun” se diep betrokkenheid die afgelope 13 jaar by die gemeente beklemtoon. “Philipp is tans ’n finansiële raadgewer en is as tentmaker na die gemeente beroep met spesifieke opdrag die meditatiewe dienste,” het Visagie verduidelik.

Duvenhage het met omsig oor dié nuutjie vir die gemeente gepraat. “Vriende, ons koop in op Philipp Dietmann as geïntegreerde, totale mens. Ek wil dit definieer. Mens van God. Verloste mens van God. Geroepe dienaar van Jesus Christus. Dit is wat hom definieer. En ons wil nie toelaat dat een aspek van sy menswees eensydig (beklemtoon) moet word nie.”

Philipp kry vandag ’n “upgrade” vanaf proponent na dominee,” het ds Why tydens ’n ligte oomblik gesê. Foto: Le Roux Schoeman / Kerkbode

Duvenhage het ook oor sy eie pad met die besluit gepraat: “Vriende, ons is bewus daarvan dat dit vreemd is. Dit is nie maklike goed waarmee die groter kerk op hierdie stadium worstel nie. En dat baie ook hier by ons groot spronge moet maak om dit te kan verstaan en dit op ’n manier ook te kan aanvaar. Ek self, as ’n meer behoudende persoon, moes ook groot spronge in dié verband maak,” het Duvenhage gesê. “Ek het met Philipp en my kollegas gedeel dat ek met tye geworstel het hieroor … spesifiek hieroor. En hoe die Here, op ’n wonderlike manier, dan ook vir my vrede gegee het en leiding gegee het dat ek dit op hierdie dag met my hele hart kan ondersteun,” aldus Duvenhage. (Luister na ’n uittreksel uit Duvenhage se boodskap by die YouTube-skakel hieronder.) 

Meer as 20 dominees het daarna op uitnodiging na vore gekom en Dietmann die hande opgelê. “Waar daar liefde en deernis is vir mense, daar is God,” het Dietmann twee keer van die kansel af gesê tydens sy preek uit Lukas 13.

Van die sowat 700 afgevaardigdes by die Wes-Kaaplandse sinode, wat in Mei vanjaar plaasgevind het, sou Dietmann herken het uit sy deelname by daardie geleentheid tydens ’n sessie oor die wyse van gesprekvoering oor homoseksualiteit in die kerk.

Op ringsvlak is hy Sondag verwelkom deur dr Francois Swart. “Ek wil vir jou kom sê, dis ’n wonderlike ding wat hier gebeur. Ek wil vir Stellenberg-gemeente sê, julle liggie skyn baie helder in die Ring van Durbanville. Elke lidmaat moet dit weet. Die besluite wat julle neem, kyk ons na op. Julle dominee moet baie moed bymekaarskraap om te praat uit sy hart uit. Dit is opwindende tye in die NG Kerk. Baie lidmate vra dalk hoekom. Philipp, jy is deel van die antwoord,” het Swart gesê.

“Ons kan almal waar ons is God se liefde vir mense wys. Ons kan dit oor grense waag,” het ds Philipp Dietmann tydens sy preek laat hoor. Foto: Le Roux Schoeman

Durbanville-ring is een van die grootste in die kerkverband, met byna 30 predikante, waaronder ds Louis van der Riet, wat vroeër vanjaar na Parke-gemeente beroep is en saam met Dietmann by die afgelope sinode oor die gay-kwessie gepraat het.

10 thoughts on “’n Tuiskoms vir ‘gemeenteseun’ en leraar kry vrede ná worsteling

 1. Minette van Schalkwyk says:

  Dit is wonderlik dat hierdie gemeente die Here se leiding gevra het, en berusting in die antwoord kan vind. Mag dit die eerste van vele wees.

 2. Louis Blignaut says:

  So jammer dat om Jesus liewer te he as enige mens en die Bybel as absolute gesag te aanvaar nie meer waar is vandag nie!

 3. Franz Schwarzendahl says:

  Jammer…ek Kan nie my vereenselwig met die besluit nie…

 4. Johannes de Koning says:

  Skrikwekkend en afgryslik! Liefde en genade is nou verander in ongebondenheid!

 5. Natasha van der Merwe says:

  Die Here se liefde en genade is vir ALMAL bedoel. Dit is wat Jesus ons kom leer het en wat ek in glo. Baie geluk Phillip en Stellenberg Gemeente. Mag die Here julle werk seen.

 6. Marinus says:

  Die liefde en genade van God gee ons allemins die reg om in sonde te bly voortleef of teen Sy skeppings orde te rebeleer. God straf nie ons sondes hier op aarde nie, vir die wat berou het en hulle bekeer is dit in Christus aan die kruis gestraf, vir die wat volhard in die sonde, hulle sal in die hel gestaf word.

 7. Mike says:

  As a Presbyterian, I am speechless. The DRC, in its great effort to be “relevant” has bowed the knee to society’s demands. Since when has the church ever been in union with the “world?” You’ve crossed a divide and there is no returning. So sad.

 8. Heidi Scrooby says:

  En so word die mens en die sonde verhewe bo God en Sy Waarheid.

 9. Kerkbode-span: Só wil ons gesels
  Hier moedig ons oop, respekvolle en opbouende gesprek aan.
  Ons verwyder kommentaar volgens die volgende riglyne:
  * Kommentaar wat ander se geloof en Christenskap bevraagteken op grond van verskillende interpretasies van sekere aspekte van die Christelike tradisie.
  * Kommentaar wat ander beledig, ook wanneer dit beskryf word as ‘n vorm van godsdienstige vermaning.
  * Kru taal of bloot onsmaaklike opmerkings.
  * Lasterlike opmerkings, insluitende kommentaar wat daarop gemik is om individue of kerkgemeenskappe skade te berokken.
  * Enige vorm van haatspraak, insluitende rassisme, seksisme en homofobie.
  * Gespreksgenote wat die bladsy oorneem om ‘n eie agenda af te dwing. Dit sluit onder meer in om herhaaldelik aan te dring daarop dat sekere onderwerpe bespreek word, byvoorbeeld om voortdurend gesprekke te begin oor Kerkbode se riglyne vir gesprekvoering en hoe dit toegepas word.
  * Kommentaar wat na die oordeel van die gespreksmoderator nie bydra tot respekvolle dialoog nie.
  * Dit is nie vir ons moontlik om individuele kommentaar dag en nag te modereer nie. Individue wat dus nie by hierdie gespreksriglyne hou nie sal van die bladsy verban word om dit moontlik te maak vir ander om binne die grense van hierdie riglyne voort te gaan met gesprek.

  * Hierdie riglyne vir gesprekvoering sal op ‘n gereelde basis opgedateer word soos ons dit nodig ag.

 10. Albie Steenkamp says:

  Quo Vadis(waarheen oppad) Nederduits Gereformeerde Kerk? Sola Deo Gloria (aan God die EER)of Sola Homo(aan mens die eer)? Sola Scriptura(Skrif alleen) of Sola Humanismus?

Comments are closed.