‘Wetenskap en geloof staan nie teenoor mekaar’

70 vrae oor evolusie deur Christene Deur Albert Alberts
Uitgewer: Naledi, 2018


Albert Alberts is as medikus opgelei, met ’n le­wens­lange belangstelling in evolusie en die interaksie daarvan met die Christelike geloof. Hy is die seun van die bekende Louw Alberts. Hierdie boek uit sy pen ver­teen­woordig ’n populêre opsomming van sy navor­sing oor hierdie onderwerp.

Die boek is gestruktureer in ’n losse vraag- en antwoord-formaat. Alberts bied dit aan as bron vir voortgaande opleiding vir mense wat meer oor die onderwerp wil weet. Gevolglik pro­beer hy om die vrae wat die verskynsel van evolusie by Christene oproep, so wyd as moontlik te beantwoord. Wetenskap en geloof staan nie vir hom teen­oor mekaar nie, maar die wetenskaplike ontdekkings oor evolusie help ons om God se skepping beter te verstaan. Hyself bely, aan die hand van Genesis 1, dat God die wêreld geskep het, en dit was goed.

Plek-plek val Alberts vas in vakwetenskaplike terminologieë. Insigself is dit nie steurend nie. Tog sou ’n mens dink dat ’n meer algemene teikenmark onder Christene makliker met die inligting sou kon omgaan as dit in leke­taal aangebied kon word. As verwy­singsbron oor wetenskapsteorie, evo­lu­sie en ’n teo­logiese besinning oor evolusie, is Alberts se boek ’n goeie vertrekpunt vir mense wat meer inligting soek.

Dr Guillaume Smit is gemeentele­raar by die NG gemeente Brackenfell-Wes.