Amptelike nuus, 2 Augustus 2019

NG KERK

BEROEP: Ds Angelique Havenga van Stellenbosch-Moedergemeente na Simondium-Familiekerk.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Johan (JT) van Rooyen se bevestiging en intreepreek het plaasgevind op 21 Julie 2019 by die NG Kerk Vredenburg. (Suselna Theart, Admin beampte, 16.07.2019).

VRYSTAAT

Bevestiging

Prop Nicolaas Gerhardus Wessels lewer op 1 September 2019 om 09:00 sy intreepreek by die NG gem Dagbreek. (Piet Botha, voorsitter, 22.07.2019).

GOUDLAND

Bevestiging

Ds Elize Nel lewer haar intreepreek op 4 Augustus 2019 by die NG Moedergemeente Christiana. (Daleen, 22.07.2019).

Ringsitting

Die 52ste gewone vergadering van die Ring van Klerksdorp is DV Maandag, 12 Augustus 2019 vanaf 09:00 by Stilfontein-Moedergemeente. (Ds JJC Rossouw, skriba, 13.07.2019).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Ds Madelein Strydom is beroep as jeugleraar na die NG Hulp en Hoop Gemeenskapskerk. Haar bevestiging en intreepreek het plaasgevind op 21 Julie 2019. (Anita Hurn, Admin beampte, 12.07.2019).
Prop Jeanri Bezuidenhout is beroep na die NG gem Lynnwood in ‘n deeltydse vastetermynpos as jeugleraar. Sy word op 4 Augustus 2019 tydens die aanddiens bevestig. (Ds Immanuel van Tonder, 18.07.2019).

OOSTELIKE SINODE

Emeritaat

Ds HPW Groenewald, tans leraar van die NG gem Groblersdal, emeriteer op 29 Februarie 2020. (Ds JH Potgieter, skriba, 17.07.2019).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za