Amptelike nuus, 16 Augustus 2019

NG KERK

Beroep: Prop Arline Meyer na Pierre van Ryneveld; ds Pieter Retief van der Merwe na Olifantsfontein.

NOORD-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Die 60ste gewone vergadering van die Ring van Upington het op 6 Aug 2019 te Louisvale plaasgevind. (Ds Theunis E Smit, Ringskriba, 25.07.2019).

NOORDELIKE SINODE

RINGSVERGADERING

Hiermee kennisgewing van die 81ste vergadering van die Ring van Pietersburg/Polokwane wat plaasvind op 18 Aug 2019 te NG Pietersburg-Noord. (Ds JM Bezuidenhout, 25.07.2019).

OOSTELIKE SINODE

RINGSVERGADERING

Hiermee kennisgewing dat die ringsitting van die Ring van Silverpark plaasvind op 14 Aug 2019, vanaf 16:00 te NG gem Premiermyn, Cullinan. (Ds Chris Lötter, Ringskriba, 30.07.2019).

EMERITAAT

Ds Ulrich Konrad Trümpelmann emeriteer op 31 Aug 2019 by die NG gem Malelane. Sy afskeids­preek het plaasgevind op 9 Junie 2019. (A Steenkamp, Saakgelastigde, 05.08.2019).

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za