Verby ‘Kinderbybelgeloof’

Bybel-Media se omvattende Bybelboek-reeks bevat 20 boeke wat die afgelope twee jaar uit drie skrywers se pen verskyn het. Dit is nie kritiese kommentare wat al die moontlike interpretasies wil gee nie, sê Kobus Myburgh, een van die skrywers van die reeks. “Dit is maar ’n interpretasie wat mense moet help om meer ingelig die Bybel in hulle eie omstandighede te lees. Ek hoop dit help lesers om verder te vra en wyer te lees,” sê hy. “Die ideaal is dat beide lidmate en predikante die boeke sal benut wanneer hulle persoonlike Bybelstudie doen, groep­studies doen, of preke maak. Die boeke wil gespreksge­note vir lesers wees, wat hulle onder­steun in die ontdekking van ‘so spreek die Here, Here’ in hulle eie situasie op ’n gegewe moment in hulle lewe,” voeg medeskrywer Fanie Cronjé by. Daarom kies hulle om die reeks “Interpretasies” te noem, sê skrywer Annene Mullins. “Ons interpretasies is nie die enigste manier waarop ’n mens met die verskillende Bybelboeke kan omgaan nie. My wens is dat gelowiges oor ’n wye spektrum dit sal gebruik.”

Kobus vertel hoe hy 34 jaar gelede verantwoordelik geraak het vir die Bybelstudie in Wierdapark-gemeente. Hy was diep bewus van sy roeping om hierdie gemeente te lei om verby hulle Kin­der­bybelgeloof te beweeg: “Daar was so ’n groot gaping tussen die gesprekke wat in die Bybelwetenskappe plaasvind en dit wat gemeentelede hoor. Ek wou die wonderlike ontdekkings wat ek maak met my gemeente deel. Hulle moes saam met my die verwondering beleef wat die ou tekste vir my gegee het. Die boeke het dit moontlik gemaak om hier­die belewenisse wyer as net een groe­pie mense te laat gaan.” Annene kom vra toe 29 jaar terug of sy wat hulle in die geleenthede beleef, kon neerskryf. Uit hierdie proses is die reeks gebore.

Kerkbode gesels met die skrywers

Kerkbode: Daar is so baie wat ’n mens kan sê oor elke Bybelboek! Hoe kies ’n mens wat om te sê en wat om uit te los?
Kobus: Die keuse is baie subjektief oor wat my in my persoonlike verhouding met God aanspreek. Ek is altyd dubbel besig, met die boek wat in die groep behandel word, en die volgende een waarmee ek persoonlik besig is.
Annene: Die tydsgewrig en omstandighede waarin ons ons bevind, die vrae wat die Bybelstudiegangers vra en wat ons almal saam in teenwoordigheid van die Here beleef, bepaal wat tussen ons gebeur en wat ons sê. Ons bely dat die Woord lewend is en dat ons in daardie oomblikke, deur God wat deur mense by mense teenwoordig is, hoor wat ons nodig het om te hoor. Dit is immers wat in verhoudings gebeur. ’n Mens kan nooit alles op een slag hoor of sê nie.

Kerkbode: Vertel vir ons watter rol die Bybel in jou eie lewe speel.
Kobus: Dis waar ek God die beste ontmoet.
Annene: Die Bybel is vir my die Woord van God. Meer spesifiek mense se woor­de oor God wat Hy sy Woord vir mense laat word het. Algaande het ek begin besef diens aan God gaan oor verhoudings – tussen God en mense en daar­uitspruitend tussen mense en men­se. Hieruit het die Woord ontstaan en hierdeur leer ek wat God se wens vir ons as mense is. Elke boek waarmee ons besig is, is ’n nuwe avontuur wat my opgewonde en met nuwe energie laat.
Fanie: Die Bybel is die neerslag van ten minste 3 000 jaar se kollektiewe wysheid van mense wat God eksistensieel beleef het. Hulle Gods­ervaringe vind ek beide inspi­rerend en rigting­gewend.

Kerkbode: Is daar een van die boeke wat vir jou uitstaan as jou gunsteling? Hoekom?
Kobus: Sjoe, almal is vir my na aan die hart. Ek het in Nuwe Testament gespesialiseer, maar vreemd is Prediker, Rut en Jona vir my baie spesiaal.
Annene: Elke boek is besonders omdat elke boek uit sy eie en unieke hoek vir ons iets van God vertel. Prediker was ons eerste boek wat ons self gepubli­seer het en omdat dit gaan oor die vraag na die sin van die lewe, was dit vir my baie bevry­dend.
Openbaring was tweede. Die vars en nuwe manier waarop Kobus ons begelei het om dit te verstaan, het al my bang vir wat daarin geskryf staan, uitgevee en in goeie nuus verander.
Fanie: Vir my is Openbaring ’n beson­derse interpretasie. Indien mense die kom­mentaar gebruik, sal Openbaring nie meer ’n vreemde of onverstaanbare boek vir mense wees nie.
“Ek hoop dat hierdie reeks mense sal oortuig om die Bybel kultuur-sensitief en histories te lees. En dat dit mense sal help om self bewus te word van hoe hulle op ’n gegewe moment deur die Woord aangespreek voel en nie hulle geloof deur dagstukkie-skrywers te laat vorm nie,” sê Fanie.
“Al hierdie boeke in die Bybelboek-reeks is die produk van ’n geloofsgemeenskap. My gebed is dat ander ge­loofsgemeenskappe hierby sal baat,” groet Annene.